Folkeskoledonationen

A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.

Med donationen ønsker Fonden at bidrage til at styrke undervisningen, og dermed elevernes læring, trivsel og dannelse. Midlerne er øremærket efter- og videreuddannelse for lærere pædagoger og ledere i folkeskole.

Kontakt