Opkvalificering i fagene

Her finder du korte beskrivelser af projekter, der har modtaget støtte i hovedkategorien Opkvalificering i fagene. Mange projekter indeholder elementer, der går på tværs af hovedkategorierne.

Oversigten opdateres løbende med nye projekter. Dateringen angiver, hvornår projektansøgningen er modtaget i Fonden.

/media/5027/wan-san-yip-7x60-5nr3tk-unsplash.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132769550990000000
Herning Kommune Idrætslærernes Dag i Herning Kommune Læs mere
/media/4954/anna-earl-l2arbuwlhbu-unsplash.jpg?center=0.87969924812030076,0.51256281407035176&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132692987520000000
Det Nationale Center for Fremmedsprog Fremmedsprog, forandring og forankring Læs mere
/media/2854/kolding-stadsarkiv-fotos_640x400.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486594290000000
Kolding Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Esbjerg Byhistoriske Arkiv Arkivet i den åbne skole - mødet med historien Læs mere
/media/4669/colourbox1167579.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505907500000000
Lolland Kommune Lolland Skriver Læs mere
/media/4670/colourbox36158640.jpg?center=0.70175438596491224,0.83625730994152048&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505924240000000
Sønderborg Kommune Faglig opkvalificering i matematik med IT Læs mere
/media/4894/colourbox1695708.jpg?center=0.2,0.27649769585253459&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132632905120000000
Aarhus Kommune Tidlig indsats i matematik i Aarhus (TIMA) Læs mere
/media/4551/img_2470.jpg?center=0.50352112676056338,0.53738317757009346&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132423085720000000
ARKEN Kreativt valgfagslaboratorium Læs mere
/media/4122/tag-ordet-med-dig.jpg?center=0.40575079872204473,0.40760869565217389&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132233918700000000
Høje-Taastrup Kommune Strategier til at fremme elevers ordtilegnelse og læseforståelse bliver fælles fokus Læs mere
/media/3947/tidlig-tysk-gloser-dyr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132118933520000000
Aabenraa, Tønder og Sønderborg Kommune Videreudvikling af tidlig tysk i grænsekommunerne Læs mere
/media/2594/colourbox13384207.jpg?center=0.51063829787234039,0.36647727272727271&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410466900000000
Herning Kommune Sang, bevægelse og læring – opfølgning og udbredelse i 18 kommuner Læs mere
/media/3721/matematik-it.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131979783260000000
Gladsaxe Kommune Faglig opkvalificering af matematiklærere i Gladsaxe Kommune i brug af it Læs mere
/media/3601/teachfirst.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131944421360000000
Teach First Danmark Et strategisk samarbejde om forankringen af Teach First Danmark-programmet Læs mere
/media/3604/bigbangnaturfag.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131944400370000000
Københavns Universitet og Aarhus Universitet Big Bang til naturfag Læs mere
/media/3608/colourbox14136576.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131944414740000000
VIA University College Styrket sprogindsats på Samsø Læs mere
/media/3120/colourbox27007998.jpg?center=0.53012048192771088,0.52610441767068272&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672373080000000
Vejen Kommune Faglig opkvalificering af alle matematiklærere i Vejen Kommune Læs mere
/media/3360/house-of-creativity_2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131823399510000000
Sønderborg Kommune Uddannelse af dansk- og læsevejledere Læs mere
/media/2855/colourbox617012.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486597890000000
Odense Kommune Kompetenceudvikling af musiklærere og pædagoger Læs mere
/media/2854/kolding-stadsarkiv-fotos_640x400.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486594290000000
Kolding Stadsarkiv Arkivet i den åbne skole – et nyt autentisk eksternt læringsmiljø Læs mere
/media/2850/colourbox11376341.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486619090000000
Danmarks Lærerforening Viden og inspiration i fagene. Kompetenceudvikling i historie og naturfag Læs mere
/media/2857/1600px_colourbox6534914.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486603440000000
Engineer the Future Engineering i skolen – didaktik– og kompetenceudvikling Læs mere
/media/2851/colourbox1695708.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131508926770000000
Professionshøjskolen Metropol Matematikindsats 2017 Læs mere
/media/4668/naturfagsmaraton-3.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505901120000000
Astra og Naturvidenskabernes Hus Sammen skaber vi fremtidens skole Læs mere
