Almen professionsudvikling

Her finder du korte beskrivelser af projekter, der har modtaget støtte i hovedkategorien Almen professionsudvikling. Mange projekter indeholder elementer, der går på tværs af hovedkategorierne.

Oversigten opdateres løbende med nye projekter. Dateringen angiver, hvornår projektansøgningen er modtaget i Fonden.

/media/4945/jeswin-thomas-gulak5gqj-y-unsplash-1.jpg?center=0.69230769230769229,0.59564164648910412&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132681544070000000
Slagelse Kommune Baggesenskolen – en skole med deltagelsesmuligheder for alle Læs mere
/media/3739/colourbox35485446.jpg?center=0.40340909090909088,0.60984848484848486&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987709930000000
Vejle og Langeland Kommune Styrket kvalitet i pædagogisk praksis Læs mere
/media/1149/75190312-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409820240000000
Tårnby Kommune Videre mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune Læs mere
/media/1167/75174531-1000x50we.jpg?center=0.62595419847328249,0.52631578947368418&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378606080000000
Næstved Kommune SELV: samarbejde, elevansvar, læring og vedholdenhed Læs mere
/media/4897/colourbox35485436.jpg?center=0.43292682926829268,0.4065040650406504&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132632929140000000
Haderslev Kommune Styrkede professionelle læringsfællesskaber gennem co-teaching Læs mere
/media/4550/colourbox19807149.jpg?center=0.56849315068493156,0.589041095890411&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422364230000000
Lemvig Kommune En vedkommende didaktik med fokus på klima og teknologiforståelse i praksis Læs mere
/media/4673/colourbox36305276.jpg?center=0.17293233082706766,0.32663316582914576&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505924440000000
Silkeborg Kommune Udvikling af inkluderende læringsmiljøer gennem kollaborativ professionalisme Læs mere
/media/5026/sincerely-media-dgxogexaxm8-unsplash-1.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132769544720000000
Randers Kommune Fagene i fokus -fokus i fagene Læs mere
/media/4547/colourbox25590832.jpg?center=0.44011976047904194,0.545045045045045&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422413030000000
Fredensborg Kommune Sproggaven med i skole Læs mere
/media/4543/colourbox9026046.jpg?center=0.59154929577464788,0.72429906542056077&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422364020000000
Syddjurs Kommune God undervisning for alle Læs mere
/media/4542/colourbox552931.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422361350000000
Ærø Kommune Styrket skoleledelse og udvikling af folkeskolen på Ærø i et elevperspektiv Læs mere
/media/4161/colourbox11052554.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132252974830000000
Aabenraa Kommune Udvikling af eksperimenterende og undersøgende undervisning i kommunens 19 folkeskoler Læs mere
/media/4058/colourbox-ipads.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132181133730000000
Vejle, Kolding, Middelfart og Silkeborg Teknologiforståelse gennem design og fabrikation Læs mere
/media/1152/skrivende-elever-900.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584230000000
Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Alle elever skal lære at lære mere – fase 2 Læs mere
/media/4059/klassekammerater.jpg?center=0.41447368421052633,0.40350877192982454&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132181138940000000
Københavns Professionshøjskole Systematisk klassekammeratshjælp Læs mere
/media/3739/colourbox35485446.jpg?center=0.40340909090909088,0.60984848484848486&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987709930000000
Vejle, Middelfart og Langeland Videre med professionelle læringsfællesskaber Læs mere
/media/3737/colourbox36399319.jpg?center=0.23463687150837989,0.45149253731343286&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987699450000000
Høje-Taastrup Kommune Fremtidens skole i Høje-Taastrup Kommune Læs mere
/media/3735/colourbox12266211.jpg?center=0.3728813559322034,0.46415094339622642&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987693080000000
Fredensborg og Solrød Kommune Ordblindevenlig didaktik og coaching Læs mere
/media/3736/colourbox36158594.jpg?center=0.2983425414364641,0.36029411764705882&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987696730000000
Aarhus Kommune Stærkere læringsfællesskaber Læs mere
/media/4672/colourbox8686956.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505920860000000
Kerteminde Kommune Læring og trivsel i udvikling i Kerteminde kommune Læs mere
/media/3733/colourbox36155881.jpg?crop=0.0469769464984776,0,0.2554153979991301,0&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=132010189710000000
Rødovre Kommune Faglig udvikling via styrkede læringsfællesskaber Læs mere
/media/3738/colourbox5882603.jpg?center=0.4519774011299435,0.83955223880597019&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131987704800000000
Glostrup og Brøndby Kommune Tæt på læringseffekten – videreudvikling af PLF Læs mere
/media/2597/colourbox1237082.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410466270000000
Guldborgsund og Lolland Kommune Praksisvejledere udfører kompetenceudvikling i skolernes hverdag Læs mere
