Støttefonden

Den A.P. Møllerske Støttefond blev oprettet i 1983. Dens formål er − ud over at yde støtte til en nærmere bestemt kreds af personer med tilknytning til A.P. Møller Gruppen − at støtte velgørende eller almennyttige formål, som bestyrelsen finder egnede og kvalificerede til støtte.

Støttefonden har i 2016 besluttet at donere 750 mio. kr til et fokuseret initiativ på det sociale område, som skal gå til tre programområder: 1) Flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse, 2) Brud med den negative sociale arv, 3) Socialt byggeri med målbar effekt.

SE MERE OM SOCIALINDSATSEN

Støttefonden har samme adresse som A.P. Møller Fonden og uddeler ca. 100 bevillinger om året. Flere af de projekter, som Fonden støtter, omtales under:

PROJEKTER

Støttes ikke

Løbende drift og administration falder uden for Fondens område, som heller ikke dækker enkeltpersoners underhold, uddannelse og studierejser.

Støttefondens bestyrelse

Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand)
Fru Leise Mærsk Mc-Kinney Møller
Managing Director Johan Pedersson Uggla
Direktør Claus V. Hemmingsen

Mere information?

Læs mere om ansøgningsproceduren:

ANSØGNING