Det nye Danevirke Museum

Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter Visualisering: Lundgaard & Tranberg Arkitekter

Sydslesvigsk Forening (SSF) kan nu præsentere tegningerne for det nye museum ved det historiske forsvarsanlæg Danevirke. Det er arkitektfirmaet Lundgaard & Tranberg Arkitekter, som har tegnet museet.

Det nye museum finansieres med en donation på 64 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og dertil støtter Augustinus Fonden projektet med 13 millioner kroner.

I forbindelse med offentliggørelsen af A.P. Møller Fondens donation på 64 millioner kroner til det nye museum udtalte Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla:

”Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet. Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling."

Lundgaard & Tranberg har formgivet det nye museum med inspiration fra voldanlægget og er nænsomt tilpasset landskabet. Museumsbygningen viser i form og udtryk stor respekt for den historiske og landskabsmæssige sammenhæng, som er UNESCO verdensarv. Bygningen vil få en transparent og imødekommende facade, som åbnes imod hovedvolden og inviterer de besøgende i parken indenfor i lyse og venlige rum. Lundgaard & Tranberg har desuden skabt en række forudsætninger for, at museet kan blive et bæredygtigt byggeri. Ambitionen med det nye museum er både at skabe optimale rammer om en ny udstilling om Danevirkes historie, plads til aktiviteter og ophold for alle, som vil nyde naturen og de historiske rammer.

Det ny museum forventes at åbne i slutningen af 2024.

Den danske stat og den tyske delstat Slesvig-Holsten støtter driften af det kommende museum med hver 1 million kroner om året.

Fakta
Det nye Danevirke Museum opføres på en grund direkte ved Danevirkes Hovedvold, hvor det hidtidige museum har ligget siden 1990. Bygningen på cirka 1900 m2 vil huse en helt ny udstilling om Danevirke-anlægget. Desuden vil der bl.a. være et særudstillingsareal, faciliteter til skoleklasser, udendørs opholdsområde, café og shop. Museumsbygningen omfatter ligeledes mødefaciliteter, som også står til rådighed for verdensarven Hedeby-Danevirke, det danske mindretal, Dannevirke kommune og civilsamfundet i området.

Ifølge tidsplanen bliver de nuværende bygninger revet ned i foråret 2022, hvorefter der finder en omfattende arkæologisk udgravning sted. Museet forventes at åbne i slutningen af 2024. I overgangsperioden holder Danevirke Museum til i en pavillon i nærheden af byggepladsen.

Danevirke Museum drives af Sydslesvigsk Forening (SSF), som er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation syd for den dansk-tyske grænse.

LÆS MERE OM PROJEKTET

LÆS OM ANDRE PROJEKTER, SOM HAR MODTAGET STØTTE FRA A.P. MØLLER FONDEN