Folkeskolen

A.P. Møller Fondens folkeskoledonation på en milliard kroner skal bidrage til en endnu bedre folkeskole i Danmark

Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller.

Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at højne elevernes læring og trivsel ved bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.

Foto: Colourbox.com Foto: Colourbox.com

Bevillinger
De første projektbevillinger blev uddelt i 2014, hvor 200-året for undervisningspligten i Danmark blev markeret. I de første fem ansøgningsrunder har Fonden modtaget i alt ca. 532 ansøgninger, hvoraf 129 er blevet imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på ca. 480 mio. kr. 

De støttede projekter fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder. Det kendetegner projekterne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.

LÆS MERE OM PROJEKTERNE

Ansøgning 2018
Det er som hidtil muligt at søge om støtte til efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen. Der kan både søges om støtte til nye initiativer samt til indsatser, der viderefører igangværende initiativer, som har modtaget støtte fra Fonden.

I 2018 ønsker Fonden desuden at indkalde ansøgninger, som fokuserer på folkeskolens evne til at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

LÆS MERE OM KRITERIER FOR ANSØGNING I 2018

"Børn og unge er Danmarks fremtid". Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013:

Vurderingsudvalget

Fonden har i perioden for udmøntningen af donationen nedsat et udvalg bestående af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Det er udvalgets opgave at vurdere ansøgningerne og bevilge støtte til de projekter, der kan gøre en forskel i folkeskolen. Fondens direktør er formand for Vurderingsudvalget.

LÆS MERE OM VURDERINGSUDVALGETS MEDLEMMER