Digitale ansøgninger

Foto: Jens Lindhe Foto: Jens Lindhe

Vi indfører digitalt fondsadministrationssystem

Medio december 2020 vil A.P. Møller Fonden og Den A.P. Møllerske Støttefond overgå til digital sagsbehandling. Herefter indsendes ansøgninger via en online ansøgningsportal. Skulle dette give anledning til spørgsmål, kontakt venligst sekretariatet på 33 63 34 14 eller 33 63 39 39.

NB: Af hensyn til overgangen til det nye system anmoder vi om, at der i perioden fra 1. december 2020 til 17. december 2020 ikke indsendes ansøgninger til os.

Skulle vi modtage papiransøgninger pr. post fra 1. december 2020 og frem, vil vi kontakte ansøger herom.

Ved spørgsmål til ovennævnte kontakt venligst Fondssystemadministrator Ulla Elsass Nørby på telefon 33 63 39 40 eller e-mail, ulla.norby@apmollerfonde.dk.