Nyheder


30. juni 2017

Tirpitz-bunkeren ved Blåvand får selskab

I det fredede klitlandskab ved Blåvand i Vestjylland får en af landets største bunkers - Tirpitz - fra Anden Verdenskrig nu selskab af en nyopført museumsbygning, som er gravet ind i en gammel jordrampe bag bunkeren.

Tirpitz 440Det spektakulære museumsbyggeri, som åbner i dag, er tegnet af BIG - Bjarke Ingels Group, der har lagt vægt på at skabe antitesen til Tirpitz-bunkerens mørke, lukkede og tunge udformning. Arkitektonisk set forsvinder det nye museum næsten i klitterne, og bygningen forstyrrer derfor de fredede omgivelser mindst muligt, når den titter frem med sine overraskende gangpassager ind til den åbne museumsgård og videre ud i det bakkede landskab. Selve udstillingsområdets fire gallerier ligger under terræn, men høje vinduespartier trækker dagslyset ned i udstillingsområdet, så rummene fremstår lyse og lette og giver kig til den karakteristiske natur udenfor.

Byggeriet er opført med støtte fra A.P. Møller Fonden på 80 mio. kr. Det samler Danmarks Ravmuseum, Bunkermuseet Tirpitz og oplevelsen "Porten til Vestjylland" under samme tag. Desuden lægger museet hus til en større nyudviklet udstilling om Vestkystens mange bunkers og Anden Verdenskrig fortalt af de mennesker, der oplevede den.

Med den nye museumsbygning styrker Tirpitz sin formidling af Vestkystens natur- og kulturhistorie væsentligt. Samtidig tilgodeses de tusindevis af turister, der gæster området hvert år, og som en undersøgelse har vist, er interesserede i også at bruge deres ferie på oplevelser, der giver viden om landskabet, området og dets historie.

Læs mere om museumsbyggeriet


23. juni 2017

Nye sociale indsatser

Bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Støttefond har i juni 2017 bevilget 155 mio. kr. til 13 indsatser inden for det sociale område. Donationerne spænder fra 1,5 mio. kr. til 25,3 mio. kr., og indsatserne har bl.a. sigte på at styrke den tværsektorielle støtte til udsatte familier, hjælpe langtidsledige borgere med at opbygge sociale kompetencer, styrke iværksætteri i udsatte boligområder, give flere udsatte unge adgang til fritidsjobs og styrke livsmestring gennem forbedring af fysiske rammer på væresteder.

Støtten er gået til indsatser inden for fem fokusområder, og blandt modtagerne er såvel ngo'er og socialøkonomiske virksomheder som kommuner og regioner. Midlerne er en udmøntning af donationen på 750 mio. kr. øremærket til et fokuseret initiativ på det sociale område, offentliggjort i foråret 2016.

DONATIONER JUNI 2017


7. april 2017

Rosportens nye nationalstadion i Bagsværd

Det gamle roanlæg ved Bagsværd Sø erstattes nu af et helt nyt nationalt rostadion, tegnet af det Aarhusbaserede arkitektfirma AART Architects A/S, som med sit projektforslag netop i dag er udpeget som vinder af arkitektkonkurrencen om en samlet løsning for byggeri og landskab.

Siden 1963 har rostadion i Gladsaxes naturskønne område fungeret som Danmarks nationalstadion for roning, kano- og kajaksporten med afholdelse af de årligt tilbagevendende regattastævner. I det daglige er faciliteterne hjemsted for både den nationale roelite og for en mangfoldig brugergruppe, herunder hovedstadsområdets mange kano- og kajakglade klubmedlemmer.

Bagsværd Rostadion 440Når det nye nationale rostadion efter forventning står færdigt i begyndelsen af 2020, får de danske roere ikke blot moderne træningsfaciliteter i verdensklasse. Betingelserne for Team Danmarks arbejde med topatleterne inden for roning, kano og kajak løftes ligeledes optimalt. Der er tale om et byggeri, hvis udformning af rocenter, tilskuertribune og dommertårn føjer sig nænsomt ind i det smukt kuperede landskab omkring søen med en klar forståelse af, at det frem for bygningerne er naturen i det velbesøgte, rekreative område, der er den egentlige attraktion.   

A.P. Møller Fonden ønsker med sin støtte på 50 mio. kr. til projektet at sikre dansk rosport de bedst tænkelige rammer i balance med det naturskønne sølandskab. Med Fondens bevilling til selve rocentret understøttes både det uformelle klubliv og elitens muligheder for at forberede sig til nye toppræstationer.

Det nye rostadion støttes yderligere af København, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner. Rambøll Danmark A/S er bygherrerådgivere og AART Architects A/S samarbejder med Elkjær + Ebbeskov Arkitekter ApS, LIW Planning ApS samt Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S om gennemførelse af projektet.


27. marts 2017

Fornem pris til kollegiebyggeri i Odense

Campus Kollegiet pris 440Det 15 etager høje Campus Kollegiet ved SDU har modtaget den estimerede engelske arkitekturpris Civic Trust Award, som har fokus på byggeri, der bidrager positivt til lokalsamfundet. I sin begrundelse for prisen til Campus Kollegiet peger Civic Trust Award blandt andet på byggeriets karakteristiske og let genkendelige form samt den fine landskabsmæssige forbindelse, det skaber mellem SDU og det nye Cortex Park. Desuden fremhæves kollegiebyggeriets særlige prioritering af fællesarealer, konsekvente energioptimering samt tilgængelighed.

Kollegiet er tegnet af C.F. Møller Arkitekter. De første beboere flyttede ind i september 2015. I dag bor der i alt 250 studerende i det prisvindende byggeri, som A.P. Møller Fonden har støttet med 385 mio. kr. 

Læs vores artikel om byggeriet


7. marts 2017

Danmarks største internationale skole ligger i Nordhavn

En markant øget søgning de senere år er grunden til, at Copenhagen International School er flyttet fra adressen i Hellerup og i dag indvier 25.000 nye m2 skolebyggeri i Københavns Nordhavn. Hermed tager skolen hul på et helt nyt kapitel, hvor 930 børn og unge fra 80 forskellige lande kan tilbringe skoledagen i en topmoderne undervisningsarkitektur tilpasset deres alders- og klassetrin.

CIS facade 440A.P. Møller Fonden har bevilget 200 mio. kr. til byggeriet, som også støttes af en række andre fonde. Det er udformet af C.F. Møllers Tegnestue og samler sig omkring fire separate undervisningstårne med udearealer i 1., 2. og 3. sals højde på sikker afstand fra områdets trafik, men med fantastisk udsigt over havnen, vandet og himlen. Solpaneler i blågrønne nuancer beklæder det meste af den knopskydende bygning og spejler en helt gennemgående bevidsthed omkring energioptimering og bæredygtighed.

Indenfor åbner foyeren sig med en gigantisk siddetrappe, der binder skolens fællesområder med kantine og bibliotek sammen. Udover fleksible og innovative undervisningsfaciliteter rummer skolen tre sportshaller og en teatersal med plads til 350 gæster.

Læs vores artikel om byggeriet


25. januar 2017

Det nye Experimentarium åbner

Det succesrige Experimentarium har efter en storstilet ombygning netop slået dørene op for børn og voksne - nysgerrige på naturvidenskab og teknik.

Facade 440Siden 1991 har det danske science center haft til huse i den gamle tappehal i Tuborg Havn, men med ombygningen - tegnet af arkitektfirmaet CEBRA A/S - har centeret taget et kvantespring i form og indhold. På soklen af den gamle bygning står et moderne og markant arkitektonisk byggeri med forskudte etager beklædt med perforeret aluminium.

I dag er interessen for naturvidenskab og teknik større end nogensinde. Experimentarium har derfor fordoblet sit udstillingsareal. På de nu 9.000 m2 finder man 16 forskellige udstillinger om alt fra videnskaben bag sæbebobler, til verdenshandel, skibstrafik og olieudvinding samt en ny interaktiv bevægelsesbiograf baseret på bevægelsessensorer, der inspirerer til fysisk aktivitet.

Der er lagt vægt på at skabe et godt flow gennem den 135 meter lange bygnings forskellige udstillinger. To nye, spektakulære trapper i hver sin ende af udstillingshallen medvirker til, at publikum nemt kan bevæge sig rundt mellem Experimentariums mange faciliteter.   

Målsætningen for det nye Experimentarium er at gøre endnu flere klogere på naturvidenskabens metoder, resultater og betydning for den samfundsmæssige udvikling, og science centeret forventer, at 500.000 gæster lægger vejen forbi i 2017.

Ombygning og udvidelse er støttet af A.P. Møller Fonden med 245 mio. kr.

Læs mere her


12. januar 2017

121,5 mio. kr. til sociale indsatser

Bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Støttefond har i slutningen af 2016 bevilliget 121,5 mio. kr. til 17 indsatser inden for det sociale område. Donationerne spænder fra 225.000 kr. til 39,5 mio. kr., og indsatserne har bl.a. sigte på at forstærke civilsamfundets samspil med udsatte familier, bedre familiestøtte i kommunerne, styrkelse af udsatte borgeres håndtering af job og uddannelse, forskning i familiers læringsmiljø samt uderum til rehabilitering af voldsramte kvinder.

Støtten er gået til indsatser inden for fem fokusområder, og blandt modtagerne er såvel ngo'er, kommuner og uddannelsesinstitutioner som forskere. Midlerne er en udmøntning af donationen på 750 mio. kr. øremærket til et fokuseret initiativ på det sociale område, offentliggjort i foråret 2016.

Donationerne

Mere om socialindsatsen og de 5 fokusområder


31. oktober 2016

Verdens største eventyrforfatter får nyt hus og have i Odense

I dag præsenterer Odense Bys Museer planerne for realiseringen af et nyt H.C. Andersens Hus.

HCA 440Huset og tilhørende udstilling er støttet af A.P. Møller Fonden med 225 mio. kr. Det tegnes af det verdensberømte og prisvindende arkitektfirma Kengo Kuma & Associates fra Japan, mens Event Communications fra London skal udforme museets indholdsdesign. Sidstnævnte har vundet stor anerkendelse for udstillingerne på Titanic-museet i Belfast. Begge firmaer er til stede ved dagens præsentation af projektet, der forventes at koste 305 mio. kr. Augustinusfonden og Odense Kommune bidrager også.

