Sådan søges støtte fra Folkeskoledonationen

A.P. Møller Fonden støtter efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen. Fonden støtter opkvalificering i fagene, almen professionsudvikling, styrket teamsamarbejde, skoleledelse samt initiativer med fokus på at styrke det gode læringsmiljø i folkeskolen.

Før ansøgning
Ansøgere opfordres til at tage kontakt til Fonden i forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning. Fondens projektrådgivere står til rådighed for spørgsmål, råd og vejledning. Læs mere om Folkeskoledonationen eller bliv inspireret af tidligere støttede projekter.

Find kontaktoplysninger på Folkeskoledonationens projektrådgivere her

Kommende ansøgningsfrister
Fonden forventer, at Folkeskoledonationen vil være udmøntet inden udgangen af 2022. 
Ansøgningsfrister i 2022:

  • onsdag den 11. maj kl. 12.00
  • onsdag den 24. august kl. 12.00

Fonden modtager gerne ansøgninger/godt forankrede og velbegrundede projektidéer med henblik på prækvalifikation. Det er dog væsentligt, at en endelig projektbeskrivelse forventes at foreligge seneste i løbet af september 2022. 

Vær opmærksom på følgende i forbindelse med ansøgninger til Folkeskoledonationen:

  • Alle indsatser skal anbefales af den/de kommuner, der skal deltage i indsatsen.
  • Det ansøgte beløb bør minimum være 250.000 kr.
  • Der ydes ikke støtte til dækning af deltageres lønudgifter eller vikarer i forbindelse med indsatsens aktiviteter eller til enkeltpersoner.
  • Det er ikke muligt at søge om tillægsbevillinger.
  • Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden.
  • Fonden begrunder ikke afslag.

Det er muligt at søge om støtte til indsatser, der følger op på igangværende initiativer, som er støttet af Fonden. Der skal være tale om en opfølgende indsats, som kan styrke de langsigtede effekter af den igangværende indsats væsentligt.

Indsend ansøgning
Ansøgninger skal indsendes i A.P. Møller Fondens ansøgningsportal. Der skal uploades en projektbeskrivelse, en tidsplan, et budget og en kommunal anbefaling. I boksen til højre findes skabelon til projektbeskrivelse og budget.

Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Folkeskoledonationens vurderingsudvalg efter de gældende vurderingskriterier.

Ansøger kan herefter forvente enten at blive inviteret til en dialogproces med henblik på at få uddybet ansøgningen eller at få afslag. Ansøgningen vil derefter blive genbehandlet og vurderet efter vurderingskriterierne. Ansøger vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, eller om der gives afslag. Afslag begrundes ikke.

Ansøgningsproces