Folkeskoledonationen fylder 5 år – tid til status

Foto: Colourbox Foto: Colourbox

I efteråret 2013 besluttede A.P. Møller Fondens bestyrelse at donere en milliard kroner til at gøre den danske folkeskole endnu bedre. De første bevillinger blev givet i sommeren 2014, og i dag er godt halvdelen af midlerne uddelt. I den anledning giver A.P. Møller Fondens direktør, Henrik Tvarnø, og sekretariatsleder Hans Kristian Kristensen en status for samarbejdet med folkeskolen i dagens Politiken.

Udgangspunktet for donationen har været at bidrage til varige faglige og pædagogiske forbedringer i folkeskolen. Formålet var og er fortsat at øge elevernes læring og trivsel. Midlet er efter- og videreuddannelse af lærere, pædagoger og ledere.

Den folkeskole, Fonden har mødt gennem fem år, er robust, fagligt stærk og rummer betydelig vilje til at lære samt åbenhed over for at gøre skolen endnu bedre.

Det er en folkeskole, der har bevæget sig mærkbart siden 2013. En folkeskole, hvor der over hele landet tænkes og arbejdes ambitiøst og langsigtet. Der er retning og nu også solide erfaringer at bygge på samt vilje til at lære af de fejl, der begås undervejs.

Folkeskolen har derfor et optimalt udgangspunkt for i de kommende år at fortsætte et krævende arbejde, der sammen med de lærere, ledere, pædagoger og forvaltninger, der bærer det, fortjener anerkendelse, tålmodighed og opbakning.

Læs kronik i Politiken

Se interview med Henrik Tvarnø og Hans Kristian Kristensen

Læs hele kronikken her