Udformningen af det nye H.C. Andersens Hus og en tilhørende magisk have er resultatet af en projektkonkurrence med bidrag fra fem prækvalificerede arkitektteams. Afgørende for valget af Kengo Kuma er styrken i det arkitektoniske udtryk og samspillet mellem haven og huset, der skaber et eventyrligt og sanseligt univers, som svarer til H.C. Andersens magiske og originale eventyrverden.

A.P. Møller Fondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, udtaler om projektet:

"Det er med stor glæde og forventning, at Fondens bestyrelse støtter et nyt H.C. Andersen Hus i Odense. Den anerkendte, japanske arkitekt Kengo Kuma har skabt en smuk og fantasifuld ramme om en helt ny og ambitiøs udstilling, som udvikles i samarbejde mellem Odense Bys Museer og Event Communications".

Byggeriet forventes påbegyndt i starten af 2017 og stå færdigt i 2020.

Læs mere om projektet


24. oktober 2016

Den ny Maltfabrik i Ebeltoft

De karakteristiske røde fabriksbygninger i Ebeltoft havn får nu nyt liv. Praksis Arkitekter er netop udpeget som vinderteam for en skelsættende istandsættelse, der skal omskabe og nyudvikle bygningsmassen til et kulturelt og kreativt aktivitetscentrum. Projektet Den ny Maltfabrik udgør Ebeltoft og Syddjurs bud på, hvordan en gammel købstad kan skabe sig et nyt, centralt byrum, tiltrække nye initiativer, aktiviteter og borgere samt virke som inspiration for andre i stor målestok.    

Maltfabrik 440De ældste af bygningerne er fra midten af 1800-tallet og dannede i mere end 150 år ramme om maltproduktion til hjemmemarkedet såvel som til et internationalt marked. Den dag i dag står det betagende fabrikskompleks som et stykke bevaringsværdig kulturarv fra den danske industrialiserings guldalder.

A.P. Møller Fonden har sammen med en række andre fonde og lokale bidragsydere støttet det markante transformationsprojekt, som i midten af 2019 forventer at kunne slå dørene op til et nyt kreativt mødested, hvor offentlige servicetilbud og private ildsjæle står i spidsen for et miks af mikrobryggeri, madværksted og atelierpladser samt kulturhus, ungekulturmiljø og et fusioneret bibliotek/museum/arkiv.  

Projektet indbefatter en renovering af ca. 4.000 m2, nybyggeri på 1.000 m2 samt en revitalisering af landskabet mellem kysten og den gamle bydel på 17.000 m2. Projektet realiseres i et partnerskab mellem Fonden Den ny Maltfabrik og Syddjurs Kommune og er bredt forankret i lokale netværk, brugergrupper og kommende lejere.

Læs mere om projektet 


5. oktober 2016

Jan Leschly indtræder i bestyrelsen for A.P. Møller Holding A/S

Per 1. oktober 2016 indtræder Jan Leschly i bestyrelsen for A.P. Møller Holding A/S. A.P. Møller Holding blev etableret i slutningen af 2013 med det formål at sikre A.P. Møller Fondens erhvervsmæssige aktiviteter. A.P. Møller Holding ejer i dag 51,2% af stemmerne og 41,5% af aktiekapitalen i A.P. Møller - Mærsk A/S og 20% af aktiekapitalen i Danske Bank A/S.

Jan Leschly er i dag bestyrelsesformand og managing partner i Care Capital LLC. Jan

Leschly er bestyrelsesmedlem i flere selskaber, herunder A.P. Møller - Mærsk A/S, hvor han har været medlem siden 2000.

"A.P. Møller Holding er stadig i sine tidlige år, og vi har fokus på at styrke organisationen. Vor nye CEO tiltrådte 1. september, og vi udvider nu bestyrelsen. Jan Leschly har stor international erfaring som CEO og bestyrelsesmedlem i store internationale børsnoterede virksomheder. Og Jan kan kombinere dette med sit dybe kendskab til A.P. Møller - Mærsk A/S", siger Ane M. M. Uggla, Bestyrelsesformand i A.P. Møller Holding.

"A.P. Møller - Mærsk er en fantastisk virksomhed, som jeg har været glad og stolt over at være en del af de seneste mange år. Den er i konstant udvikling, og jeg ser frem til også at deltage i denne fra en lidt anden vinkel i bestyrelsen for A.P. Møller Holding. De seneste udmeldinger fra A.P. Møller - Mærsk A/S vil drive muligheder og udvikling i de kommende år.", siger Jan Leschly.

Bestyrelsen i A.P. Møller Holding består dermed af Ane M.M. Uggla, Peter Straarup, Lars-Erik Brenøe og Jan Leschly.

For yderligere information kontakt kommunikation: Mika Bildsøe Lassen +45 20552655

apmh-logo

 

 


19. august 2016

Inderhavnsbroen er til alle 

"Denne sommer har de københavnske cyklister fået et nyt spillerum. En bro, der binder Indre By sammen med Christianshavn.

Inderhavnsbroen indvielse 440Den grønne, cyklende storby bliver dermed mere sikker og mere attraktiv. Og det er ikke kun en cykelbro for de hurtige "cykelmyg", der suser forbi de langsommere forældre med børn i barnesædet og alle os andre normalcyklister! Det er tillige en oplevelsesbro, der forbinder byområderne med kulturinstitutioner og den store fortælling om Københavns maritime historie. Og ikke mindst er det en bro for de gående, der tilmed kan nyde et eftertænksomt ophold midt i havnen. Med pragtudsigt", sagde A.P. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla ved åbningen af Inderhavnsbroen. 

Læs hele Ane Mærsk Mc-Kinney Ugglas åbningstale her


7. juli 2016

Broer binder byen sammen

Fra i dag kan man benytte Inderhavnsbroen, når man skal gennem København.

Inderhavnsbro 440Broen indvies officielt fredag den 19. august, men Københavns Kommune og A.P. Møller Fonden - der har finansieret broen - har valgt at åbne den allerede nu. Sammen med de mindre kanalbroer Trangravsbroen og Proviantbroen binder Inderhavnsbroen København bedre sammen, og gør det lettere, hurtigere og mere sikkert for borgere og turister at komme på tværs af byen, hvad enten de er på cykel eller til fods.

Det samlede broprojekt er realiseret via en donation fra A.P. Møller Fonden på 241 mio. kr. inkl. gavemoms. Københavns Kommune har bidraget med 107 mio. kr.

Se mere: Københavns Kommune 


22. juni 2016

NaturKRAFT - nyt videns- og aktivitetsunivers ved Ringkøbing

A.P. Møller Fonden støtter opførelsen af en visionær oplevelsespark ved Ringkøbing med 100 mio. kr.

Den vestjyske kyststræknings naturkræfter og landskab er rigt på potentialer. Med afsæt i disse stedbundne ressourcer har visionen om at skabe en videns- og aktionspræget helårsattraktion af højt internationalt tilsnit været under udvikling gennem de seneste seks år.

NaturKraft 440Videns- og aktivitetscenteret NaturKRAFT har fokus på at give sine besøgende fascinerende erfaringer med naturens kræfter gennem forskellige former for egenaktivitet udendørs som indendørs. Der er tale om både sansemættede og vidensgenererende oplevelser, der skal skabe forståelse for samspillet mellem natur og mennesker og øge bevidstheden om, hvordan vi enkeltvis og kollektivt kan bidrage til en øget balance mellem naturens ressourcer og menneskers behov. Da læringsperspektivet har høj prioritet i centerets virke, opbygges en skoletjeneste, der kan understøtte uddannelsesområdets læringsmål fra indskoling til og med gymnasiet.

Oplevelsesparken henvender sig til både lokale borgere og til de mange, mange turister, der hvert år gæster den uspolerede kyststrækning ved Ringkøbing Fjord - turistmæssigt set Danmarks fjerdestørste kun overgået af København, Aarhus og Aalborg. Beregninger foretaget af et analyseinstitut skaber forventning om, at NaturKRAFT årligt vil tiltrække 200.000 gæster, samt at de nye aktiviteter i området styrker lokalsamfund, erhvervsliv og turisme i hele Midt- og Vestjylland.

NaturKRAFT-parken placeres natur- og bynært lige uden for Ringkøbing tæt på Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord, Vonå og Vesterhavet. Når oplevelsescenteret slår dørene op i 2020, strækker det sig over et areal på 50 ha med en privilegeret adgang til hav, åbent land, skov og by. Det består af en ringvold på 30.000 m2, inden for hvilken der opføres en hovedbygning på 5.500 m2.

Den samlede projektsum er på 275 mio. kr. Udover A.P. Møller Fonden støtter Ringkøbing-Skjern Kommune selv projektet med 80 mio. kr.

Læs mere: Ringkøbing-Skjern Kommune


20. juni 2016

Økonomisk løft til Tøndermarsken

Dens lige findes ikke noget andet sted i verden. Tøndermarsken indgår i UNESCO-verdensarvsområdet Vadehavet og er én af hovedindgangene til Nationalpark Vadehavet. 

A.P. Møller Fonden, Realdania og Tønder Kommune investerer nu sammen 210 mio. kr. i det sønderjyske område for at give et mærkbart løft og sikre det en bæredygtig udvikling langt ind i fremtiden. 

Tøndermarskens unikke bygningskultur, enestående natur samt de egnsspecifikke fødevarer rummer et enormt potentiale som afsæt for udvikling og formidling af området. I det perspektiv har den store investering sigte på fire konkrete indsatser: Kvalitativ byomdannelse af Højer by, der fungerer som det naturlige udgangspunkt for ture i Tøndermarsken, styrkelse af turismeerhvervet for at øge turismen i området, klimatilpasning langs Vidå som svar på klimaændringer og forhøjet vandstand og endelig etablering af nye oplevelsesruter i det vidtstrakte landskab med øget formidling af områdets kultur-, natur- og dyreliv.

Initiativet løber over fem år med fokuseret inddragelse af områdets borgere, erhvervsdrivende, organisationer og myndigheder ud fra en målsætning om, at den lokale involvering skal definere og bære udviklingen.

Toendermarsken 440Der er tale om en sammenhængende indsats, hvor A.P. Møller Fonden specifikt støtter anlæggelsen af en række oplevelsesruter i marsklandet, som skal bruges til vandring, løb og cykelture. Ruterne binder kulturspor og naturseværdigheder sammen suppleret af omfattende formidling langs ruterne, der fører de besøgende gennem fortællinger om marsklandskabet, dets kultur og dyreliv, digernes historie og marsken og vadehavet som fødekammer for et rigt dyreliv. Der etableres madpakkepladser, fugleobservationsposter og sheltere på udvalgte steder til ophold for de besøgende.

