OM FONDEN

Operaen på Holmen er uløseligt forbundet med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Den store bygning lige over for Amaliehaven står dog langtfra alene: Møller, festivaler, websites, haveanlæg, skoler, kunstgræsbaner, træskibe, museer, teatre, hospitaler og meget andet har også nydt godt af Fondens ressourcer. Mange store bevillinger er gået til hovedstadsområdet, men geografisk bredde er et klart mål, og Fonden støtter projekter i hele Danmark samt i Sydslesvig, i Grønland og på Færøerne.

Fonden er blandt de største i Danmark og favner både meget omkostningstunge projekter og gode ideer, der kræver mindre støtte. Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2019 bevilget støtte for 6,67 mia. kr. Heri indeholdt, at der i 2013 ekstraordinært blev bevilget 1 mia. kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en flerårig periode.

Sit lange navn har Fonden efter skibsreder A.P. Møller og hans amerikanske hustru, Chastine Mc-Kinney Møller.

PROJEKTER

Ansøgningerne

Fonden modtager omkring 1600 store og små ansøgninger om året, og normalt imødekommes et par hundrede. Hver enkelt ansøgning gennemgås nøje, samtidig med at Fonden stiler efter at gennemføre en hurtig og effektiv sagsbehandling i samarbejde med ansøgeren og eksperter udefra. I enkelte tilfælde har Fonden selv taget initiativ til et projekt, men dens støtte retter sig almindeligvis mod "hjælp til selvhjælp" − Fonden støtter livskraftige initiativer, der er præget af gode ideer, arbejdsomhed, samarbejde mellem relevante aktører og høj kvalitet.

ANSØGNING

Fondens erhvervsaktiviteter - A.P. Møller Holding
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har meget stærke bånd til virksomheden A.P. Møller - Mærsk A/S. Med Fondens stiftelse i 1953 ville skibsreder A.P. Møller sikre, at rederiet også fremover blev drevet i hans ånd.

Fonden stiftede den 20. december 2013 et 100 % ejet datterselskab A.P. Møller Holding A/S. Ved stiftelsen blev alle fondens aktier i A.P. Møller - Mærsk overført til det nye selskab. Med etableringen af holdingselskabet sikrer og styrker Fonden sit aktive ejerskab af A.P. Møller - Mærsk samt udvider den finansielle fleksibilitet og det finansielle beredskab.

Via ejerskabet af A.P. Møller Holding er det sikret, at fundatsen for Fonden også fremadrettet i relation til A.P. Møller - Mærsk efterleves, og at driften i selskabet sker i fuld forståelse med A.P. Møller Fonden, som eneste ejer. Det er i Fondens fundats fastslået, at aktierne i A.P. Møller - Mærsk ikke må afhændes.

Det er endvidere hensigten at A.P. Møller Holdings ejerskab af Danske Bank aktierne er en langsigtet investering, og at Fonden ved købet kan medvirke til at understøtte Danske Bank som en ledende dansk finansiel institution.

1. september 2016 tiltrådte Robert M. Uggla som CEO for A.P. Møller Holding A/S. A.P. Møller Holding er A.P. Møller Fondens holding- og investeringsselskab.