Artikler om projekter

Kom tættere på nogle af de initiativer, som Fonden har givet støtte til

Her på siden finder du links til længere artikler om udvalgte projekter både på Fondens hjemmeside og i andre medier. For korte beskrivelser af mere end 130 støttede projekter, se projektoversigten 


Foto: House of Creativity Foto: House of Creativity


Vejledere spydspids for udvikling

Fem videnshuse og uddannede vejledere på alle skoler er motor i udviklingen af Sønderborgs folkeskoler.

Se artikel om projektet  ’City of Educational Change and Learning Design’


Foto: Tønder Kommune Foto: Tønder Kommune

Et boost til tysk i grænselandet
Tysk på skemaet og udvikling af konkrete mål for faget i de mindste klasser øger sprogkundskaberne markant.

Se artikel om projektet 'Tidlig tysk på skemaet'


Foto: Læringscenter Randers Foto: Læringscenter Randers

En ny værktøjskasse
'Åben-dør-uge' blev et effektivt startskud til afprivatisering af undervisningen i Randers. 

Se artikel om projektet ’Professionelle læringsfællesskaber’


Artikler i medierne

”Teaterdrama får litteraturen til at leve” på Folkeskolen.dk

Kompetenceudvikling kan også foregå på et teater. Det viser erfaringerne fra Aarhus Teaters projekt 'Ej blot til lyst', hvor dansklærere fra seks skoler i Aarhus Kommune og Odder Kommune tilbydes et kompetenceløft i ’krop og drama’ i faget dansk.

Projektet har til hensigt at give dansklærere nogle konkrete værktøjer, som de kan bruge til at integrere det teaterfaglige i deres undervisning, herunder ved at supplere eller erstatte traditionel tekstlæsning med teater- og dramaøvelser.

Læs mere om projektet i artiklen ”Teaterdrama får litteraturen til at leve” på Folkeskolen.dk

”Turbulens-tolerance” i Plenum

Bevidstheden om, at en vellykket implementering af folkeskolereformen kræver et dygtigt og kvalificeret lederskab på alle kommunens folkeskoler, har fået Odense Skolelederforening til at spørge sine medlemmer og samarbejdspartnere, hvad der skal til for at kvalificere skoleledelserne til deres nye lederrolle.

På baggrund af svarene er der udviklet et projekt, der over en 2½-årig periode har fokus på 1) at styrke den enkelte skoleleders lederskab, så det bliver robust og i stand til at lede forandringerne med et strategisk overblik, 2) styrke skolernes ledelsesteams, så de arbejder med et målrettet strategisk udviklingsperspektiv, samt 3) styrke læringsnetværk, der både giver og formidler inspiration i forhold til ledelse af reformen. Målene opnås gennem sparring for skolelederne, udviklingsforløb for skolernes ledelsesteams og gennem etablering af lærings- og ressourcenetværk for skoleledere og afdelingsledere.

Læs mere om projektet i artiklen ”Turbulens-tolerance” i Plenum fra august 18, s. 24