Visionen for det samlede initiativ er, at gøre Tønderområdet attraktivt at besøge, bo og arbejde i.


13. juni 2016

Robert M. Uggla ny CEO for A.P. Møller Holding 

1. september 2016 tiltræder Robert M. Uggla som CEO for A.P. Møller Holding A/S. A.P. Møller Holding er A.P. Møller Fondens holding- og investeringsselskab. 

A.P. Møller Holding blev etableret i slutningen af 2013 med det formål at sikre A.P. Møller Fondens forretnings -og investeringsmæssige aktiviteter. A.P. Møller Holding ejer i dag 50,1% af stemmerne og 41,5% af aktiekapitalen i A.P. Møller - Mærsk A/S og 20% af aktiekapitalen i Danske Bank A/S, tidligere ejet primært af A.P. Møller - Mærsk A/S.

Robert UgglaRobert M. Uggla er CEO for Svitzer, der er A.P. Møller - Mærsks virksomhed for bugsering- og relaterede marine tjenester. Robert Uggla startede sin karriere i den finansielle sektor og kom til A.P. Møller - Mærsk i 2004, hvor han siden har haft forskellige roller. Robert Uggla har arbejdet med M&A for Mærsk Line og andre søsterselskaber, han har været administrerende direktør for Mærsk Lines aktiviteter i den Arabiske Golf og administrerende direktør for Broströms tank aktiviteter. I 2012 blev Robert Uggla CEO for Svitzer med omkring 500 skibe i 120 havne og med 4.000 medarbejdere. Siden marts 2014 har Robert Uggla siddet i A.P. Møller - Mærsks bestyrelse. Robert Uggla sidder også i fondsbestyrelsen for IMD, the International Institute for Management.

"I lyset af A.P. Møller Holdings udvikling er tiden inde til at styrke organisationen startende med en ny CEO. Bestyrelsen i A.P. Møller Holding ser frem til at arbejde sammen med den nye CEO og det fremtidige ledelsesteam i den videre udvikling af vores ejerskabs- og investeringsstrategi," siger Ane M. M. Uggla, Bestyrelsesformand i A.P. Møller Holding.

"Jeg er meget taknemmelig for mine 12 år i A.P. Møller - Mærsk. Jeg har i denne periode haft mange forskellige og meget spændende opgaver. Jeg har arbejdet med fantastiske kolleger fra alle verdens hjørner, og det bliver ikke let at forlade en organisation som Svitzer med nogle af de mest engagerede og passionerede kolleger, jeg nogensinde har mødt. Samtidig ser jeg frem til at bygge et nyt team og udvikle strategien for A.P. Møller Holding,"siger Robert M. Uggla.

Martin Gottlob, der i dag er CEO for A.P. Møller Holding, forstætter i en ny rolle i A.P. Møller Holding. 

For yderligere information kontakt kommunikation: Mika Bildsøe Lassen +45 20552655

Press release in English


12. maj 2016

Unik audienssal genåbner

Fra i dag kan Audienssalen og den tilstødende løngang på Frederiksborg Slot igen besøges af publikum efter at have gennemgået et omfattende restaurerings- og konserveringsarbejde de sidste fire år. 

Der er tale om ét af landets fineste barokinteriører skabt i 1680'erne af Christian V's generalbygmester Lambert Van Haven efter fransk og italiensk forbillede. Oprindelig tjente det unikke interiør som modtagelsesrum for den enevældige konge, når adel, hoffolk og udenlandske ambassadører mødte frem for at møde monarken.

Audienssal Frederiksborg 440Forudgående undersøgelser viste for få år siden, at tidens tand havde været hård ved rummenes pompøse stukornamentik, de marmorerede træpaneler og historiske malerier. Man konstaterede udbredt råd og borebilleangreb, smuldrende stuk og afskalning fra de kostbare malerier. Landets bedste restaureringshåndværkere og konservatorer har siden arbejdet skånsomt og med respekt for interiørets autenticitet for at bevare denne umistelige del af vores kulturarv.

Restaureringsarbejdet, som er foretaget med støtte fra A.P. Møller Fonden på 23,5 mio. kr., er udført i et samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen og Det Nationalhistoriske Museum. I forbindelse med genåbningen udtaler A.P. Møller Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla:

"Stukudsmykningen, de marmorerede træpaneler, træskærearbejderne og alle malerierne er nu bevaret for eftertiden. Vi er godt tilfredse med resultatet og for at være en del af et vellykket bevaringsarbejde".

Læs mere om projektet


27. april 2016

Donation på 750 millioner kr. til det sociale område

Bestyrelsen for Den A.P. Møllerske Støttefond donerer 750 mio. kr. til det sociale område.

Socialindsats 440Med donationen ønsker Støttefonden at forebygge marginalisering og være med til at sikre, at endnu flere udsatte børn, unge, voksne samt familier får mulighed for - på mere lige vilkår - at blive en aktiv del af samfundet. Donationen er målrettet indsatser, der har fokus på at få flere udsatte borgere i arbejde eller uddannelse, modvirke negativ social arv og byggeri med socialt formål. Støttefondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla udtaler:

"Støttefondens fundats er præget af en virksomhedsånd, hvor den enkeltes dygtighed, arbejdsomhed, initiativ og loyale bidrag til helheden er i centrum. Det går hånd i hånd med et ønske om at yde hjælp til selvhjælp, hvis nogen kører af sporet. Fonden ønsker at styrke de borgere, der lever på kanten, fordi det enkelte liv skal respekteres, og fordi samfundet har brug for alles kræfter og evner".

De 750 mio. kr. er en ramme, som forventes udmøntet over de næste fem til seks år med mulighed for løbende ansøgninger. Midlerne kan søges af kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner og civilsamfundet m.fl., gerne i samarbejde med erhvervslivet.

Der lægges vægt på følgende fokusområder: Helhedsorienterede indsatser for udsatte voksne, udsatte unges erhvervsuddannelse eller job, bæredygtige familier, udsatte unges fritidsjob og iværksætteri samt sociale byggerier med målbar effekt.

Læs mere om Det Sociale Initiativ

Se Altingets artikel om Donationen


8. april 2016

A.P. Møller Fonden fremtidssikrer Operaen

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har besluttet at yde yderligere støtte til Operaen på det kgl. Teater.

Støtten gives dels til omfattende investeringer i opdatering og udskiftning af Operaens tekniske installationer samt energioptimering for et grønnere og mere bæredygtigt teater. Målet er, at  Operaen fortsat skal have unikke muligheder for at levere sceneoplevelser af højeste kvalitet, og at Operaen lettes for unødvendige driftsudgifter.

Opera 2016 440Desuden støtter Fonden Det kgl. Teaters bestræbelser på at etablere et større antal nyopsætninger af klassiske operaer i et såkaldt kernerepertoire, der kan sikre et mere varieret og ambitiøst udbud i de enkelte sæsoner uden store ekstraomkostninger.

Fondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, udtaler:

"For Fonden har det været naturligt at sikre, at Operaen også 10 år efter opførelsen er en bygning i topklasse - både når det gælder funktionalitet, teknik og miljø. Teatret og Fonden har med internationale rådgivere undersøgt, hvad der skal til for at Operaen forbliver second-to-none og dermed kan understøtte Teatrets ambition om fortsat at skabe unikke oplevelser af høj kvalitet. Af samme grund støtter Fonden også, at der nu tilvejebringes et antal operaer, som kan spilles løbende over flere sæsoner. Vi glæder os meget til at se Teatrets planer realiseret."

Fonden har siden Operaens åbning i 2005 støttet Det kgl. Teater med ca. 192 mio. kr. til løbende justeringer af selve Operaen, nyopsætninger af operaer og balletter samt anden støtte.

Læs mere om Operaen


8. april 2016

Nybygget byhospice på Frederiksberg

I dag åbner noget så usædvanligt som et nybygget byhospice midt i København. Diakonissestiftelsen på Frederiksberg har haft hospicefunktion siden 1997 med mellem 140-180 indlæggelser om året. Institutionen har gennem de senere år oplevet en stigende søgning. De nuværende 10 pladser har derfor længe været for få. Med åbningen af den nye bygning udvides sengekapaciteten til 16 pladser. Bag byggeriets smukke udformning står NORD Architects, der via et tæt samarbejde med Diakonissestiftelsen har draget nytte af den enorme erfaring med palliativ behandling, som hospicepersonalet har erhvervet sig gennem sit snart 20-årige virke på adressen.

Byhospice 440Noget af det væsentligste for et menneske, der lever med døden i vente, er oplevelsen af hjemlighed og genkendelighed. Denne viden har udmøntet sig i et byggeri med fine lysindfald og et relativt stort hus brudt ned til mindre enheder omkring et større højloftet fællesrum. Det nye byhospice rummer desuden større patientstuer og bedre faciliteter for pårørende i form af køkken og pårørenderum. En aflukket gårdhave samt store afskærmede tagterrasser øger mulighederne for at komme udendørs uden at være stillet til skue. "Mange af vores patienter har måske ikke været uden for en dør i lang tid, når de kommer her, så deres ønske om at komme ud og mærke, at der er højt til loftet, og se himlen og høre fuglene er enormt betydningsfuldt at imødekomme", siger hospicechef Helle Tingrupp.

Det gælder helt overordnet, at bygningen skal understøtte det lindringsarbejde, personalet udfører, så de særlige behov, patienter og pårørende har i den tid, de opholder sig på stedet, kan imødekommes optimalt. Som ramme er den derfor et mønstereksempel på, hvad et hospice anno 2016 skal kunne tilbyde. Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet byggeriet med 25 mio. kr.

Læs mere om byggeriet


1. marts 2016

Undervisningsafdeling renoveret på Herlufsholm

En større renovering af skolebygningen ved Herlufsholms Skole og Gods er netop afsluttet med støtte fra A.P. Møller Fonden på 23 mio. kr.

Den smukke bygning ved Suså i Næstved daterer sig til 1743 og har været brugt til undervisningsformål siden 1809, hvor den blev ombygget fra ladebygning. I dag anvendes hele stueetagen til undervisning. Over de sidste 10 år har Herlufsholm oplevet en markant øget søgning, og i dag færdes knap 600 elever dagligt på skolen, hvilket er en fordobling af antallet siden 1990'erne.

