Ansøgningsproces

Næste ansøgningsfrist er torsdag den 9. december 2021 kl. 12.00

Ansøgninger skal indsendes i Fondens ansøgningsportal. Der skal uploades en projektbeskrivelse, en tidsplan, et budget og en kommunal anbefaling.

Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Fondens Vurderingsudvalg efter Fondens vurderingskriterier

Ansøger kan herefter forvente enten at blive inviteret til en dialogproces med henblik på at få uddybet ansøgningen eller at få afslag.

Ansøgningen vil derefter blive genbehandlet og vurderet efter vurderingskriterierne. Ansøger vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, eller om der gives afslag. Afslag begrundes ikke.

Dialogprocessen er illustreret i denne figur: