Ændringer i A.P. Møller Fondens bestyrelse

Birgitte Possing indtræder pr. 26. marts 2021 i bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Birgitte Possing er professor emerita, dr.phil., selvstændig forfatter, rådgiver og foredragsholder. Birgitte Possing har mange års erfaring fra forskningens verden fra bl.a. Aarhus og Københavns Universiteter, Danmarks Lærerhøjskole, Det Kgl. Bibliotek, Nationalmuseet, Rigsarkivet og Danmarks Humanistiske Forskningscenter.

Samme dato udtræder Johan Uggla af bestyrelsen efter fire år på posten.

Formand for A.P. Møller Fonden Ane M.M. Uggla udtaler:

”Jeg vil gerne takke Johan Uggla for en stor og vigtig indsats i Fonden. Johan har ikke mindst bidraget til udvikling af Danmark gennem projekter inden for det sociale område og uddannelse ligesom til betydningsfulde donationer som restaurering af Hammershus, bygningen af Mærsk-Tårnet samt etablering af Operaparken og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.

Samtidig byder vi Birgitte Possing velkommen. Birgitte Possing vil med sin kulturhistoriske forskningsbaggrund og ledelseserfaring i høj grad styrke bestyrelsens humanistiske kompetencer.”

Bestyrelsen for A.P. Møller Fonden er pr. 26. marts 2021:

Formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla
Lars-Erik Brenøe
Claus V. Hemmingsen
Alette Mærsk Mc-Kinney Sørensen
Birgitte Possing