Herlufsholm 440En påtrængende renovering af den nedslidte og utidssvarende etage har nu ført det 1.200 m2 store areal up to date med tidens krav til moderne undervisningsfaciliteter. Det betyder bedre og lysere lokaler, gangarealer og opholdsrum til elever og lærere. Som noget helt væsentligt er der tillige etableret nyt varme- og ventilationsanlæg samt udført omfattende installationsforbedringer på hele etagen til understøttelse af den i dag langt mere IT-baserede undervisning.

Hele renoveringsarbejdet er udført med respekt for den fredede bygnings arkitektoniske værdier.


25. januar 2016

Endelig flyder ARKEN

Oprindeligt var det tanken, men fredningsbestemmelser forhindrede, at ARKEN kom til at ligge i vandkanten, da kunstmuseet blev opført i 1996. Med gennemførelsen af projektet Kunstens Ø er vandet imidlertid nu kommet til ARKEN.

Arken 440Rundt om den usædvanlige bygning er udgravet en bred kanal, hvis vandforsyning flyder ind fra den nærliggende Jægersø og omskaber museumsgrunden til en ø, publikum har adgang til via fem nye broer. A.P. Møller Fonden har støttet projektet, der også omfatter en vidtgående landskabsbearbejdning omkring bygningen, hvor strandens klitter og karakteristiske vegetation bliver det mest dominerende udtryk. Målet har været at skabe større overensstemmelse mellem bygningens udformning og omgivelserne, men i lige så høj grad at pirre publikums sanseoplevelser og hermed tilføre kunstoplevelsen yderligere værdi. Med Kunstens Ø indleder ARKEN en ny æra i museets historie, hvor bygningen endelig er på plads i sine omgivelser og kan fejre 20-års jubilæum.

Læs mere om projektet

Se ARKENS film om øen


23. januar 2016

Kunstmuseum i hvid marmor

Nu åbner KUNSTEN i Aalborg igen efter en omfattende restaurering. Museumsbygningen, tegnet af den finske arkitekt Alvar Aalto samt Elissa Aalto og Jean-Jacques Baruël i 1973, er i dag fredet, hvorfor den udvendige såvel som indvendige modernisering er gennemført med respekt for bygningens historie.

Kunsten 440A.P. Møller Fonden har støttet det vigtige restaureringsløft, der blandt andet har inkluderet udskiftning af hele den karakteristiske, hvide marmorfacade. En svækkelse i den gamle beklædning forårsaget af fugt og temperaturudsving fik marmorpladerne til at krumme, hvilket ødelagde bygningens æstetiske udtryk, og fik materialet til at smuldre. Indenfor er der skabt bedre flow i bygningen ved blandt andet at omdisponere garderoben, flytte museumsbutikken og etablere en ekstra trappe til underetagen. Endvidere er der gravet ud under bygningen for at øge udstillingskapaciteten med 750 m2. Museets store skulpturpark er renoveret, og den oprindelige landskabsidé om at kontrastere bygningens skarpe arkitektoniske linjer og parkens frodige vegetation er styrket. Revitaliseringen betyder, at KUNSTEN nu kan fortsætte sit virke som kulturelt kraftcenter på omdrejningshøjde med nutidens krav til gode museumsoplevelser. 

Læs mere om restaureringen


20. januar 2016

A.P. Møller Fonden sætter fokus på historie og naturfaglige fag
 

Fonden gennemfører to ansøgningsrunder i 2016:

I foråret kan der søges støtte til kompetenceudviklingsprojekter inden for historiefaget og fag på det naturfaglige område, med særligt fokus på natur/teknologi, biologi og geografi. Ansøgningsfristen er den 4. maj 2016.

I efteråret vil der igen være åbent for ansøgninger inden for alle faglige og pædagogiske områder, herunder områder som den åbne skole, bevægelse, understøttende undervisning, lektiehjælp og faglig fordybelse. Ansøgningskriterier for efterårets ansøgningsrunde offentliggøres i april 2016.

Fokus på fag med særlige udfordringer

Den 17. august 2015 udtalte direktør Henrik Tvarnø, formand for Fondens vurderingsudvalg: "Med de erfaringer, vi har gjort os indtil nu, og ikke mindst på baggrund af vores løbende dialog og samarbejde med projektejere og skoleverdenen, vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt, at vi i foråret 2016 sætter fokus på enkelte, aktuelle indsatsområder".

Ansøgningsrunderne i 2016 tager højde for denne vurdering, og er således tilrettelagt "så der ikke søsættes kompetenceudviklingsindsatser i helt samme takt som hidtil og samtidig sættes fokus på nogle af de fagområder, hvor vi står med særlige udfordringer", udtaler Henrik Tvarnø.

Han siger videre:"Vi ser frem til at modtage fagligt stærke ansøgninger, der sigter på varige løft af fagområderne. Vi forventer ansøgninger, der går på tværs af skole- og kommunegrænser, og at de deltagende skoler og kommuner sikrer, at de lærere, der deltager i projekterne, får de bedst mulige vilkår for at styrke undervisningen i fagene til fordel for eleverne".

Fakta om udmøntning af donationen

Fondens bestyrelse besluttede i 2013 at donere 1 mia. kr. til Folkeskolen. Udmøntningen blev påbegyndt i 2014, hvor 200-året for undervisningspligten i Danmark blev markeret. Der er nu gennemført fire ansøgningsrunder, og Fonden har modtaget i alt 454 ansøgninger, hvoraf 94 er blevet imødekommet med et samlet bevillingsbeløb på godt 315 mio. kr. Der er samtidig 29 ansøgninger, primært fra ansøgningsrunden i efteråret 2015, hvor sagsbehandlingen ikke er afsluttet.

Læs mere om Folkeskoledonationen


6. september 2015

Campus Kollegiet i Odense indviet

Med en vækst på 44 % i antallet af studerende over de sidste seks år har Syddansk Universitet god brug for det nye Campus Kollegiet, som blev indtaget af de første 85 beboere ved en indvielsesfest den 4. september. De resterende 180 flytter ind senere i september, når alle 15 etager står klar.

Byggeriet er tegnet af C.F. Møller arkitekter og opført med en støtte fra A.P. Møller Fonden på 385 mio. kr. "Det er et smukt kollegium med masser af lys og uden de lange mørke gange, der kendes fra andre kollegier", sagde Fondens bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla i sin åbningstale.  

SDU indviet 440I dag er hver femte af SDUs studerende fra udlandet. Det vil også præge kollegiet, hvor 2/3 af beboerne bliver danske studerende og 1/3 internationale. Som mødested for mennesker med forskellig kulturel baggrund har det været naturligt for Fonden at introducere til den stærke danske cykelkultur ved at tilbyde de i alt 250 beboere en cykel som del af deres lejemål. Måske betyder det unikke tilbud, at de udenlandske studerende,  "…endda tager den tohjulede transportform med sig hjem som inspiration for byudvikling andre steder i verden", udtaler Fondens direktør Henrik Tvarnø.

Indtil da får de studerende gavn af cyklen i Odense, som i maj blev kåret til Årets Cykelby og i nær fremtid forbedrer cykelmulighederne i området yderligere ved at udbygge ruten mellem midtbyen og SDU til en supercykelsti. 

Læs mere om kollegiebyggeriet


17. august 2015

A.P. Møller Fonden åbner efterårets ansøgningsrunde til folkeskolen


F
ra i dag kan der igen søges midler fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. Fonden opfordrer ansøgere til at søge om projekter med start i skoleåret 2016/2017 nu

Med efterårets ansøgningsrunde er der for fjerde gang mulighed for at søge om midler fra A.P. Møller Fondens donation til folkeskolen. Der kan også i denne ansøgningsrunde søges om midler til kompetenceudvikling og udvikling af undervisningsmetoder inden for alle folkeskolens fag og områder.

Ansøgningsfristen er den 28. oktober 2015 kl. 12.

Brug foråret på planlægning          
Der kan i denne ansøgningsrunde søges om støtte til projekter, der påbegyndes i skoleåret 2016/2017.

"Vi har fra begyndelsen efterspurgt større og længerevarende projekter, der gennemføres på tværs af skoler og kommuner. Det gælder fortsat. Vi ved, at sådanne projekter kræver nøje tilrettelæggelse på skolerne", siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Fondens vurderingsudvalg, der bevilger midler til projekter i folkeskoledonationen.

"Derfor er efterårets ansøgningsrunde tilrettelagt, så der i foråret 2016 vil være bedre mulighed for at detailplanlægge projekterne samtidig med den øvrige planlægning af det kommende skoleår", udtaler han.

Kommende ansøgningsrunder
Modsat efterårets ansøgningsrunde, hvor der kan søges bredt, forventer A.P. Møller Fonden at fokusere på et begrænset antal specifikke indsatsområder i foråret 2016.

"I løbet af det seneste halvandet år har vi gennemført tre ansøgningsrunder og modtaget 384 ansøgninger. Med de erfaringer, vi har gjort os indtil nu, og ikke mindst på baggrund af vores løbende dialog og samarbejde med projektejere og skoleverdenen, vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt, at vi i foråret 2016 sætter fokus på enkelte, aktuelle indsatsområder", siger Henrik Tvarnø.

De præcise emner og nærmere oplysninger om ansøgningsprocedurer for forårets ansøgningsrunde bliver offentliggjort på Fondens hjemmeside senere i år.

Fonden forventer, at der i efteråret 2016 igen vil blive gennemført en ansøgningsrunde med mulighed for at søge om støtte til kompetenceudviklingsprojekter inden for alle folkeskolens fag og områder.

Læs mere om folkeskoledonationen


1. juli 2015

Fra 'HEART' til talentudvikling


Stadig stor spændvidde i folkeskoleansøgningerne

I ansøgningsrunden i foråret 2015 modtog A.P. Møller Fonden i alt 84 ansøgninger til folkeskoledonationen om støtte til efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere. Der er netop bevilget støtte på i alt 17 mio. kr. til 11 projekter, og Fonden er fortsat i dialog med 17 ansøgere med henblik på eventuel bevilling.

