Ungdommens Folkemøde NORD

Foto: Ungdommens Folkemøde, Turning Tables Foto: Ungdommens Folkemøde, Turning Tables

Ungdomsbureauet har modtaget en bevilling på 3 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal til at udvikle Ungdommens Folkemøde NORD – et fælles folkemøde for unge i nordiske lande som afholdes i 2023. Et af målene er at etablere fællesskaber, der kan styrke nordiske demokratier.

Projektet er en del af A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse i 2021. For A.P. Møller Fonden har det været afgørende at bidrage til, at unge på tværs af de nordiske lande mødes og oplever værdifællesskabet og skaber noget nyt sammen. Det sker i høj grad gennem Ungdommens Folkemøde NORD, som netop skal arbejde med at skabe samhørighed blandt nordens unge og kickstarte det kulturelle fællesskab i Skandinavien.

Som nordisk demokratifestival vil Ungdommens Folkemøde NORD skabe et rum, hvor unge i norden får mulighed for at finde svar på og inspiration til, hvordan et fremtidigt samfund skal se ud.

Ungdommens Folkemøde NORD finder sted første gang i april 2023 i København, hvor der udover danske unge er deltagere fra blandt andet Sverige og Norge.

I første omgang er der tale om et pilotprojekt over 18 måneder, der skal skabe et fundament af viden og erfaring, som festivalen kan stå på fremadrettet.

Ungdommens Folkemøde NORD udspringer af Ungdommens Folkemøde, der siden 2016 har været demokratifestivalen for unge i Danmark.

Læs mere om A.P. Møller Fondens nordiske temaindkaldelse