/media/1040/colourbox9025771.jpg?crop=0,0.053553284322515091,0,0.18331241408164489&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131410349210000000
Københavns, Gribskov, Silkeborg og Vejen Kommune Styrket læring i naturfagene med Flipped Learning Læs mere
/media/2859/colourbox9025254.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131486632830000000
Professionshøjskolen Metropol Fælles prøve - Naturligvis! Læs mere
/media/1039/4882195890_5ce960f7e8_o.jpg?crop=0.0000000000000005741759480890,0.040404040404039852,0,0&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131378481120000000
UCL Sammen om historien Læs mere
/media/1044/colourbox6534926.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378481120000000
KU/AU-Science Big Bang til naturfag II Læs mere
/media/1042/colourbox8495306.jpg?center=0.52719665271966532,0.71866295264623958&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378481120000000
Viborg Kommune Opkvalificering i naturfag og historie Læs mere
/media/3678/colourbox4314596.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971221060000000
Ni nordjyske kommuner Kompetenceudvikling for lærere i Region Nord Læs mere
/media/1045/colourbox1590595.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410426970000000
Aalborg Kommune Naturfag for alle gennem programmering Læs mere
/media/3399/krop_kompetencer_cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971205510000000
Danmarks Idrætsforbund Krop & Kompetencer 2.0 Læs mere
/media/2591/colourbox572761.jpg?center=0.578544061302682,0.6601123595505618&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468510000000
Horsens Kommune Kompetenceløft i undervisningsfag Læs mere
/media/2583/arkitektur_og_broer8_jdw.jpg?center=0.60236220472440949,0.441340782122905&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410468350000000
Faaborg-Midtfyn Kommune Arkitekturpædagogik kompetenceløfter i håndværk og design Læs mere
/media/2584/colourbox555455.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410470160000000
Horsens Kommune Alle i uddannelse Læs mere
/media/2590/fotomac-dk-2659.jpg?center=0.62978723404255321,0.47308781869688388&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410467820000000
Dansk Skoleskak Flere matematikkompetencer med skoleskak Læs mere
/media/2594/colourbox13384207.jpg?center=0.51063829787234039,0.36647727272727271&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410466900000000
16 kommuner og sangens hus Sang, bevægelse og læring - sangfaglig opkvalificering af musiklærere og pædagoger Læs mere
/media/2600/colourbox1070109.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410464750000000
Roskilde Kommune Redesignet Blended Learning-projekt udvikler lærernes linjefagskompetencer Læs mere
/media/2649/colourbox20231495.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131414768060000000
Københavns Kommune Læringsmålstyret undervisning og ledelse med fokus på faget idræt Læs mere
/media/3742/tag-ordet-med-digtavle.jpg?center=0.56111111111111112,0.6074074074074074&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132134468590000000
Københavns Universitet Efteruddannelse af lærere skal forbedre elevernes selvstændige læsning Læs mere
/media/2611/51438801-1000x50we.jpg?center=0.35564853556485354,0.73816155988857934&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410461180000000
Science Talenter Efteruddannelse kvalificerer 30 lærere til at arbejde med talentfulde elever Læs mere
/media/2608/colourbox1241272.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410462150000000
Danmarks Matematiklærerforening Opkvalificering af matematiklærere og matematikvejledere i it-didaktik baseret på ny viden Læs mere
/media/2650/colourbox8675424.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131414783300000000
Brobyskolerne Erfaringsdeling af elev-til-elev undervisning har fokus på den internationale dimension Læs mere
/media/2603/colourbox6255766.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410463490000000
Frederiksberg Kommune Aktionslæringsforløb skal understøtte elevers læse-, skrive- og matematikkompetencer Læs mere
/media/2607/elmgreen-dragset-powerless-structures-fig-101-2012-foto-henrik-jauert_2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410462400000000
ARKEN Laboratorium for kreativ læring Læs mere
/media/3679/tidlig-sprog_fransk.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971236960000000
Sprogkonsortiet Tidligere sprogstart - begynderdidaktik med fokus på flersprogethed Læs mere
/media/2613/35660921-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410460580000000
Fredensborg Kommune Kompetenceudvikling af lærere i fagene kristendomskundskab, historie og samfundsfag Læs mere
/media/2604/colourbox5882611.jpg?center=0.44915254237288138,0.601123595505618&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410463280000000