Spændvidden i de støttede projekters indhold og størrelse er fortsat stor. Brobyskolerne i Faaborg-Midtfyn Kommune har modtaget 250.000 kr. til erfaringsdeling om den elev-til-elev undervisning, de har haft stor succes med blandt andet i fagene kemi og matematik. Projektet har en international dimension, der skal styrke elevernes kultur- og sprogforståelse, og vil samtidig styrke mulighederne for undervisningsdifferentiering. Et noget større projekt finder man i Sorø Kommune, hvor Sorø Akademi Skole har modtaget 2,3 mio. kr. til efteruddannelse af 30 lærere, som fremover skal arbejde med talentudvikling og talentstrategi på skolerne i Vejle, Fredericia, Sorø og Odense. Endelig har Fonden besluttet at medfinansiere et samarbejde mellem 12 museer, 12 skoler og 12 kommuner. Projektet, der er forankret hos Herning Museum of Contemporary Art (HEART), skal munde ud i modeller for 'museet som læringsrum' i den åbne skole. Et tilknyttet følgeforskningsprogram skal belyse, hvilke fordele det har for eleverne, når læringen rykkes ud af klasserummet og ind på museerne. Fonden bidrager med 360.000 kr. til projektet.

Ansøgningskriterierne for næste ansøgningsrunde offentliggøres den 17. august 2015 med ansøgningsfrist den 28. oktober 2015.

Mere om de støttetildelte projekter

Læs mere om folkeskoledonationen


3. juni 2015

Boringer i Nordøstgrønlands største isstrøm

I slutningen af maj blev forskningsstationen NEEM flyttet 465 km over den grønlandske indlandsis til det sted, hvor stationen de kommende fem år skal gennemføre boringer i isen som led i et internationalt, klimatologisk forskningsprojekt.

Dome Ice 440Som den hidtil eneste i verden er forskningsstationen konstrueret som en mobil infrastruktur, og flytningen foregik ved, at alle stationens bygninger, udstyret med ski, kunne trækkes over isen til deres nye placering EGRIP - East Greenland Ice core Project. Hovedbygningen, en "dome" i fire etager med en vægt på 47 tons, ligger nu oven på den grønlandske indlandsis' største isstrøm med det formål at udbore og analysere en 2.550 meter dyb iskerne for at få viden om, hvordan isen flyder og glider i en isstrøm. Denne viden skal bruges til mere præcist at udarbejde prognoser for fremtidens havvandsstigninger, hvorfor det forventes, at projektet får stor national og international opmærksomhed.

A.P. Møller Fonden har støttet projektet med 25 mio. kr. Det ledes af internationalt anerkendte forskere fra Center for Is og Klima ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet og har deltagelse af en række udenlandske forskere førende på feltet.

Projektet støttes i øvrigt med 20 mio. kr. fra udenlandske partnere i Tyskland, Japan, Frankrig, Norge og Schweiz samt med 13,4 mio. kr. fra U.S. National Science Foundation.

Læs mere om projektet


22. maj 2015

Smuk ny stald i Dyrehaven

I dag indvies et fornemt staldbyggeri i Dyrehaven i København. Hermed får kaperne for første gang fælles opstaldning til deres heste, en vognport til vogne samt kuskerum og servicefaciliteter. Hele staldbyggeriet er støttet af A.P. Møller Fonden med 7,7 mio. kr. og er tegnet af Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS, som for få år siden også tegnede den nye Savannestald blandt andet til giraffer til Knuthenborg Safaripark.

Kaperstald 440Kaperstalden er opført på Naturstyrelsens materialeplads tæt på Kongeporten og Dyrehavsbakken. De tre lange, let forskudte bygninger med sortmalet træbeklædning står arkitektonisk skarpt mod den grønne skov og vil være et stemningsfuldt og smukt syn til alle årstider. Det samlede areal er på 965 m2 med plads til 24 heste og 28 vogne.

Med byggeriet rykker kuske og heste tættere på deres traditionsrige arbejdsplads i Dyrehaven, og de opstaldede heste får optimale forhold i overensstemmelse med de skærpede krav i lov om hestehold fra 2016. Men ikke mindst sikrer den nye kaperstald et stykke dansk kulturhistorie, idet kaperkørsel har været tilbudt havens gæster siden midten af 1800-tallet.

Kaperkørsel drives på privat basis, og kuskene lejer plads i det nye staldbyggeri individuelt.

Læs mere


16. april 2015

Utraditionelt bevægelseshus kombinerer skole- og foreningsliv

"Spiralen" hedder et visionært bevægelseshus i Kalundborg, som der blev taget første spadestik til at opføre i denne uge.

Bygningen er tegnet af Mutopia Arkitekter, men udviklet i tæt samarbejde med de kommende brugere. Bevægelses- og idrætshusets navn refererer til dets spiralform, hvis åbne arkitektur får sale i fire niveauer omkranset af en 'bjergsti'.

Spiralen 440Med et samlet areal på 2.200 m2 skal det danne ramme om så forskelligartede aktiviteter som kampsport, dans, idræt og en række andre bevægelsesformer.

Visionen er at skabe et stærkt alternativ til de traditionelle sportshaller i Kalundborg samt at knytte skole- og foreningsliv tættere sammen, så idrætsundervisningen udvikles, og der samtidig rekrutteres nye medlemmer til byens mange bevægelses- og idrætsforeninger.

Projektet er initieret af Kalundborg Kommune. A.P. Møller Fonden har støttet byggeriet med 11 mio. kr., og det forventes at kunne tages i brug ultimo 2016.


8. april 2015

M/S Museet for Søfart finalist til fornem arkitekturpris

Kun et år efter at den anerkendte arkitekturhjemmeside ArchDaily kårede Søfartsmuseet i Helsingør til verdens flotteste kulturbyggeri i 2014, er museet nu igen i opløbet til en fornem arkitekturpris. Denne gang er det Mies van der Rohe Prisen. I februar blev det bekendtgjort, at museet var blandt de fem finalister til denne EU-pris for moderne arkitektur 2015 som uddeles hvert andet år af EU-kommissionen og Fundació Mies van der Rohe i fællesskab. 

M/S Museet for Søfart er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG) og støttet af Fonden med 185 mio. kr. Det åbnede i oktober 2013. Den endelige vinder af prisen 2015 offentliggøres ved en festlighed i Mies van der Rohes Pavillonen i Barcelona den 8. maj.

Blandt de 40 shortlistede til prisen (udvalgt blandt 420 nominerede) var også det visionære børnehjemsbyggeri Fremtidens Børnehjem i Kerteminde. Byggeriet er tegnet af CEBRA Architecture og støttet af Fonden med 27,5 mio. kr. Det åbnede i 2014.

Læs mere om: M/S Museet for Søfart og Fremtidens Børnehjem

Læs om prisen: Mies van der Rohe Prisen


26. marts 2015

50 mio. kr. til "De Fem Hald'er"

Ved Hald Sø nær Viborg rummer landskabet en kulturhistorisk perle som indtil nu har været forholdsvis ukendt. Fra 1200-tallet til i dag er den samme herregård flyttet rundt i det smukke naturområde og har efterladt sig velbevarede anlæg. Som det eneste sted i Danmark er det derfor muligt at bevæge sig gennem 800 års borghistorie på en kort gåtur i landskabet.

Viborgs tidligere status som Danmarks politiske centrum er årsagen til, at der gennem tiden er opført borge i området. I en periode husede byen både Jyllands landsting og fungerede som kongehyldningssted, så borgenes placering ved Hald Sø var tæt på magtcentret i Viborg.   

A.P. Møller Fonden støtter nu projektet "De Fem Hald'er", som skal nyformidle de fire ruiner: Brattingsborg, Niels Bugges Hald, Jørgen Friis' Hald og Gregers Daa's Hald, samt det nuværende Hald Hovedgård, så der skabes en samlet borgfortælling og stedets kulturhistoriske værdi styrkes markant.

Formidlingen lægges an på at ske gennem det eksisterende landskab, fortidsminder og bygninger i området. Bag projektet står Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Viborg Kommune, samt Venneforeningen 'De Fem Hald'er' der i fællesskab har udarbejdet den rammeplan for området, som projektet funderer sig på.

Projektet forventes afsluttet indenfor en 5-årig periode. Men det præcise tidspunkt afhænger af resultatet af de arkæologiske undersøgelser, som skal gennemføres for at fremskaffe relevant viden om stedet og dets historie.


10. marts 2015

Omfattende restaurering af Nyborg Slot kan nu gennemføres

I Nyborg ligger Nyborg Slot gemt lidt af vejen. Men faktisk fungerede det enestående kulturarvsmonument sammen med Nyborg by som Danmarks hovedstad i middelalderen. Det var her vores første grundlov "Håndfæstningen" blev underskrevet i 1282, og konger har opholdt sig på slottet igennem århundrede. 

Nyborg Slot 440Oprindelig var der tale om et langt større borganlæg med fire fløje. I dag er imidlertid kun Kongefløjen og Vagttårnet tilbage, mens den tidligere turneringsplads - Nordeuropas ældste bevarede - bliver brugt til parkeringsplads.

For at revitalisere det imponerende monument og genindskrive det i danmarkshistorien gennemføres fra 2015-2019 en omfattende restaurering af slottet og turneringspladsen, ligesom en af de tidligere fløje genopføres. Visionen er at genskabe fortidens sammenhæng mellem byen og slottet og således tydeliggøre den historiske helheds oplevelsesrige kvaliteter.  Den nybyggede fløj skal rumme det nyrenoverede anlægs besøgs- og formidlingscenter.

Med finansieringen på plads igangsættes projektet nu med afholdes af en international arkitektkonkurrence, der skal munde ud i en helhedsplan for slot og borgområde.

Af den samlede projektsum på 276 mio. kr. har A.P. Møller Fonden doneret 100 mio. kr., det samme har Realdania. Nyborg Kommune bidrager med 35 mio. kr., mens de resterende midler søges dækket af staten.

Læs mere om Nyborg Slot


6. marts 2015 

Aftale om dansk partikelaccelerator nu indgået

A.P. Møller Fonden bevilgede i 2014 kr. 250 mio. til anskaffelse af partikelaccelerator til det nye Dansk Center for Partikelterapi. Donationen skal muliggøre operationer af kræftramte på en ny og skånsom måde. Danske børn med kræft vil fra 2018 kunne få deres strålebehandling erstattet af protonbehandling på centret. Det samme gælder voksne med kræft i hjerne eller rygmarv. Desuden vil centret kunne bidrage til, at man i de kommende årtier kan tilbyde andre danske kræftpatienter en forbedret kræftbehandling.

