Revision

Vejledning ifm. revision af bevillinger og projekter

A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond tager udgangspunkt i nedenstående vejledning ifm. valg af praksis for regnskabsaflæggelse ved hver enkelt bevilling.

Bevillingsstørrelse:

  • Kr. 0 – 250.000:
    Samlet posteringsoversigt med dokumentation af udgifter.

  • Kr. 250.000 – 5.000.000:
    Internt ledelsesgodkendt regnskab med dokumentation af udvalgte udgifter. Fondene forbeholder sig ret til at kræve revisorerklæring.

  • Kr. 5.000.000 – opefter:
    Ekstern revision. Hent standarderklæring og revisionsinstruks i boksen her på siden.

Omkostninger til revision må ikke afholdes som en del af bevillingen, med mindre det fremgår specificeret i bevillingsvilkårene. Materialet uploades til Fondens administrationssystem og skal foreligge, før sidste rate kan udbetales.

Fonden forbeholder sig i øvrigt ret til at tage konkret stilling ved hver enkelt bevilling.