Fakta

A.P. Møller Fonden modtager årligt ca. 1600 ansøgninger og har i en årrække støttet omkring 200-300 projekter om året.

Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2013 til 2017 bevilget støtte for 5,59 mia. kr. Her i indeholdt at der i 2013 ekstraordinært blev bevilget 1 mia.kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole.Denne donation udmøntes over en 5-6 årig periode fra 2014-2019.

Fonden ejer 100 % af aktierne i A.P. Møller Holding A/S, som ejer 41,51 % af kapitalen og 51,2 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S. 

Fondens bestyrelse skal bestå af mindst fire og højst syv medlemmer. To medlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Der afholdes fire møder årligt.