Realiseringen rykkede i denne uge et vigtigt skridt nærmere, da Region Midtjylland og Varian Medical Systems Scandinavia, som skal levere udstyr til Dansk Center for Partikelterapi, underskrev kontrakt.

Varian Medical Systems Scandinavia er verdens største leverandør af udstyr til stråleterapi og har bygget anlæg over hele verden. Det amerikanske firmas protonapparat har en uhyre præcis styring af strålen.

En glædelig overraskelse er, at den samlede pris på 420 mio. kr., som både inkluderer anskaffelse af udstyr og en omfattende 10-årig servicepakke fra leverandørens side, er væsentligt lavere end forventet. Det betyder, at Fondens støtte dækker selve anskaffelsen af udstyret, mens regionen som forudsat selv betaler for den efterfølgende service. Den særlige bygning betales af stat, region og universitet.

Centeret skal ligge i Århus som en selvstændig del af det ny storhospital i Skejby, og drives af hospitalet i tæt samarbejde med universitetet. Centret åbner efter planen i 2018.


2. februar 2015

Folkeskoledonationen: Syv nye bevillinger og flere på vej

A.P. Møller Fonden har netop givet de første syv bevillinger fra efterårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen. Fonden modtog i alt 118 ansøgninger om efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere, og alle ansøgninger er nu blevet behandlet af Fondens Vurderingsudvalg. De syv projekter vil styrke skolerne i bl.a. digitalisering, innovation og teamsamarbejde.

Læs om de syv projektbevillinger her

Fortsat dialog med 27 projekter
Foruden de syv bevillinger har Vurderingsudvalget besluttet at indgå en yderligere dialog med 27 ansøgere, hvor der er behov for  uddybende oplysninger, inden der kan tages endeligt stilling. Bevillinger på baggrund af  denne proces vil blive offentliggjort løbende. Fonden forventer i den aktuelle bevillingsrunde at uddele op til 90 mio. kr. af donationen på i alt 1 mia. kr.

Den 18. februar 2015 åbner Fonden igen for ansøgninger til folkeskoledonationen, hvor kriterierne for forårets ansøgningsrunde offentliggøres på Fondens hjemmeside.

Læs mere om folkeskoledonationen


15. januar 2015

Operaen fylder 10 år!

I dag for ti år siden åbnede Operaen på Dokøen i København efter en rekordhurtig byggeproces på kun 2 ½ år. Bygningen var en gave til den danske befolkning fra A.P. Møller Fonden med det mål at skabe betingelser for et varigt løft af operalivet i Danmark.

Opera 10 år 440Siden da har hundredtusindvis af mennesker lagt vejen forbi til uforglemmelige oplevelser med sang, musik og dans af højeste kvalitet. Måske inspireret af tidligere operachef Kasper Holtens formulering, at det moderne samfund har brug for opera, fordi opera "træner os i at komme i kontakt med de store eksistentielle spørgsmål". 

Fødselsdagen markeres i aften med premiere på en nyopsætning af Mozarts Tryllefløjten. Forestillingen indledes af taler fra chefen for Det Kongelige Teater, Morten Hesseldahl, Kulturminister Marianne Jelved og Fondens formand Ane Mærsk McKinney Uggla. Efter tæppefald serveres drinks og natmad til de mange gæster. 

Senere på foråret markeres jubilæet yderligere med en nyopsætning af balletten Svanesøen. Begge forestillinger er doneret af A.P. Møller Fonden.

Læs mere om Operaen


15. januar 2015

To nye havnebroer i København

Efter tre års byggeri åbner Trangravsbroen og Proviantbroen i dag. Sammen med den kommende Inderhavnsbro binder de København bedre sammen og gør det lettere, hurtigere og mere sikkert for københavnere og turister at komme på tværs af byen, hvad enten de er på cykel eller til fods.

Broerne vil bidrage til at gøre København til verdens bedste cykelby. Gennem de sidste 20 år har byen gennemgået en omfattende udvikling med uddannelsesinstitutioner og store boligområder på Holmen. Med broerne undgår cyklister at skulle ud på lange omveje, når de skal krydse havnen for at bevæge sig mellem Indre By, Christianshavn, Operaen, Holmen og Amager. Det forventes, at 3.000 - 7.000 cyklister vil benytte broerne dagligt.

Broindvielse januar 2015

Fodgængere vil i mere mageligt tempo kunne få en ny oplevelse af kanalerne fra broerne, som allerede i juleferien var prøveåbnet og blev brugt af mange.  

De enkle kanalbroer er designet af Dietmar Feichtinger Architectes, Paris, samt WTM Engineers og opført af Grenaa-firmaet HSM Industri A/S. Det samlede broprojekt er realiseret via en donation fra A.P. Møller Fonden på 241 mio. kr. inkl. gavemoms. Københavns Kommune har bidraget med 107 mio. kr.

Københavns Kommune har oplyst, at den store Inderhavnsbro forventes færdig sent i foråret 2015. Forsinkelsen skyldes primært, at den oprindelige entreprenør gik konkurs midt i byggeprocessen.


28. november 2014

118 nye folkeskoleansøgninger

A.P. Møller Fonden har modtaget 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen. I forårets runde blev der bevilget støtte til 40 projekter, der har modtaget i alt 141,4 mio. kr. til efteruddannelse og opkvalificering af lærere, pædagoger og skoleledere.

Nye bevillinger i begyndelsen af 2015
Med 118 ansøgninger i efterårets ansøgningsrunde vil en række kommuner, skoler og foreninger få støtte til at sætte nye efteruddannelsesprojekter i gang i begyndelsen af det nye år. Alle de nye ansøgninger vil nu blive læst og vurderet af Fondens Vurderingsudvalg. Ansøgerne kan forvente, at de i slutningen af januar vil få svar på, om de kan realisere deres projekter med midler fra Fonden.

"Vi oplever stor interesse for at drage nytte af Fondens donation til Folkeskolen både gennem de mange ansøgninger og i vores løbende dialog med kommuner, folkeskoler og de mange andre aktører på området. Vi har også denne gang modtaget ansøgninger fra hele landet, og der er både kommuner, folkeskoler, uddannelsesinstitutioner, foreninger og virksomheder blandt ansøgerne. Vi forventer, at der igen vil være grundlag for at yde støtte til et større antal projekter, der kan bidrage til at gøre folkeskolen endnu bedre", udtaler formand for Vurderingsudvalget og direktør i Fonden Henrik Tvarnø.

40 meget forskellige projekter i første ansøgningsrunde
De 40 projekter, som har fået bevilget støtte i første ansøgningsrunde, er meget forskellige mht. størrelse og indhold. Bevillingerne afspejler spændvidden i de ansøgninger, Fonden modtog i første runde.

"Vi er meget tilfredse med, at vi allerede efter første ansøgningsrunde har sendt godt 140 mio. kr. ud at arbejde i den danske folkeskole, og at der både har været grundlag for at støtte små projekter forankret på en enkelt skole og større tværkommunale projekter. Vi finder, at alle de 40 projekter er af høj kvalitet, og at de på hver deres måde vil møde de forskellige lokale behov, de er forankret i. Det er vores klare forventning, at de støttede projekter vil kunne bidrage til det løft for folkeskolernes elever rundt omkring i landet, som er formålet med Fondens samlede donation på 1 mia. kr." siger direktør Henrik Tvarnø.

To af de støttede projekter kan illustrere den store spændvidde.

  • Der er bevilget 21 mio. kr. i støtte til et projekt forankret på Aalborg Universitets Institut for Læring og Filosofi, som omfatter 12 kommuner og dermed 217 skoler, 74.000 skoleelever og godt 9.000 lærere, pædagoger og skoleledere. Projektet omhandler forskningsinformeret, målstyret skole- og kompetenceudvikling.
  • Et andet og langt mindre projekt er rettet mod alle musiklærere i Rebild Kommune. De opkvalificeres i undervisningsmetoden 'Music Mind Games', hvor eleverne lærer musikteori på en legende og kreativ måde. Opkvalificeringen har til formål at gøre undervisningsmetoden til rygrad i skolernes musikundervisning, og Fondens bevilling lød på 327.666 kr.

Forårets ansøgningsrunde til folkeskoledonationen forventes offentliggjort den 18. februar 2015. Forventet ansøgningsfrist er den 22. april 2015.

Læs mere om Folkeskoledonationen


10. oktober 2014

Verdens bedste legeplads

I dag indvies StreetDome på havnen i Haderslev. Det nye streetsport- og kulturhus er det første af sin art i Danmark. Med den elegante lethal og dertilhørende udendørs skaterpark er der skabt et nyt urbant miljø i Haderslev, der henvender sig til alle børn og unge. Fra kl. 15 i eftermiddag får de mulighed for at kaste sig ud i et væld af fysisk aktivitet fra klatring og skateboarding til parkour og streetbasket eller BMX og løbehjul.

StreetDome 440Både Haderslev Kommune og den selvejende institution bag StreetDome forventer i fremtiden at tiltrække børn og unge lokalt såvel som fra et stort regionalt opland. Og det er ikke en forudsætning, at man er øvet, understreger Morten Hansen, daglig leder og initiativtager til StreetDome. Anlægget er netop konstrueret som "verdens bedste legeplads", hvor alle fra professionelle og øvede til nybegyndere kan være med. Forældre til mindre børn kan kigge på fra parkens velanlagte siddemiljøer. Som væsentligt supplement til de udendørs aktiviteter er der under domens græsklædte, runde kuppel skabt rum til, at børn og unge kan mødes og udvikle selvorganiserede aktiviteter som musik og film m.m. og således sætte skub i Haderslevs nye kulturelle dynamo.

StreetDomes samlede anlægsomkostninger er på ca. 34 mio. kr.
A.P. Møller Fonden har bidraget med 6,5 mio. kr.

Læs mere om StreetDome

Se pressemeddelelse her for yderligere oplysninger


2. september 2014

By og vand bindes sammen i Aarhus

Opførelsen af et nyt internationalt sejlsportscenter i Aarhus er rykket nærmere med støtte fra Fonden.

sejlsportscenter 440Den smukke bygning er tegnet af arkitektfirmaet Entasis i samarbejde med Praksis Arkitekter, Henry Jensen A/S og Schønherr A/S. Sejlsportscentret skal opføres på Aarhus Ø i Aarhus havn og sigtet er, at det står færdigt, inden byen indtager rollen som Europæisk kulturhovedstad i 2017.

