Dansk kræftbehandling tager kæmpe skridt

Foto: John Kristensen Foto: John Kristensen

A.P. Møller Fonden er stolt over at bidrage til, at de første patienter nu kan påbegynde deres behandling med partikelterapi på Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Partikelterapi er den nyeste og mest skånsomme form for strålebehandling af kræftsygdomme.

Hidtil har behandlingen ikke kunnet udføres herhjemme, fordi det kostbare udstyr ikke var til rådighed. Men med den nye protonaccelerator i Aarhus vil antallet af patienter, der modtager partikelterapi, i løbet af en 5-årig periode vokse fra 100 til 1.200 pr. år.

Op mod 20.000 patienter modtager hvert år almindelig røntgenstrålebehandling. Selvom røntgenstråler med succes helbreder mange kræftformer, kan man ofte ikke undgå også at bestråle det raske væv eller organer i nærheden af svulsten.

Den nye behandling med partikelterapi sker derimod med protonstråling, der rammer millimeterpræcist. Sammenlignet med røntgenstråling kan energien i protonstrålen justeres, så dosis kun er på sit højeste dér, hvor svulsten befinder sig. Strålen rammer dermed hverken det raske væv eller organer, og det mindsker risikoen for alvorlige bivirkninger.

For patienten tager behandlingen 20-30 minutter pr. gang, og den gentages 5 dage om ugen i op til 6 uger.

I sin tale ved åbningsceremonien i dag den 28. februar sagde fondens formand, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, blandt andet: ”A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond har en lang tradition for at støtte lægevidenskaben, herunder danske hospitaler med højteknologisk udstyr. Fonden har dog aldrig tidligere givet så stor en støtte til et enkelt instrument, som det vi i dag fejrer indvielsen af. Med denne nye partikelaccelerator tager behandlingen et kvantespring, og det giver anledning til optimisme, at vi nu i Danmark får state-of-the-art inden for dette felt”.

Centret skal behandle patienter fra hele landet. Det er planen at tilbyde behandlingen til alle danske børn, som har behov for strålebehandling. Også gruppen af unge og yngre voksne vil blive prioriteret. Børn og unge har et langt liv foran sig, og den mere skånsomme behandling mindsker risikoen for, at de senere i livet udvikler andre kræftformer forårsaget af den strålebehandling, de fik som barn eller ung.

Det første af de tre behandlingsrum åbner nu. Det næste bliver klar før sommerferien, mens det tredje rum er i drift fra oktober 2019. Når centret er i fuld drift om 5 år, forventer man at kunne behandle en patient i hvert af de tre behandlingsrum hvert 20. minut hele dagen igennem.

A.P. Møller Fonden har bidraget med 250 mio. kr. til indkøb og ibrugtagning af protonacceleratoren.

Læs mere om protonacceleratoren her