Andet

Her finder du korte beskrivelser af projekter, der har modtaget støtte i hovedkategorien Andet. Mange projekter indeholder elementer, der går på tværs af hovedkategorierne.

Oversigten opdateres løbende med nye projekter. Dateringen angiver, hvornår projektansøgningen er modtaget i Fonden.

/media/2853/colourbox28025337.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132241644020000000
Holstebro Kommune Løft af læring med den åbne skole: Partnerskabelse og uddannelse af ressourcepersoner Læs mere
/media/1045/colourbox1590595.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410426970000000
Aalborg Kommune Naturfag for alle gennem programmering Læs mere
/media/2587/colourbox1037488.jpg?center=0.28354430379746837,0.71590909090909094&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132241644900000000
Aabenraa Kommune SundSkole 2020 - øget trivsel, sundhed og læring i 20 skoler Læs mere
/media/3399/krop_kompetencer_cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971205510000000
Danmarks Idrætsforbund Krop & Kompetencer 2.0 Læs mere
/media/2584/colourbox555455.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410470160000000
Horsens Kommune Alle i uddannelse Læs mere
/media/2590/fotomac-dk-2659.jpg?center=0.62978723404255321,0.47308781869688388&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410467820000000
Dansk Skoleskak Flere matematikkompetencer med skoleskak Læs mere
/media/2593/colourbox9026158.jpg?center=0.44841269841269843,0.41292134831460675&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410467290000000
Herlev Kommune Kompetenceforløb om lærende, udviklende og inkluderende læringsfællesskaber Læs mere
/media/2596/colourbox1690929.jpg?center=0.49557522123893805,0.52646239554317553&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410463830000000
Grønnevang Skole Kompetenceudviklingsforløb skal give læringsløft af tosprogede elever Læs mere
/media/2616/colourbox9626214.jpg?center=0.54661016949152541,0.44225352112676058&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410459910000000
Seks kommuner i Trekantområdet Kompetenceudviklingsforløb fremmer kreative og innovative læringsforløb Læs mere
/media/2611/51438801-1000x50we.jpg?center=0.35564853556485354,0.73816155988857934&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410461180000000
Science Talenter Efteruddannelse kvalificerer 30 lærere til at arbejde med talentfulde elever Læs mere
/media/2606/herning_art_sha_3859.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410462660000000
HEART - Herning Museum of Contemporary Art Museer, skoler og kommuner samarbejder om at udvikle modeller for museet som læringsrum Læs mere
/media/2601/colourbox1241085.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131533901660000000
Mellervangskolen Pædagogisk personale og ledelse klædes på til kreativitet, innovation og entreprenørskab Læs mere
/media/2650/colourbox8675424.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131414783300000000
Brobyskolerne Erfaringsdeling af elev-til-elev undervisning har fokus på den internationale dimension Læs mere
/media/2607/elmgreen-dragset-powerless-structures-fig-101-2012-foto-henrik-jauert_2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410462400000000
Arken - Museum for Moderne Kunst Laboratorium for kreativ læring Læs mere
/media/2612/67421333-1000x50we.jpg?center=0.3881856540084388,0.70308123249299714&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410460870000000
BUPL og KL Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen Læs mere
/media/2604/colourbox5882611.jpg?center=0.44915254237288138,0.601123595505618&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410463280000000
Fredensborg Kommune Praksisnært forløb øger matematik- og dansklæreres inddragelse af digitale læringsmidler Læs mere
/media/2581/colourbox9025447.jpg?center=0.67510548523206748,0.7162921348314607&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410345310000000
Herning, Viborg og Holstebro Kommune Fleksibel praksisnær kompetenceudvikling Læs mere
/media/2579/skoleskak.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410334650000000
Dansk Skoleskak Skolelærere i 10 kommuner bliver opkvalificeret som skoleskaklærere Læs mere
/media/1134/77924486-1000x50we.jpg?center=0.72765957446808516,0.53693181818181823&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409821990000000
Aarhus Teater Projektet 'Ej blot til lyst' bygger bro mellem danskundervisning og dramapædagogik Læs mere
/media/3122/colourbox22974662.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131801815820000000
Odense Kommune Fælles kompetenceløft fremmer inkluderende læringsmiljøer Læs mere
/media/1130/66778977-1000x50we.jpg?center=0.53974895397489542,0.38161559888579388&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409806680000000
Danmarks Idrætsforbund Idræt og bevægelse skal skabe læring, sundhed og trivsel blandt 25.000 elever Læs mere
/media/1146/63019230-0x0ma.jpg?center=0.54166666666666663,0.54545454545454541&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409801450000000
Københavns Kommune Forbedret partnerskab mellem skole og hjem gavner eleverne fagligt og socialt Læs mere
/media/1121/colourbox19212633.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378595250000000
Hvidovre Kommune Fælles relationskompetencer skaber læring og trivsel hos eleverne Læs mere
/media/1123/colourbox9025456.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378595250000000
Antvorskov Skole Fire skoler i Slagelse skaber teknologiske laboratorier for ny læring Læs mere
/media/1153/32930741-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409785230000000
Lemvig Kommune Teamsamarbejde på tværs af skoler skal understøtte indfrielsen af folkeskolereformens mål Læs mere
/media/2849/colourbox6534902.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672315820000000
Vejle, Silkeborg og Aarhus Kommune Fokus på innovation og teknologi ruster eleverne til fremtidens udfordringer Læs mere
/media/1128/boern-fra-voerladegaard-animerer.jpg?center=0.36895674300254455,0.6649746192893401&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378594090000000
Viborg Kommune Animationer, film og spil skaber kreative læringsprocesser Læs mere
/media/1162/74051647-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378585140000000
Holbæk og Odsherred Kommune It som redskab for læring og ledelse Læs mere
/media/1127/geir0138_p.jpg?center=0.61832061068702293,0.41086587436332767&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378660190000000
Svendborg Kommune Efteruddannelse af lærere giver mere og bedre idræt i skolen Læs mere
/media/1132/69739771-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Næstved Kommune Kompetenceløft til lærere og skoleledere sikrer implementering af innovationsundervisning Læs mere