Desuden skal centret i fremtiden være et centralt omdrejningspunkt for sejlsporten i Aarhus Bugten og udgøre en flot ramme for VM, når det afholdes i Aarhus i 2018 for samtlige olympiske bådklasser.

Med bygningen bindes vand og by langt tættere sammen, og håbet er, at den vil løfte dansk ungdoms-, talent- og elitesejlsport og desuden synliggøre sejlsportens mange kvaliteter over for nye brugergrupper, ikke mindst inden for børne- og ungeområdet.


22. august 2014

Ballum bevaret

I dag sættes punktum for en omfattende og vellykket istandsættelse af landsbyen Ballum ved Vadehavet efter fem års arbejde. Fondens formand, Ane Mærsk-Mc-Kinney Uggla, deltager i fejringen.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla_440Renoveringen og tilbageføringen af husene tog udgangspunkt i, at Kulturarvsatlas Vadehavet i 2007 udpegede netop Vesterende Ballum og Østerende Ballum som enestående og bevaringsværdige kulturmiljøer. De over 200 år gamle huse burde sikres, blev det fremhævet. 

Siden 2009 har mere end 50 huse derfor blandt andet fået udskiftet bølgeeternit med strå, nedtaget eller fået tilført kviste, erstattet nyere vinduer af plast med trævinduer i egnsspecifik udformning, ligesom senere tilføjelser er ført tilbage til den oprindelige byggestil. 

En stor del af udgifterne til restaureringen har Ballums indbyggere fået dækket via den midlertidige Bevaringsfond. Processen er håndteret i tæt samarbejde med Tønder Kommune og Ballums borgere. A.P. Møller Fonden har støttet bevaringsindsatsen med 23 mio. kr.

Fondens formand Ane Mærsk-McKinney Uggla udtaler i forbindelse med indvielsen:

"Det er en stor glæde, at ejerne af de gamle huse har spillet så positivt med og investeret i deres boliger. På den måde er der investeret i landsbyens fremtid uden at skabe et frilandsmuseum, men tværtimod en levedygtig landsby. Netop det at fremhæve, hvad der findes her, var udgangspunktet for A.P. Møller Fondens ønske om at gøre en indsats for den sønderjyske byggeskik, der bør betragtes som en ressource for udviklingen af området".

Læs mere om projektet


30. juni 2014

Folkeskoledonationens første bevillinger nu uddelt

Vurderingsudvalget er nu klar med de første bevillinger fra A.P. Møller Fondens folkeskoledonation. I denne ansøgningsrunde, som er den første af op til ti ansøgningsrunder, er der givet støtte til 27 projekter svarende til knap 53 mio. kr.

Se, hvem der har modtaget støtte her

Udover de 27 projekter, som allerede har modtaget støtte, indleder Fonden en dialog med femten ansøgere, hvor Vurderingsudvalget har behov for yderligere oplysninger, inden der kan tages endelig stilling til ansøgningen.

"Vi er meget glade for at kunne støtte en række gode projekter nu, og sætter pris på den store interesse, som skoledanmark har vist for donationen", udtaler Fondens direktør og formand for Vurderingsudvalget Henrik Tvarnø i forbindelse med uddelingen.

Dato for næste ansøgningsfrist offentliggøres her på hjemmesiden medio september 2014.


17. juni 2014

870 hyldemeter originale dokumenter

Statens Arkiver har igangsat en omfattende digitalisering af de originale dokumenter fra Danmarks 250 år lange kolonihistorie i Vestindien. Hele materialet fylder næsten 1,2 kilometer, og indscanningsarbejdet vil derfor først være afsluttet i 2017. Men allerede fra nu kan man følge projektet på Statens Arkivers nye website "Vestindien - Kilder til historien": www.virgin-islands-history.org/

A.P. Møller Fonden har støttet indscanningen af originaldokumenterne fra den vestindiske lokaladministration med 10 mio. kr. Materialet fylder ca. 870 hyldemeter og udgøres af breve, protokoller og illustrationer. Med indscanningen sikres det noget medtagede materiale for eftertiden, ligesom den digitale tilgængeliggørelse af ca. 5 millioner filer åbner mulighed for, at historien om Danmarks rolle som kolonimagt mere smidigt kan studeres og formidles med baggrund i de originale kilder fra perioden 1671-1917.

Ud over Fonden støtter en bevilling fra Kulturministeriets pulje til bevaring af danske kulturminder i udlandet projektet med 4,2 mio. kr.


6. maj 2014

181 ansøgninger til første runde

Den første ansøgningsrunde til A.P. Møller Fondens folkeskoledonation er netop afsluttet.

I alt har Fonden modtaget 181 ansøgninger om at få andel i den milliard, som Fondens bestyrelse i efteråret 2013 donerede til folkeskolen over de næste 4-6 år.

"Vi er meget glade for at have modtaget så mange ansøgninger. Vi kan se, at der er ansøgninger fra alle regionerne, og at der i mange af de ansøgte projekter er lagt op til samarbejder på tværs af skoler, kommuner, uddannelsesinstitutioner og foreninger", siger Henrik Tvarnø, direktør i A.P. Møller Fonden og formand for Vurderingsudvalget, der skal behandle de mange ansøgninger.

Foruden formanden består Vurderingsudvalget af seks personer med forskellige kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. De vil nu gå i gang med at vurdere ansøgningerne. 

Læs mere om Vurderingsudvalget

Det forventes, at de første bevillinger bliver givet i slutningen af juni 2014.  

Denne ansøgningsrunde var den første af mindst otte halvårlige runder. Frist og ansøgningskriterier for næste ansøgningsrunde offentliggøres her på Fondens hjemmeside i september 2014.


16. april 2014

Nyt museum ved Blåvand

Hvert år besøger en halv million turister Danmarks vestligste naturområder ved Blåvand. Om få år er der yderligere en grund til besøg på stedet, når Museumscenter Blåvand står færdigt.

Det nye museumscenter er tegnet af arkitektfirmaet BIG og kommer til at rumme fire selvstændige institutioner; Tirpitz-bunkeren, Danmarks Ravmuseum og Histolarium Blåvand samt et galleri, hvor diverse særudstillinger vil blive vist. Fremtidens gæster vil således under samme tag kunne besøge udstillinger om Blåvands historie og natur.

Museum Blåvand 220BIG har tegnet et museum, der integreres i det omkringliggende landskab uden at tage opmærksomheden fra det, der kendetegner Vesterhavsnaturen; klitterne, havet, heden og plantagerne. Bygningen føjer sig næsten usynligt ind i landskabet som et indskud i klitterne og vil fremstå som en enkel og klar struktur med en indendørs oplevelse præget af det dagslys, der trækkes ned i rummene.

Den nye arkitektur korresponderer med det eksisterende bunkeranlæg og er fra arkitekternes side tænkt som en transparent og let modpol til den volumen og tyngde, som bunkerarkitekturen repræsenterer.

Byggeriet påbegyndes i december 2014 og ventes færdigt i juli 2016. Fonden har støttet projektet med 80 mio. kr. 


27. marts 2014

Det Danske Institut i Rom renoveres og moderniseres for 28 mio. kr.

Siden 1967 har den danske arkitekt Kay Fiskers bygning i Rom fungeret som refugium for forskere og kunstnere. Bygningens markante arkitektur har tydelige referencer til Aarhus Universitet, Kay Fiskers største byggeri, som han tegnede i starten af 1930'erne.

Danske institut i Rom 220Instituttet i Rom er en selvejende institution under Kulturministeriet. Dets formål er at bevare og videreudvikle de kulturelle bånd mellem Danmark og Italien. Huset er derfor ramme for forskning, studier og kulturelle aktiviteter. Stedet tiltrækker årligt en bred vifte af danske kunstnere og videnskabsfolk, som søger arbejdsro og inspiration. Men efter snart et halvt århundrede bærer huset præg af flittigt besøg og har brug for en gennemgående modernisering.

Kulturministeriet står bag det store renoverings- og moderniseringsprojekt, der støttes af A.P. Møller Fonden og Carlsbergfondet med hver 12 mio. kr. Projektet omfatter klimaanlæg, sanitet, belysning, arbejdspladser og udearealer. Arkitekt Bente Lange varetager opgaven i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter og belysningsrådgiver Marianne Tuxen.

Opgaven igangsættes i august 2014 og forventes afsluttet i marts 2015.


26. februar 2014

Folkeskoleprojektet nu i gang

Fra i dag er første ansøgningsrunde til A.P. Møller Fondens folkeskoledonation igangsat.  Donationen er på i alt en milliard kr. og skal udmøntes over de næste 4-6 år med to ansøgningsfrister om året.

Donationen skal gå til opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i den danske folkeskole samt udvikling af undervisningsmetoder.

I denne første ansøgningsrunde er der fokus på opkvalificering og efteruddannelse af lærere, pædagoger og skoleledere i folkeskolen.

Fonden har nedsat et Vurderingsudvalg som tager stilling til alle indkomne ansøgninger og bevilliger støtte. Udvalget består af seks personer med relevante kompetencer i forhold til folkeskoleområdet. Medlemmerne er Per B. Christensen, Børne- og Kulturdirektør i Næstved Kommune, Asger Høeg, direktør for Experimentarium, Thomas Nordahl, professor v. Høgskolen i Hedmark, Norge, Jette Præstholm, skoleleder i Skive, Jens Rasmussen, professor v. Aarhus Universitet, Tine Marie Balck Sørensen, lærer på Frederiksberg, København.

Vurderingsudvalgets formand er Fondens direktør Henrik Tvarnø. Udvalgets sekretær er Thomas S. Sarup, sekretariatsleder i Folkeskoleprojektet.

Se mere om medlemmerne

Fristen for første ansøgningsrunde er 2. maj 2014

Læs om Folkeskoleprojektet og ansøgningskriterierne her


24. februar 2014

Stor donation til protonterapi mod kræft

Blindhed, blodpropper, lammelser og ny kræft er nogle af de barske bivirkninger, mange danske kræftpatienter fremover kan undgå. Når Det Nationale Center for Partikelterapi ved Aarhus Universitetshospital åbner i 2017, sikrer en avanceret protonaccelerator, at svulster kan bestråles mere præcist, så det raske væv bevares. Særligt kræftramte børn vil få gavn af den nye terapi: I dag rammes 30 % af strålebehandlede børn af ny sygdom som voksne, men med protonterapien kan denne andel nedbringes radikalt.

