12-06-2024

Bedre rammer på unik sydfynsk fag- og efterskole

Sydfyns Fri Fag- og Efterskole

Foto: Sydfyns Fri Fag- og Efterskole

Sydfyns Fri Fag- og Efterskole har modtaget en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 44 millioner kroner til en ny spisesal, en multi- og samlingshal samt faglokaler.

Fonden støtter Sydfyns Fri Fag- og Efterskole for at styrke skolens vigtige arbejde med at give unge, som ikke trives i en traditionel folkeskole, færdighederne til at tage en faglig uddannelse. Støtten får betydning for skolens arbejde med at øge fagligheden og trivslen for de unge i periferien. Skolen har fået flere elever i de senere år, og de nye faciliteter vil være med til at skabe et bedre og mere inkluderende miljø for eleverne.

Som noget nyt begynder 29 elever i august 2024 i 9. klasse på skolens nye efterskoleafdeling. Dertil kommer 65 elever i 10. klasse, samt eleverne på den såkaldte Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse på den fri fagskole. Sydfyns Fri Fag- og Efterskole er dermed en af de få fri fagskoler, som både tilbyder efterskole og en ungdomsuddannelse.

På skolen får eleverne udover nye færdigheder med værktøj og materialer også erfaringerne med arbejdskultur og dannelse, herunder at møde til tiden og indgå med positivt engagement i opgaverne. Linjerne fokuserer på håndværk, sosu, gastronomi, spiludvikling, friluftsliv og heste. Fra august 2025 søsættes en ny ”maritim” linje, udviklet i samarbejde med Svendborg Søfartsskole, for elever der gerne vil afprøve de maritime fag.