Campus Odsherred

Foto: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser Foto: Nordvestsjællands Erhvervs- og Gymnasieuddannelser

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal støtter etableringen af Campus Odsherred med 25 millioner kroner. Bevillingen skal bidrage til at etablere nye, moderne undervisningsfaciliteter i Asnæs – Et byggeri, der skal samle ungdomsuddannelserne i Odsherred på Odsherreds Gymnasiums nuværende område.

Erhvervslivet i hele landet har brug for, at hver eneste ung tager en uddannelse. Ved at samle alle ungdomsuddannelserne i Odsherred på ét sted, er det ambitionen, at Campus Odsherred skal skabe attraktive fag- og studiemiljøer, som tiltrækker Odsherreds unge til både erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser. Det er på én og samme tid godt for egnens unge, erhvervslivet og samfundet i almindelighed.

Støtten fra A.P. Møller Fonden skal bidrage til en om- og tilbygning af Odsherreds Gymnasium, så der bliver plads til de erhvervsuddannelser og kommunens forskellige udgaver af 10. klasse, der i dag holder til i Fårevejle Stationsby. Udover tilbygningen får gymnasiets naturfagslokaler en tiltrængt opgradering.

Byggeriet af Campus Odsherred vil koste i omegnen af 45 mio. kr. og forventes at stå færdigt i foråret 2024. Foruden A.P. Møller Fondens bevilling på 25 mio. kr., bidrager Odsherred Kommune og skolerne med hhv. 5 og 10 mio. kr. Det resterende beløb søges dækket via andre fonde og bidragsydere.

Forud for byggeriet vil der blive afholdt en arkitektkonkurrence, der kan give visionære idéer til stimulerende og indbydende rammer på fremtidens Campus Odsherred.

Læs pressemeddelelsen