A.P. Møllers Fond for islandske studerende

A.P. Møllers Fond for islandske studerende ved de højere Læreanstalter i København blev stiftet af A.P. Møller i 1936. Fonden yder støtte til islandske statsborgeres studieophold ved en højere læreanstalt i Danmark. Fonden modtager sine uddelingsmidler fra A.P. Møller Fonden.

 Fonden skal søges gennem foreningen Dansk-Islandsk Samfund.

ANSØG A.P. MØLLERS FOND FOR ISLANDSKE STUDERENDE