Artikler om projekter

Kom tættere på nogle af de initiativer, som Fonden har givet støtte til

Her på siden finder du links til længere artikler om udvalgte projekter både på Fondens hjemmeside og i andre medier. For korte beskrivelser af mere end 150 støttede projekter, se projektoversigten 


Foto: Besyv Foto: Besyv

Tag ordet med dig

Elever i femten 4. klasser har rykket sig markant gennem et initiativ, hvor lærere og læsevejledere har været på efteruddannelse og undervist eleverne efter et 28-lektioners forløb med fokus på ord og betydning. 

Se artikel om projektet 'Tag Ordet med Dig'

 


Foto: Lizette Kabré Foto: Lizette Kabré

Nødvendigt med en mere ligeværdig skole

Børns sociale baggrund har fortsat alt for stor indflydelse på, hvordan de klarer sig i livet. Skolen har en stor opgave med at udligne sociale forskelle, mener norske Thomas Nordahl, der er professor i pædagogik og et af de seks medlemmer i vurderingsudvalget hos A.P. Møller Fondens folkeskoledonation.

Se interview med Thomas Nordahl

 


Foto: Colourbox Foto: Colourbox

Forvaltningen som coach, dirigent og blå blink
Erfaringerne viser, at forvaltningsledelsen spiller en væsentlig rolle for, om et projekt bliver til nye vaner eller ender i skolernes dueslag. Få to skolechefers perspektiver på denne opgave.

Se artikel om forvaltningsledelse

 


Foto: ARKEN Undervisning Foto: ARKEN Undervisning

Kompetenceudvikling, der går i lærerhjertet
Når lærere udvikler undervisning sammen med andre fageksperter, booster det fagligheden og motivationen hos både lærere og elever. Tre lærere fortæller om deres oplevelse af samarbejde med fagfolk på hhv. et stadsarkiv, et kunstmuseum og et teater.

Se artikel om 3 projekter med fokus på åben skole

 


Foto: Kristine Mengel Foto: Kristine Mengel

Strategisk ledelse sætter spor på hele skolen

I Odense har kommunens 33 skolers ledelser været med i et projekt, der skal styrke de enkelte skolers lederskab og samle skoleledelserne i netværk på tværs af skoler.

Se artikel om projektet ’Kvalificering af skolernes lederskab’

 


Foto: House of Creativity Foto: House of Creativity

Vejledere spydspids for udvikling
Sønderborg har fået uddannet vejledere på alle kommunens 17 skoler inden for fem forskellige fagfelter. Der er etableret fem videnshuse, hvor vejlederne er organiseret og kan hente inspiration og sparring.

Se artikel om projektet  ’City of Educational Change and Learning Design’

 


Foto: Tønder Kommune Foto: Tønder Kommune

Et boost til tysk i grænselandet
I Aabenraa har alle børn nu tysk fra 3. klasse og i Tønder fra 0. klasseAlle tysklærere i de to kommuner har fået kompetenceudvikling, og der er udviklet undervisningsforløb, som lærere i hele landet kan få glæde af.

Se artikel om projektet 'Tidlig tysk på skemaet'

 


Foto: Læringscenter Randers Foto: Læringscenter Randers

En ny værktøjskasse
På alle Randers' 22 skoler bliver der arbejdet med professionelle læringsfællesskaber. En 'Åben-dør-uge', hvor dørene til alle undervisningslokaler stod åbne, blev et effektivt startskud til afprivatisering af undervisningen på Blicherskolen.

Se artikel om projektet ’Professionelle læringsfællesskaber’

 


Artikler i medierne

”Teaterdrama får litteraturen til at leve” på Folkeskolen.dk

Kompetenceudvikling kan også foregå på et teater. Det viser erfaringerne fra Aarhus Teaters projekt 'Ej blot til lyst', hvor dansklærere fra seks skoler i Aarhus Kommune og Odder Kommune tilbydes et kompetenceløft i ’krop og drama’ i faget dansk.

Projektet har til hensigt at give dansklærere nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge til at integrere det teaterfaglige i deres undervisning, herunder ved at supplere eller erstatte traditionel tekstlæsning med teater- og dramaøvelser.

Læs mere om projektet i artiklen ”Teaterdrama får litteraturen til at leve” på Folkeskolen.dk

”Turbulens-tolerance” i Plenum

Bevidstheden om, at en vellykket implementering af folkeskolereformen kræver et dygtigt og kvalificeret lederskab på alle kommunens folkeskoler, har fået Odense Skolelederforening til at spørge sine medlemmer og samarbejdspartnere, hvad der skal til for at kvalificere skoleledelserne til deres nye lederrolle.

På baggrund af svarene er der udviklet et projekt, der over en 2½-årig periode har fokus på 1) at styrke den enkelte skoleleders lederskab, så det bliver robust og i stand til at lede forandringerne med et strategisk overblik, 2) styrke skolernes ledelsesteams, så de arbejder med et målrettet strategisk udviklingsperspektiv, samt 3) styrke læringsnetværk, der både giver og formidler inspiration i forhold til ledelse af reformen. Målene opnås gennem sparring for skolelederne, udviklingsforløb for skolernes ledelsesteams og gennem etablering af lærings- og ressourcenetværk for skoleledere og afdelingsledere.

Læs mere om projektet i artiklen ”Turbulens-tolerance” i Plenum fra august 18, s. 24