Ansøgningsproces

Ansøgningsfristen for efterårets ansøgningsrunde er den 11. oktober 2018 kl. 12.

Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Fondens vurderingsudvalg efter de gældende vurderingskriterier.

Ansøger vil herefter modtage besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, eller om der er behov for supplerende oplysninger, før der kan tages endeligt stilling til ansøgningen, eller om der meddeles afslag.

Hvis fonden efterspørger supplerende oplysninger, kan ansøgere forvente en dialogproces, hvor fonden inviterer ansøger til et møde om ansøgningen eller efterspørger uddybende oplysninger skriftligt med henblik på at modtage en udfoldet ansøgning. Processens varighed og antallet af møder kan variere.

Dialogprocessen er illustreret i nedenstående figur.