A.P. Møller Fonden

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

  • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
  • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
  • Dansk søfart og industri
  • Videnskab, særligt lægevidenskab
  • Almennyttige formål.

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

Støttes ikke

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Mere information?

Læs mere om ansøgningsproceduren eller om udvalgte projekter − fra Operaen og Fælledparken over M/S Museet for Søfart til A.P. Møller Skolen og Den Gamle By.

ANSØGNING
PROJEKTER