Fakta

A.P. Møller Fonden modtager årligt ca. 1600 ansøgninger og har i en årrække støttet omkring 200-300 projekter om året.

Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2018 bevilget støtte for 6,23 mia. kr. Heri indeholdt, at der i 2013 ekstraordinært blev bevilget 1 mia. kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en flerårig periode.

Fonden ejer 100 % af aktierne i A.P. Møller Holding A/S, som ejer 41,51 % af kapitalen og 51,45 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S. 

Fondens bestyrelse skal bestå af mindst fire og højst syv medlemmer. To medlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Der afholdes fire møder årligt. 

Juridisk struktur - Fonden og tilhørende selskaber