Om donationen

A.P. Møller Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole

Folkeskoledonationen skal bidrage til en endnu bedre folkeskole i Danmark. Den ekstraordinære donation markerede 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller.

Midlerne er øremærket efter- og videreuddannelsesindsatser inden for alle faglige og pædagogiske områder i folkeskolen.

Fonden prioriterer indsatser, der sigter på at skabe varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Herunder indsatser, som vurderes at have den størst mulige effekt på elevernes læring og trivsel. Alle projekter har således en forbedring af elevernes læring og trivsel som overordnet mål. De første bevillinger blev givet i 2014, hvor 200-året for undervisningspligten i Danmark blev markeret.

De støttede indsatser fokuserer på kompetenceudvikling inden for et bredt spektrum af folkeskolens faglige og pædagogiske områder. Det kendetegner endvidere indsatserne, at de udspringer af skolernes behov og har som mål at styrke undervisningens kvalitet.

Børn og unge er Danmarks fremtid,
formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla begrunder her Fondens beslutning om en milliarddonation til den danske folkeskole i oktober 2013: