A.P. Møller Fonden støtter nyt sejlsportshus i Skovshoved

Foto: Skovshoved Sejlklub Foto: Skovshoved Sejlklub

Igennem det sidste år har Kongelig Dansk Yachtklub undersøgt mulighederne for at bygge et nyt sejlsportshus i den sydlige del af Skovshoved Havn. Det nye sejlsportshus skal samle og styrke klubbens ungdoms- og sejladsaktiviteter ét sted på havnen, så de ikke længere er opdelt mellem Sandslottet og Basen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har netop bevilget 20. mio. kr. til projektet, svarende til halvdelen af den projekterede investering. Samtidig bakker Gentofte Kommune op om projektet.

Det nye sejlsportshus skal bidrage til et attraktivt sejlsportsmiljø i Skovshoved med moderne faciliteter. Sejlsportshuset bliver et hus for klubbens ungdoms-, sejlads- og undervisningsaktiviteter. Kapsejladser vil også blive afviklet herfra. Kongelig Dansk Yachtklub beholder desuden sin del af den nuværende klubrestaurant og klublokale i den nordlige del af havnen.

Med bevillingen fra A.P. Møller Fonden og opbakningen fra Gentofte Kommune er projektet tættere på en realisering. I de kommende måneder vil et bestyrelsesudvalg arbejde på at færdiggøre projektet og skaffe den resterende finansiering.

Den nye bygnings fremtrædende placering stiller krav til dens arkitektur. Derfor skal bygningens arkitektoniske udtryk og funktioner vælges på et kvalificeret grundlag, så snart finansieringen er på plads.

LÆS OM ANDRE PROJEKTER, SOM HAR MODTAGET STØTTE FRA A.P. MØLLER FONDEN