Tranhuset på Christianshavn får nyt liv som Nordatlantisk videnscenter for børn og unge

Foto: Torben Eskerod Foto: Torben Eskerod

Nordatlantens Brygge har fået bevillinger fra blandt andet A.P. Møller Fonden til at renovere det historiske Tranhus og skabe et nyt videns- og læringscenter med naturvidenskabeligt og humanistisk formidlingsindhold.

Færøerne, Grønland, Island og Danmark er tæt vævet sammen gennem en lang fælles historie og personlige forbindelser på tværs af landene gennem familie, arbejde, uddannelse, samhandel, kultur og politik.

I Tranhuset vil Nordatlantens Brygge gennem syv tematiske undervisningsforløb give skoleelever et bedre kendskab til det aktuelle liv og samfund i Nordatlanten. Undervisningsforløbene vil integrere naturvidenskabelige, samfundsmæssige og kulturhistoriske aspekter. Skoleeleverne vil blandt andet blive undervist i naturgivne forhold, befolkningens samspil med naturens ressourcer og landenes identitet, herunder folk, sprog, kultur, demokrati og historie. Ambitionen er, at børn og unge i Nordatlanten kan møde hinanden med færre fordomme og større viden og respekt.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har bevilget 21 mio. kr. til restaurering af Tranhuset. Novo Nordisk Fonden har bevilget 14,7 mio. kr. til udvikling af de naturvidenskabelige undervisningstilbud, og Augustinus Fonden 9,3 kr. til undervisning om folk, sprog, kultur og historie.

Fakta om Tranhuset
Tranhuset ligger på Christianshavn i tilknytning til kulturinstitutionen Nordatlantens Brygge, der drives i samarbejde mellem Færøerne, Grønland, Island og Danmark.

Tranhuset blev opført i 1781 som pakhus for den tran, der blev kogt af spæk fra hvalfangsten i Nordatlanten. Den fredede bygning er således med til at fortælle historien om de tætte forbindelser til Nordatlanten. Tran var en vigtig og bekostelig ressource, som blev brugt til belysning, og endnu er der i bygningen spor og lugt af tran.

LÆS MERE OM NORDATLANTENS BRYGGE