Skoleledelse

Her finder du korte beskrivelser af projekter, der har modtaget støtte i hovedkategorien Skoleledelse. Mange projekter indeholder elementer, der går på tværs af hovedkategorierne.

Oversigten opdateres løbende med nye projekter. Dateringen angiver, hvornår projektansøgningen er modtaget i Fonden.

/media/4896/colourbox33751677.jpg?center=0.73619631901840488,0.28688524590163933&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132632922650000000
Thisted Kommune Elevcentreret ledelse for forbedret faglig progression Læs mere
/media/4895/colourbox31439166.jpg?center=0.69459459459459461,0.45528455284552843&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132632913490000000
Kalundborg Kommune Praksisnær udvikling af faglig ledelse Læs mere
/media/4893/colourbox36155861.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132632896220000000
Skolelederforeningen Netværk – en vej til praksisnær kompetenceudvikling Læs mere
/media/4546/colourbox36155826.jpg?center=0.68918918918918914,0.41891891891891891&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422374650000000
Holbæk Kommune Ledelse af elevers læring og trivsel i Holbæk Kommunes folkeskoler Læs mere
/media/4549/colourbox36157684.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132422373600000000
Aalborg Kommune Professionel Læringsledelse Læs mere
/media/2601/colourbox1241085.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131533901660000000
Mellervangskolen i Aalborg Forankring af innovative teams i folkeskolen Læs mere
/media/3114/colourbox1068658.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131801846460000000
Ringsted Kommune ’Elevcentreret ledelse’. Udviklings- og kompetenceudviklingsforløb for skoleledelserne Læs mere
/media/3123/colourbox6401534.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672394220000000
København og Aalborg Kommune Skoleledelsesuddannelse i samarbejde med Handelshøyskolen BI (Oslo) Læs mere
/media/3124/colourbox1012632.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131672400100000000
Professionshøjskolen Metropol Data Literacy – ledelse af læring og trivsel Læs mere
/media/2598/colourbox548625.jpg?center=0.57539682539682535,0.5140449438202247&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410467090000000
Rebild, Hjørring og Odder Kommune Mere sammenhæng i ledelseskæden skal danne grundlag for strategisk skoleudvikling Læs mere
/media/1029/colourbox553564.jpg?crop=0.21075873143315935,0,0.05253016121194197,0&cropmode=percentage&width=297&height=285&rnd=131410426960000000
Sorø Kommune Udvikling af elevcentreret lærings- og ledelsespraksis Læs mere
/media/3400/_ksm2916.jpg?center=0.5934959349593496,0.518918918918919&mode=crop&width=297&height=285&rnd=132231346660000000
Odense Kommune Udvikling af ledelsesfællesskaber skal fremme læring og trivsel på folkeskolerne i Odense Læs mere
/media/2582/71242299-1000x50we.jpg?center=0.46861924686192469,0.70194986072423393&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410345440000000
Vordingborg Kommune Effekt af linjefagskompetence sikres gennem øget ledelseskapacitet Læs mere
/media/1112/60243337-1000x50we.jpg?center=0.65531914893617016,0.56090651558073656&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131410344410000000
Nyborg Kommune Elevcentreret ledelse udvikler elevernes læring Læs mere
/media/1160/81714470-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378583100000000
Ringsted Kommune Ny fælles ledelsesramme sætter elevernes læring i centrum Læs mere
/media/1148/65478013-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378583770000000
Varde Kommune Skoleledere udvikler evalueringssystematik for at øge elevernes faglige progression Læs mere
/media/1114/69422215-1000x50we.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584240000000
Skolelederforeningen Forløb sikrer systematisk supervision og feedback på undervisning Læs mere
/media/1168/27558404-1000x50we.jpg?center=0.50862068965517238,0.7208121827411168&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378662910000000
Kommunernes Landsforening Opkvalificering af skoleledelse og forvaltning styrker netværk og arbejde med skolereform Læs mere
/media/1145/56436432-1000x50we.jpg?center=0.72122762148337594,0.6991452991452991&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378605120000000
Roskilde Kommune Træningsforløb for skoleledere fokuserer på elevers læringsudbytte Læs mere
/media/1119/colourbox1070354.jpg?anchor=center&mode=crop&width=297&height=285&rnd=131378584230000000
Esbjerg Kommune Kompetenceforløb for skoleledere og forvaltning definerer pejlemærker for god skoleledelse Læs mere