Vækst i Det Blå Danmark

Foto: Den Danske Maritime Fond Foto: Den Danske Maritime Fond

Med en donation på op til 45 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er rammerne for Den Danske Maritime Fonds almennyttige aktiviteter sikret for 2021 og 2022.

Donationen fra A.P. Møller Fonden skal målrettet bruges til en række almennyttige projekter til gavn for udvikling og dermed vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Den Danske Maritime Fonds almennyttige virksomhed dækker over en bred palette af aktiviteter, der styrker branchen i verdens 5. største søfartsnation og 7. største maritime industri. Det handler først og fremmest om en række aktiviteter, som på tværs af branchen kan gøre en forskel i forhold til, at Danmark kan bevare den globale førerposition i den maritime industri.

Den Danske Maritime Fond har den ambition, at så mange som muligt søger om støtte fra fondens almennyttige projekter. Fonden inviterer derfor bredt til ansøgninger især indenfor digitalisering og grøn omstilling. Ansøgninger, som skal komme fra hele Det Blå Danmark, og derfor vil Den Danske Maritime Fond arbejde med at øge synligheden overfor branchen som virksomheder og maritime uddannelses- og forskningsinstitutioner over hele landet.

LÆS MERE PÅ DEN DANSKE MARITIME FONDS HJEMMESIDE