Ansøgningsproces

Næste ansøgningsfrist er torsdag den 12. marts 2020, kl. 12.00

Når der ansøges, skal følgende dokumenter uploades i vores ansøgningsskema:

Projektbeskrivelse

Budget

Herudover skal også vedlægges en kommunal anbefaling.

Når ansøgningen er indsendt, vil den blive vurderet af Fondens vurderingsudvalg efter de gældende vurderingskriterier

Ansøger kan herefter forvente enten at blive inviteret til en dialogproces med henblik på at få uddybet ansøgningen eller at få afslag. Hvis Fonden inviterer til en dialogproces, vil det indledes med et møde, hvorefter ansøger kan blive bedt om at indsende en udfoldet ansøgning.

Ansøgningen vil derefter blive genbehandlet og vurderet efter de gældende vurderingskriterier. Og ansøger vil efterfølgende modtage besked om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes, eller om der gives afslag.

Dialogprocessen er illustreret i denne figur: