Gigantisk vikingehal åbner i dag

Foto: Sagnlandet Lejre Foto: Sagnlandet Lejre

Gennem de sidste fem år har det videnspædagogiske aktivitetscenter Sagnlandet Lejre arbejdet på at rekonstruere en kæmpe kongehal på 600 m2 i massivt dansk egetræ. Hallen åbner i dag for offentligheden. Dens forlæg ligger blot to km fra Sagnlandet i Gl. Lejre, hvor Roskilde Museum i 2009 fandt sporene af en 61 meter lang og 12 meter bred bygning fra 700-tallet.

Bygningens størrelse var i sig selv spektakulær, men sporene efter flere omkringliggende bygninger samt hallens placering højt i terrænet kan tyde på, at fundstedet har været residens for en stormand eller konge jævnfør sagnhistorien og kilder fra middelalderen, der beskriver Lejre-området som de såkaldte Skjoldungers land – efterkommere af Kong Skjold.

Sagnlandet Lejres rekonstruktion af den store vikingehal, der har 10 meter til kip på højeste sted, er sket på baggrund af en computergenereret 3D-model baseret på de arkæologiske spor efter støttestolperne, stolper i væglinjen samt de tagbærende stolper i den originale hals grundplan. Stolpesporene peger på en dobbeltkrummet bygning, hvor både tagryg og vægge krummer udad. I tråd med Sagnlandet Lejres idégrundlag vedrørende eksperimentalarkæologiske forsøg og metoder er vikingernes byggemetoder, håndværk og konstruktionslogik efterprøvet i opførelsen af hallen, som derfor på lignende vis er kendetegnet ved sin dobbeltkrumning.

Med den unikke hal er det Sagnlandets ambition at kaste lys over en særlig periode i Danmarkshistorien, men i lige så høj grad er det ønsket at formidle sagnhistorie og vække dens persongalleri til live. Hallen kan rumme op til 250 siddende gæster. Og den enorme plads skal fremover bruges til et bredt udbud af kulturelle arrangementer og events.

Sagnlandet Lejre er kendt for kvalificeret at gøre fortiden forståelig gennem det håndgribelige. Siden grundlæggelsen i 1964 har institutionen bedrevet indlevelsespædagogik og tilbudt praksisorienteret værkstedsundervisning til sine besøgende, herunder en stor del af landets skolebørn. I tilknytning til Hallen er der opført et hus, hvis spor tilsvarende blev fundet ved Gl. Lejre-hallen. Huset skal anvendes til overnattende undervisningsforløb, så landets skoleelever kan leve som sagnkongerne og herigennem få et sansemættet indblik i nordisk mytologi, Danmarks sagnhistorie, datidens hierarkiske samfundsstrukturer, brug af naturens ressourcer og godt håndværk.

For at sikre et kvalificeret samspil mellem de originale fund i Gl. Lejre og Sagnlandets genskabte kongehalsmiljø er der etableret en vandresti fra Sagnlandet igennem det smukke Herthadalen til stedet i Gl. Lejre, hvor sporene efter den oprindelige hal er markeret i terrænet.

A.P. Møller Fonden har støttet byggeriet under projektet Sagnkongernes Verden med 65 mio. kr.

LÆS MERE