Fredensborg Kommune Praksisnært forløb øger matematik- og dansklæreres inddragelse af digitale læringsmidler Læs mere
/media/3125/colourbox5996334.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672413880000000
Skive Kommune Formel linjefagskompetence og flere faglige vejledere på alle skoler Læs mere
/media/2579/skoleskak.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410334650000000
Dansk Skoleskak Skolelærere i 10 kommuner bliver opkvalificeret som skoleskaklærere Læs mere
/media/3947/tidlig-tysk-gloser-dyr.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132118933520000000
Aabenraa og Tønder Kommune Sønderjyske kommuner styrker de yngste elevers tyskkundskaber Læs mere
/media/1135/74376207-1000x50we.jpg?center=0.64556962025316456,0.60563380281690138&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410335970000000
Esbjerg og Varde Kommune Science, teknologi og innovation på skoleskemaet Læs mere
/media/1134/77924486-1000x50we.jpg?center=0.72765957446808516,0.53693181818181823&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409821990000000
Aarhus Teater Projektet 'Ej blot til lyst' bygger bro mellem danskundervisning og dramapædagogik Læs mere
/media/1130/66778977-1000x50we.jpg?center=0.53974895397489542,0.38161559888579388&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409806680000000
Danmarks Idrætsforbund Idræt og bevægelse skal skabe læring, sundhed og trivsel blandt 25.000 elever Læs mere
/media/1124/61165871-1000x50we.jpg?center=0.70711297071129708,0.520891364902507&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409804420000000
Kalundborg, Holbæk og Odsherred Kommune Opkvalificering til undervisningskompetence og uddannelse af vejledere Læs mere
/media/2577/ef14-8-nordjyske-komm-sc.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409791090000000
Otte nordjyske kommuner Fokus på matematik - uddannelse af 86 nye matematikvejledere Læs mere
/media/1143/coding-pirates-skolen-v-soerne.jpg?center=0.65903307888040707,0.41455160744500846&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378660560000000
Skolen ved Søerne Didaktiske designs understøtter læring i matematik via programmering Læs mere
/media/1151/53612819-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378583100000000
Københavns Kommune Særlig indsats på matematik skal lette elevernes overgang til gymnasiet Læs mere
/media/4671/colourbox16401285_crop.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132505916580000000
Silkeborg Kommune Særlig indsats på matematik skal lette elevernes overgang til gymnasiet Læs mere
/media/1165/colourbox15481626.jpg?center=0.73571428571428577,0.61986301369863017&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378664060000000
Stevns, Køge og Faxe Kommune Opkvalificering af naturfagsundervisning inkluderer samarbejde med lokale virksomheder Læs mere
/media/1171/colourbox9507504.jpg?center=0.760644418872267,0.73965517241379308&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378607640000000
Karensmindeskolen Opkvalificering af musiklærere i Rebild Kommune Læs mere
/media/1162/74051647-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378585140000000
Holbæk og Odsherred Kommune It som redskab for læring og ledelse Læs mere
/media/3360/house-of-creativity_2.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131823399510000000
Sønderborg Kommune Uddannelse af vejledere spreder læring gennem vejledning, kollegial sparring og refleksion Læs mere
/media/2576/44191972-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131409793090000000
Odder Kommune Fagligt løft for lærere i undervisningsfagene dansk, matematik og tysk Læs mere
/media/1161/74777275-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584580000000
Thisted Kommune Læsevejledere støtter lærere i at omsætte ny viden til effektfuld undervisning Læs mere
/media/1164/colourbox1241945.jpg?center=0.33333333333333331,0.77586206896551724&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378665180000000
Ishøj Kommune Faglige vejledere styrker elevers nysgerrighed overfor matematik og naturfag Læs mere
/media/1142/49642620-1000x50we.jpg?center=0.6940874035989717,0.65982905982905982&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582220000000
Danmarks Lærerforening Kompetenceudvikling i matematik, sprogfagene, idræt og håndværk og design Læs mere
/media/1118/colourbox1070109.jpg?center=0.46835443037974683,0.60862068965517246&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Roskilde Kommune Kortlægning og opkvalificering af læreres undervisningskompetencer Læs mere
/media/1136/morsoe.jpg?crop=0.126,0,0.17891578947368428,0.0000000000000001994505924941&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131378582230000000
Morsø Kommune Uddannelse af vejlederkorps forbedrer matematikundervisning og elevers læsefærdigheder Læs mere