/media/3603/colourbox11052538.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131944395820000000
Silkeborg Kommune Styrkelse af professionel kapital via professionelle læringsfællesskaber - udvidet indsats Læs mere
/media/2592/colourbox9026046.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468100000000
Syddjurs Kommune PLF – Syddjurs 2.0 Læs mere
/media/4544/alliancen-mobning.jpg?center=0.32038834951456313,0.44642857142857145&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422368290000000
Mary Fonden, Red Barnet & Børns Vilkår Alliancen mod mobning Læs mere
/media/3121/colourbox31090222.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672374510000000
Odsherred Kommune Digital læring i netværk og fællesskaber – videreførelse Læs mere
/media/1169/colourbox1078594.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378593230000000
Varde Kommune Udvikling: databaseret praksis – fortsat samskabelse, kapacitetsopbygning og forankring Læs mere
/media/3115/colourbox20013944.jpg?center=0.40112994350282488,0.44705882352941179&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672345400000000
Hvidovre Kommune Fælles relationskompetencer: Styrket trivsel og læring for alle Hvidovres folkeskoleelever Læs mere
/media/1149/75190312-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409820240000000
Tårnby Kommune På vej mod professionelle læringsfællesskaber i Tårnby Kommune Læs mere
/media/2861/knowmio-dansk-rapport.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486639270000000
Knowmio Kompetenceløft af evalueringspraksis i Gentofte og Helsingør Læs mere
/media/2860/colourbox1136400.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486636920000000
Københavns og Frederiksberg Kommune Læring der ses 2 Læs mere
/media/2847/colourbox1070537.jpg?center=0.5,0.50200803212851408&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486572510000000
Antvorskov Skole Håb er ingen strategi! Databaseret læringsledelse i dansk og matematik Læs mere
/media/2853/colourbox28025337.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132241644020000000
Holstebro Kommune Løft af læring med den åbne skole: Partnerskabelse og uddannelse af ressourcepersoner Læs mere
/media/2856/colourbox552931.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486602250000000
Ærø Kommune Ledelse af læreprocesser – udvikling af folkeskolen i elevperspektiv Læs mere
/media/3113/halsnaes.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672281080000000
Halsnæs Kommune Didaktisk brug af læringsplatform med særligt fokus på elevernes progression Læs mere
/media/3563/laeringscenter-randers.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131921977250000000
Randers Kommune Professionelle læringsfællesskaber – som drivkraft for elevernes læring og trivsel Læs mere
/media/1043/colourbox859235.jpg?crop=0,0,0.13080872913992298,0&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131410426960000000
Næstved Kommune Synlig læringseffekt for elever, medarbejdere og ledere i skolen Læs mere
/media/2589/69987817-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468620000000
Dragør Kommune Læringscentreret skoleudvikling Læs mere
/media/2587/colourbox1037488.jpg?center=0.28354430379746837,0.71590909090909094&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132241644900000000
Aabenraa Kommune SundSkole 2020 - øget trivsel, sundhed og læring i 20 skoler Læs mere
/media/2592/colourbox9026046.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468100000000
Syddjurs Kommune Professionelle læringsfællesskaber for pædagoger og lærere Læs mere
/media/2586/colourbox536054.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468810000000
Seks nordjyske kommuner Professionelle læringsfællesskaber øger elevers læring og trivsel Læs mere
/media/2597/colourbox1237082.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410466270000000
Guldborgssund og Lolland Kommune Praksisvejledere gennemfører kompetenceudvikling tæt på skolernes hverdag Læs mere
/media/2593/colourbox9026158.jpg?center=0.44841269841269843,0.41292134831460675&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410467290000000
Herlev Kommune Kompetenceforløb om lærende, udviklende og inkluderende læringsfællesskaber Læs mere
/media/2596/colourbox1690929.jpg?center=0.49557522123893805,0.52646239554317553&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410463830000000
Grønnevang Skole Kompetenceudviklingsforløb skal give læringsløft af tosprogede elever Læs mere
/media/2595/colourbox6254727.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410466030000000
Danske Skoleelever Elevinddragelse på mellemtrinnet skal øge faglighed, trivsel og samfundsengagement Læs mere
/media/2616/colourbox9626214.jpg?center=0.54661016949152541,0.44225352112676058&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410459910000000
Seks kommuner i Trekantområdet Kompetenceudviklingsforløb fremmer kreative og innovative læringsforløb Læs mere
/media/2606/herning_art_sha_3859.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410462660000000
HEART - Herning Museum of Contemporary Art Museer, skoler og kommuner samarbejder om at udvikle modeller for museet som læringsrum Læs mere
/media/2601/colourbox1241085.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131533901660000000
