Fakta

A.P. Møller Fonden modtager årligt ca. 1600 ansøgninger og har i en årrække støttet omkring 200-300 projekter om året.

Størrelsen af årets uddelinger kan variere fra år til år. Samlet er fra 2011 til 2016 bevilget støtte for 6,38 mia. kr. I 2013 blev der desuden givet en ekstraordinær bevilling på 1 mia. til at styrke undervisningen i den danske folkeskole. Denne donation udmøntes over en 5-6 årig periode fra 2014-2019.

Fonden ejer 100 % af aktierne i A.P. Møller Holding A/S, som ejer 41,51 % af kapitalen og 51,2 % af de stemmeberettigede aktier i A.P. Møller - Mærsk A/S. 

Fondens bestyrelse skal bestå af mindst fire og højst syv medlemmer. To medlemmer afgår hvert år, men kan genvælges. Der afholdes fire møder årligt.