Ansøgningsproces

Næste ansøgningsfrist er torsdag d. 10. januar 2019 kl. 12. Kun kommuner, der søger om fortsættelse af deres initiativ, kan søge.

Når der ansøges, skal følgende dokumenter uploades i vores ansøgningsskema:

Supplerende projektbeskrivelse

Budget

Herudover skal også vedlægges en kommunal anbefaling.

Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Fondens vurderingsudvalg efter de gældende vurderingskriterier

Ansøger kan herefter forvente enten at blive inviteret til en dialogproces med henblik på at få uddybet ansøgningen eller at få afslag. Hvis Fonden inviterer til en dialogproces, vil det indledes med et møde, hvorefter ansøger kan blive bedt om at indsende en udfoldet ansøgning. Møderne og dialogen om ansøgningen forventes at ligge i marts- april 2019.

Ansøgningen vil derefter blive genbehandlet og vurderet efter de gældende vurderingskriterier. Og ansøger vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, eller om der gives afslag. Ansøger kan forvente at få svar i maj 2019.

Dialogprocessen er illustreret i nedenstående figur.