Fakta

A.P. Møller Fonden modtager årligt ca. 1600 ansøgninger og har i en årrække støttet omkring 200-300 projekter om året.

Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er der fra 2014 til 2020 bevilget støtte for 5,74 mia. kr. Derudover blev der i 2013 ekstraordinært bevilget 1 mia. kr. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en flerårig periode.

Fonden ejer 100 % af aktierne i A.P. Møller Holding A/S, som ejer 41,51 % af kapitalen og 51,45 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S. 

Fondens bestyrelse skal bestå af mindst fire og højst syv medlemmer. To medlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Der afholdes fire møder årligt. 

Juridisk struktur - Fonden og tilhørende selskaber