A.P. Møller Fonden er fortsat tilgængelig

Foto: Jens Lindhe Foto: Jens Lindhe

Men vores medarbejdere arbejder hjemmefra.

Det sker i overensstemmelse med regeringen og sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af Covid-19 smitterisici.

Møder, der allerede er planlagte, vil i videst muligt omfang blive gennemført via Skype / MS Teams m.fl. foreløbig til og med den 17. januar 2021.

Har du brug for at komme i kontakt med os, kan du ringe til vores sekretariat på tlf.: 33 63 34 14 eller 33 63 39 39.

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning eller igangværende projekter, er du velkommen til at sende en e-mail til den enkelte medarbejder. Find kontaktinfo her

Vi imødeser at kunne vende tilbage til mere normale forhold snarest belejligt, men skal anmode om, at der primært foretages henvendelse ad de ovennævnte kanaler.