A.P. Møller Fonden donerer 37,5 mio. kr. til SMK i Thy

Foto: Joakim Züger Foto: Joakim Züger

Med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal kan en visionær ombygning af Doverodde Købmandsgård i Thy til SMK (Statens Museum for Kunst) nu realiseres. Dermed får nationalgalleriet mulighed for at være permanent til stede uden for København.

SMK har sammen med Thisted Kommune i de senere år arbejdet på at etablere en afdeling af SMK i Thy. Nu kan ideen føres ud i livet takket være en donation på 37,5 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, formand for A.P. Møller Fonden, siger:
”Det har stor betydning, at mennesker i hele Danmark kan opleve noget af det ypperligste, som kunsten har at byde på. Derfor er det en glæde, at A.P. Møller Fonden kan støtte en visionær og gennemgribende ombygning af de særlige udstillingsrammer i Doverodde Købmandsgård i Thy. Med donationen bliver det muligt for Statens Museum for Kunst også i Thy at vise udstillinger af samme høje internationale standard, som på museet i København”.

Donationen gør det muligt at transformere Doverodde Købmandsgårds tidligere kornmagasin til et sted, hvor arkitekturen inviterer til at opleve alle typer værker fra SMK’s enestående samling. I de nye rammer vil der i fremtiden kunne vises udstillinger skabt særligt til dette sted og med undervisning og kunstformidling af international standard til glæde for alle tilrejsende og kunstinteresserede i området.

Mikkel Bogh, direktør for SMK, siger:
”SMK er landets nationalgalleri, og samlingen af kunstværker fra 1300-tallet og frem til i dag tilhører hele befolkningen i Danmark. Derfor er en af vores vigtigste og fornemmeste opgaver at sørge for, at så mange mennesker som muligt får glæde af kunsten og føler medejerskab til samlingen. Med permanente, unikke rammer i det naturskønne Doverodde kan SMK realisere målet om at møde nye brugere ved at præsentere en større del af sin samling i en anden del af landet og i helt andre omgivelser, end dem storbyen byder på. Vi ser frem til over de næste mange år at udvikle SMK Thy i dialog med Thisted Kommune, gode kolleger fra museer i området og ikke mindst med den engagerede lokalbefolkning”.

Doverodde Købmandsgård ligger smukt ud til Limfjorden i den sydlige del af Thy. Der vil nu blive afholdt en arkitektkonkurrence, som skal sikre en løsning af høj arkitektonisk kvalitet. Det er visionen, at nogle af de bedste værker fra SMK skal kunne opleves i et tæt samspil med stedets arkitektur, historie og det omgivende landskab, og at SMK Thy skal blive en model for fremtiden, både hvad angår lokal forankring og kunstnerisk profil.

Ulla Vestergaard, borgmester i Thisted Kommune (S), siger:
”Vi er meget taknemmelige for den store donation til den gennemgribende ombygning af det gamle pakhus ved Doverodde Købmandsgård. Med de nye udstillingsrammer ved købmandsgården får vi de helt rette permanente rammer til SMK Thy, som på fineste vis spiller sammen med kommunens ønske om at skabe det gode liv i Thy i balance med naturen”.

Baggrund
SMK fik i 2018 en fireårig bevilling på Finansloven til basisdrift af SMK Thy. Takket være denne har museet kunnet præsentere tre udstillinger, arrangere debatter, omvisninger, oplæg og værkstedsaktiviteter samt afholde undervisningsforløb for børnehavebørn og skoleelever fra området – dog har det på grund af de fysiske forhold, herunder sikkerheds- og klimaforhold, ikke været muligt at vise malerier og skulpturer fra kunstsamlingen.

Det bliver nu muligt med donationen fra A.P. Møller Fonden til den visionære ombygning. Museet har i de seneste år opbygget et godt netværk til en række af områdets museer, institutioner, foreninger, erhvervsdrivende og aktører inden for natur, friluftsliv og kultur og ser frem til at folde alle disse relationer yderligere ud.

LÆS MERE OM SMK THY