Mellervangskolen Pædagogisk personale og ledelse klædes på til kreativitet, innovation og entreprenørskab Læs mere
/media/2610/54016947-1000x50we.jpg?center=0.64255319148936174,0.72159090909090906&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410461380000000
Albertslund Kommune Kompetenceudvikling for lærere, pædagoger og ledere skal sikre læringsprogression Læs mere
/media/2580/66627112-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410339240000000
Allerød Kommune Læringsvejledere understøtter udvikling af læreres didaktiske kompetencer Læs mere
/media/2612/67421333-1000x50we.jpg?center=0.3881856540084388,0.70308123249299714&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410460870000000
BUPL og KL Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen Læs mere
/media/1030/colourbox553572.jpg?center=0.44444444444444442,0.434010152284264&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410460420000000
Greve Kommune Samarbejde og lærende teamudvikling i indskolingen Læs mere
/media/1153/32930741-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409785230000000
Lemvig Kommune Teamsamarbejde på tværs af skoler skal understøtte indfrielsen af folkeskolereformens mål Læs mere
/media/1125/56709121-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378583100000000
Norddjurs og Skanderborg Kommune Synlig læring bliver fundamentet for tiltag om vellykket inklusion Læs mere
/media/1122/colourbox6305987.jpg?center=0.6,0.47887323943661969&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410344750000000
Halsnæs Kommune Udvikling af samarbejde og professionalisme i nyetablerede fagteams Læs mere
/media/2581/colourbox9025447.jpg?center=0.67510548523206748,0.7162921348314607&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410345310000000
Herning, Viborg og Holstebro Kommune Fleksibel praksisnær kompetenceudvikling Læs mere
/media/1150/colourbox1085109.jpg?center=0.57021276595744685,0.60511363636363635&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410335790000000
Bornholms Regions Kommune Læringsmålstyret undervisning og ledelse Læs mere
/media/3122/colourbox22974662.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131801815820000000
Odense Kommune Fælles kompetenceløft fremmer inkluderende læringsmiljøer Læs mere
/media/1147/62017239-1000x50we.jpg?center=0.47698744769874479,0.42339832869080779&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409819900000000
Vallensbæk, Glostrup og Brøndby Kommune Tre kommuner er fælles om at skabe en målstyret læringskultur Læs mere
/media/1146/63019230-0x0ma.jpg?center=0.54166666666666663,0.54545454545454541&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409801450000000
Københavns Kommune Forbedret partnerskab mellem skole og hjem gavner eleverne fagligt og socialt Læs mere
/media/2578/68318664-1000x50we.jpg?center=0.53974895397489542,0.42896935933147634&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409804820000000
Lejre Kommune Læringsrettet ledelse skal give eleverne øget bevidsthed om egne læringsmål Læs mere
/media/1157/50911383-1000x50we.jpg?center=0.49372384937238495,0.69273743016759781&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409788560000000
Langeland Kommune Faglig og didaktisk opdatering med fokus på elevcentreret læringsledelse Læs mere
/media/2575/colourbox1078585.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409775530000000
Roslev og Glyngøre Skole Styrket målstyret og differentieret undervisning Læs mere
/media/1121/colourbox19212633.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378595250000000
Hvidovre Kommune Fælles relationskompetencer skaber læring og trivsel hos eleverne Læs mere
/media/1123/colourbox9025456.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378595250000000
Antvorskov Skole Fire skoler i Slagelse skaber teknologiske laboratorier for ny læring Læs mere
/media/1113/81489710-1000x50we.jpg?center=0.79148936170212769,0.53409090909090906&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409801960000000
Rebild Kommune Læringsfestival bliver startskuddet for et fagligt udviklingsforløb og netværk Læs mere
/media/1159/72460894-1000x50we.jpg?center=0.33755760368663595,0.63620689655172413&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409785680000000
Odder Kommune Skolerne bygger videre på de digitale læringsmiljøer med målsætning og evaluering Læs mere
/media/2849/colourbox6534902.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672315820000000
Vejle, Silkeborg og Aarhus Kommune Fokus på innovation og teknologi ruster eleverne til fremtidens udfordringer Læs mere
/media/1154/colourbox19212373.jpg?center=0.7531914893617021,0.69886363636363635&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409770010000000
Struer Kommune Aktionslæring styrker faglig og social inklusion Læs mere
/media/3354/laering-der-ses-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131961760170000000
Frederiksberg og Københavns Kommuner Inkluderende og differentierede læringsfællesskaber styrker elevernes læring og trivsel Læs mere
/media/1126/201110110040-654.jpg?center=0.75710594315245483,0.43201376936316693&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378661090000000
Helsingør Kommune Kollektivt kompetenceløft giver redskaber til læring Læs mere
