Evalueringer

Her kan du læse om resultaterne i udvalgte projekter. Når Fonden støtter et initiativ, er det med krav om, at bevillingsmodtager følger projektets fremdrift. I nogle tilfælde vælger Fonden at gennemføre eksterne evalueringer.

 

De gennemførte evalueringer viser, at det tager tid samt kræver tålmodighed og vedholdenhed, når efter- og videreuddannelsesaktiviteter skal omsættes til praksis og afspejle sig i elevernes resultater. Alligevel er der allerede nu tegn på, at de støttede initiativer udvikler og styrker praksis på skolerne. Det gælder særligt sat spor det refleksive niveau blandt ledelse, lærere og pædagoger. Samtidig faciliterer ledelserne i højere grad faglige dialoger og samarbejder mellem fagprofessionelle. Nye didaktiske værktøjer og redskaber bliver omsat, øvet og forfinet af lærere og pædagoger i den daglige undervisning, og elevernes læring og progression er i højere grad omdrejningspunkt for fælles faglige dialoger. Dette er væsentlige trædesten i forhold til at nå de resultater, som er fælles for alle de initiativer, Fonden støtter, nemlig at bidrage til at styrke elevernes læring og trivsel.

/media/4051/paedagoger-i-skolen.jpg?center=0.34220532319391633,0.64963503649635035&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132162119710000000
Pædagoger i skolen 'Kompetenceudvikling af pædagoger i skolen' for 1.874 pædagoger er nu evalueret Læs mere
/media/3440/eva-professionel_laering_forside.jpg?crop=0,0.28642181579496978,0.097472924187725532,0.075842109974042865&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131971200560000000
41 kommuners erfaringer med PLF I et nyt hæfte fra EVA kan man få gode råd og inspiration til arbejdet med PLF Læs mere
/media/3354/laering-der-ses-cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131961760170000000
Didaktiske vejvisere Evaluering af projekt 'Læring, der ses' på mellemtrinnet i København og på Frederiksberg Læs mere
/media/3366/colourbox11052854_edit.jpg?center=0.52840909090909094,0.64015151515151514&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971209050000000
Læringsledelse i 13 kommuner Midtvejsevaluering af partnerskabet mellem 13 kommuner, Aalborg Universitet og COK Læs mere
/media/3678/colourbox4314596.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971221060000000
Løft i undervisningsfag Midtvejsevaluering af Region Nordjyllands projekt 'Kompetenceløft i undervisningsfag' Læs mere
/media/3399/krop_kompetencer_cover.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971205510000000
Bevægelse i undervisningen Evaluering af kompetenceudviklingsprojekt iværksat af DIF, DGI, Dansk Skoleidræt og VIA UC Læs mere
/media/3387/321e0b6d-5f03-41a7-8b2b-a556b9c10f90-original.jpeg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971204940000000
PLF i Randers og Aarhus Evaluering af de to kommuners arbejde med at udvikle stærke PLF'er Læs mere
/media/3679/tidlig-sprog_fransk.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971236960000000
Tidligere sprogstart i København Evaluering af erfaringer med at udvikle ny begynderdidaktik med fokus på flersprogethed Læs mere
/media/1152/skrivende-elever-900.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584230000000
Synlig læring i fire kommuner Evaluering af Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdals kommuners fælles projekt Læs mere
/media/3676/evaluering_dlf.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131971207300000000
DLF: fag-faglig opkvalificering Rambøll Managements evaluering af erfaringerne med at opkvalificere i alt 1.322 lærere Læs mere