A.P. Møller Fondens bevilling på 250 mio. kr. til protonacceleratoren dækker to tredjedele af den samlede udgift til centerets apparatur. Udstyret kræver en ny, specialtilpasset bygning, som vil blive placeret ved Aarhus Universitetshospitals eksisterende strålebehandlingsafdeling i Skejby. Der er et udtalt behov for ny forskning i effekten, og med sin placering baseres Det Nationale Center for Protonterapi på et særdeles kvalificeret forskningsmiljø med stærke nationale og internationale samarbejdsrelationer.

På verdensplan findes kun omkring 40 partikelterapicentre, men metoden vurderes internationalt at være state of the art inden for strålebehandling.

Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla udtaler: "Alt for mange danskere rammes af kræft - og det er en stor opgave at stille den bedst mulige behandling til rådighed. Det er en glæde for A.P. Møller Fonden at bidrage, så det nye partikelcenter i Aarhus nu kan realiseres".

Etablering af Det Nationale Center for Partikelterapi støttes med 275 mio. kr. på finansloven for 2014, ligesom Aarhus Universitet, Region Midtjylland og Kræftens Bekæmpelse bidrager.

For yderligere information kontakt: Direktør Henrik Tvarnø: tlf. 33 63 34 02 eller Henrik.Tvarno@maersk.com


7. februar 2014

Skakkens time

I dag udspiller sig et drama for 25.086 brætspillende skoleelever i Danmark. Skolernes landsdækkende skakdag afholdes for fjerde gang med en stærkt stigende tilgang år for år siden starten i 2011. I år deltager 189 skoler mod 110 sidste år.

Begivenheden, arrangeres af Dansk Skoleskak, der siden 1960 har udbredt kendskabet til skakkens positive betydning for børns læring, trivsel og sociale inklusion. Organisationen tænker den landsdækkende skakdag som hjernegymnastikkens svar på de mere fysisk betonede arrangementer som Skolernes motionsdag og Skolefodboldturneringen, og glæder sig over den voksende tilslutning fra landets skoler. 

I 2011 støttede Fonden Dansk Skoleskaks særlige Øskoleskak-projekt med 1 mio. kr. Projektet løber indtil udgangen af 2014, og involverer 21 skoler fordelt på 15 øer. Øskoleskakken er et tilbud på steder, hvor fritidstilbuddene ofte er sparsomme, og fungerer som brobygger mellem småtbefolkede områder i landet.

Læs om projektet


7. februar 2014

Naturvidenskab på Papirøen

Fra den 7. februar og to år frem bliver Experimentariums nærmeste nabo Operaen i Københavns havn. Det interaktive, naturvidenskabelige science center, der normalt holder til i Hellerup, flytter til centrum for at give plads til en større ombygning af den 110 år gamle bygning i Tuborg Havn.

Det midlertidige ophold på Christiansholm, bedre kendt som Papirøen, får ikke voldsomme konsekvenser for det populære science centers aktiviteter. Parallelt med at de olympiske vinterlege i Sotji løber af stablen, åbner Experimentarium en særudstilling om vintersport i de midlertidige lokaler.

Imens bliver der taget hul på at omforme og udvide de nuværende 17.500 m2 i Hellerup til 30.000 m2. Med ombygningen vokser Experimentarium to etager og får et stort udendørs udstillingsområde på 2.000 m2 på taget. Der opføres en ny udstillingshal på 2.200 m2 samt en multihal på 800 m2. Desuden får science centeret et uddannelses- og undervisningscenter, en større café, nye butiksforhold og et rekreativt oplevelses- og bevægelseslandskab med meget mere. Arbejdet er støttet af A.P. Møller Fonden med 200 mio. kr. og ventes færdiggjort i slutningen af 2015.


6. februar 2014

Første etape i Nyboder nu færdig

I dag indvies de første gule stokke i et større renoveringsprojekt, der har stået på siden 2010 i det traditionsrige beboelsesområde midt i København. Arbejdet har omfattet 16 huse, hvor 33 lejligheder er blevet til 25 tidssvarende lejligheder.

Nyboder 220Alt fra sokkel til skorsten er gennemgribende istandsat, og
hver lejlighed har fået nyt køkken, badeværelse samt el- og varmeinstallationer. Det
samme gælder tagkonstruktion, facade, skorstene og haver, der også har været under kyndig behandling.

Nyboders historie strækker sig tilbage til 1630'erne, hvor de første etplansrækkehuse blev opført på initiativ af Christian IV for at skabe bedre boligforhold for Flådens mandskab og deres familier. De to nyrenoverede stokke i Delfingade og Hjertensfrydgade hører til de toetageshuse, vi i dag kender som De Gule Stokke, og som næsten alle er fra 1780'erne.

I oktober 2013 stod 11 moderniserede lejligheder indflytningsklar, yderligere to i november 2013, mens de resterende er blevet færdige i februar 2014 med officiel indvielse i dag. Kim C. Olsen, der som én af de første er flyttet fra en gammel Nyboderlejlighed til én af de nyistandsatte, fremhæver kvaliteten i, at byggeriets flotte ydre er tro mod det gamle. Men han glæder sig især over den kæmpe forskel, det er at have eget toilet og bad.

Læs artikel om renoveringen og Kim C. Olsen

A.P. Møller Fonden støttede den første renoveringsetape med 56 mio. kr., mens staten ydede ca. 30 mio. kr. Fonden har netop besluttet at støtte endnu en renoveringsetape af Nyboder med 227 mio. kr. Denne etape, der også støttes af staten, påbegyndes senere i 2014.


4. februar 2014

M/S Museet for Søfart - verdens flotteste kulturbyggeri 2014

Den anerkendte arkitekturhjemmeside ArchDaily har netop kåret Søfartsmuseet i Helsingør til verdens flotteste kulturbyggeri i 2014. Museet, der åbnede i oktober 2013, er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG) og støttet af Fonden med 185 mio. kr.

Museet for Søfart 220Den fornemme pris baserer sig på stemmeafgivelse fra 60.000 arkitekter over hele verden, som via ArchDailys hjemmeside har deltaget i at udpege verdens bedste byggerier i 2014. Søfartsmuseet vandt i kategorien 'kulturbyggeri'. Udover den fine pris er M/S Museet for Søfart tillige på New York Times liste over 'Must see' i 2014.

Læs artikel om museet


17. december 2013

Pressemeddelelse:
A.P. Møller Fonden vil stifte holdingselskab

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) har besluttet at stifte og registrere et holdingselskab med navnet "A.P. Møller Holding A/S", og har ansøgt fondsmyndigheden om dette.

Med stiftelsen af Holdingselskabet ønsker A.P. Møller Fonden at sikre og styrke sit aktive ejerskab, samt at udvide den finansielle fleksibilitet og det finansielle beredskab i den samlede koncern.

Holdingselskabet bliver moderselskab i koncernen og vil i A. P. Møller - Mærsk A/S regnskab være noteret som storaktionær.  Fonden ejer i dag 41,51 % af kapitalen og 51,09 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S.  Stiftelsen af Holdingselskabet vil ske ved apportindskud af alle A.P. Møller Fondens aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S.

A.P. Møller Fonden har historisk meget stærke bånd til virksomheden A.P. Møller - Mærsk A/S. Med Fondens stiftelse i 1953 ville skibsreder A.P. Møller fastholde, at rederiet blev drevet i hans ånd.  Strukturen for A.P. Møller Holding vil sikre, at fundatsen for Fonden også fremadrettet efterleves, og at driften i Holdingselskabet sker i fuld forståelse med A.P. Møller Fonden, som også i fremtiden vil være blandt de største almennyttige fonde i Danmark.

Bestyrelsen i Holdingselskabet vil blive valgt blandt Fondens bestyrelsesmedlemmer for et år af gangen og vil ved stiftelsen bestå af Fil.kand. Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla (formand), Direktør Peter Straarup og Direktør Lars-Erik Brenøe. Direktør Henrik Tvarnø udnævnes til konstitueret direktør for Holdingselskabet.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla

Formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal

Kontakt: Direktør Lars-Erik Brenøe, 33 63 36 07


10. oktober 2013

Donation fra A.P. Møller Fonden til folkeskolen

Bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har besluttet at donere en milliard kroner til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.

Fonden ønsker med denne ekstraordinære donation at markere 100-året for Fondens mangeårige formand, Hr. Mærsk Mc-Kinney Møller.

"En endnu bedre folkeskole ligger Fonden meget på sinde. En vellykket skolegang, hvor børnene lærer mest muligt, er helt central både for det enkelte barn og for Danmark som helhed. Børn og unge er Danmarks fremtid", siger Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand i Fonden.

"Jeg er derfor glad for, at vi i Fondens bestyrelse har besluttet at donere et beløb, der kan bidrage til at højne kvaliteten og understøtte den langsigtede udvikling af undervisningen i folkeskolen i hele Danmark".

Fonden ønsker med bevillingen bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af undervisere og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler.  Fonden vil invitere interesserede til at søge om støtte til projekter til disse formål. Det forudsættes, at ansøgninger om projekter anbefales af en eller flere kommuner eller af Kommunernes Landsforening.

Donationen vil være til rådighed fra 2014, som også markerer 200-året for undervisningspligten i Danmark, og forventes anvendt inden 2020. Frem mod februar 2014 vil Fonden, i dialog med relevante parter, lægge rammerne for, hvorledes bevillingen løbende skal disponeres for at sikre formålet, samt hvorledes ansøgningsproceduren tilrettelægges.

Det er hensigten, at bevillinger til konkrete projekter påbegyndes i maj 2014, så de første aktiviteter kan sættes i gang fra sommeren 2014. Afhængigt af interessen for at opnå Fondens støtte forventes midlerne anvendt i løbet af 4 til 6 år. Der vil blive knyttet personer med relevante kompetencer til Fonden i den periode, hvor donationen udmøntes.

  • A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal  //
  • Esplanaden 50  //
  • 1098 København K  //
  • +45 33 63 34 02

NB!

APMOLLERFONDE.DK BRUGER COOKIES FOR AT UDARBEJDE STATISTIK OVER ANVENDELSE AF SITET.

DU KAN ALTID SLETTE COOKIES FRA APMOLLERFONDE.DK IGEN.