/media/1133/74029283-1000x50we.jpg?center=0.59854014598540151,0.46192893401015228&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378663600000000
Aalborg Universitet og 13 kommuner Kompetenceforløb for skolefaglige personer baseret på omfattende vidensindsamling Læs mere
/media/1163/via-university-college-__-iris-connect.jpg?center=0.66981132075471694,0.70440251572327039&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410346180000000
Skive Kommune Videodokumentation styrker undervisningspraksis og optimerer elevernes læring og trivsel Læs mere
/media/1152/skrivende-elever-900.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584230000000
Rudersdal, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommune Forløb i kompetenceudvikling styrker elever i arbejde med egne læringsmål Læs mere
/media/1115/colourbox553582.jpg?center=0.37454981992797121,0.4091680814940577&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378665790000000
Nordfyns og Middelfart Kommune Kompetenceudvikling i brug af specialpædagogisk viden skaber læringsfællesskaber Læs mere
/media/1166/79789031-1000x50we.jpg?center=0.60465116279069764,0.63793103448275867&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378662530000000
Egedal Kommune Indsats sikrer optimale betingelser for læring og trivsel i en inkluderende folkeskole Læs mere
/media/1128/boern-fra-voerladegaard-animerer.jpg?center=0.36895674300254455,0.6649746192893401&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378594090000000
Viborg Kommune Animationer, film og spil skaber kreative læringsprocesser Læs mere
/media/1155/65958496-0x0ma.jpg?center=0.48031496062992124,0.39316239316239315&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378662060000000
Frederikshavn Kommune Aktionslæringsforløb opkvalificerer skoleledere til målstyret ledelse Læs mere
/media/1109/45804728-1000x50we.jpg?center=0.60919540229885061,0.40517241379310343&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378639100000000
Morsø Kommune Udvikling af undervisningspraksis gennem forløb i aktionslæring Læs mere
/media/3119/colourbox11305484.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672364760000000
Brønshøj Skole Kompetenceudvikling skaber nyt, fagligt sprog for god læring Læs mere
/media/1170/colourbox8099426.jpg?center=0.50255102040816324,0.5585738539898133&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378619680000000
Ballerup, Egedal og Furesø Kommune Mentorbaseret opkvalificering af it i undervisningen Læs mere
/media/1127/geir0138_p.jpg?center=0.61832061068702293,0.41086587436332767&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378660190000000
Svendborg Kommune Efteruddannelse af lærere giver mere og bedre idræt i skolen Læs mere
/media/1129/colourbox2273750.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378594100000000
Rødovre Kommune Ledelse af klasserummet og pædagogiske aktiviteter skaber synlig, differentieret læring Læs mere
/media/1167/75174531-1000x50we.jpg?center=0.62595419847328249,0.52631578947368418&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378606080000000
Holsted Skole og Lille Næstved Skole Efteruddannelse i 'Visible Learning' optimerer elevers læring Læs mere
/media/1120/colourbox5882600.jpg?center=0.30389610389610389,0.26333907056798622&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378605540000000
Herlev Kommune Fælles indsats for skoleledere, vejledere, lærere og pædagoger forbedrer læring og trivsel Læs mere
/media/1132/69739771-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Næstved Kommune Kompetenceløft til lærere og skoleledere sikrer implementering af innovationsundervisning Læs mere
/media/3118/colourbox8458984.jpg?center=0.5,0.50200803212851408&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672377350000000
Gribskov Kommune Kompetenceudvikling styrker skolernes arbejde med læringsprocesser og læringsmål Læs mere
/media/1141/66961989-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131533903320000000
Fredensborg Kommune Kompetenceudvikling af vejledere med fokus på elevers læring, trivsel og inklusion Læs mere
/media/1140/69987491-1000x50we.jpg?center=0.69509043927648584,0.76379310344827589&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582220000000
Vesthimmerland Kommune Bedre integration af it i undervisningen styrker skolernes læringsprocesser Læs mere
/media/1139/colourbox1170138.jpg?center=0.53229974160206717,0.6351118760757315&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582220000000
Faaborg-Midtfyn Kommune Uddannelsesforløb i aktionslæring understøtter læringsmål som fælles indsatsområde Læs mere
/media/1138/54043514-992x50we.jpg?crop=0,0.30667284958702123,0,0.059981048005000058&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Mariagerfjord Kommune Styrkelse af samarbejde om læringsmål og differentieret undervisning Læs mere
/media/1137/75172672-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Ringsted Kommune Efteruddannelse øger kompetencer i teambaserede forandringsprocesser Læs mere
/media/1116/colourbox1016375.jpg?crop=0,0.0920314253647587,0,0.26823793490460157&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Kerteminde Kommune Efteruddannelse sikrer dannelse af fællessprog for læring samt målstyret læring Læs mere