Aarhus Kommune

Tillidsfulde relationer, familiefokus og jobhjælp støtter familier i at bryde den negative spiral

I løbet af en fireårig projektperiode skal 60 udsatte familier i Gellerupparken have hjælp til selvhjælp for at bryde den negative sociale arv. Foto: Simon Jeppesen / Ritzau Scanpix

Gellerupparken i Aarhus er et af de hårdest ramte ghettoområder i landet. Mere end halvdelen af beboerne står uden for arbejdsmarkedet, over hver femte ung har ikke en uddannelse, mange lider af helbredsproblemer og kriminaliteten er høj. Aarhus Kommune vil gennem en ny helhedsorienteret, relationel og familieorienteret
beskæftigelsesindsats skabe forandringer for udsatte familier i Gellerupparken. Projektet ’Opgang til opgang’ skal give udsatte forældre en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, få flere unge i uddannelse og forbedre familiernes trivsel, sundhed og fremtidsmuligheder.

Fokus på familie og fremtid
Projektet bygger på den grundlæggende tilgang, at familien skal have hjælp til selvhjælp for at bryde den negative sociale arv. Et afgørende element i projektet er dermed, at familierne støttes i selv at tage ansvar for deres liv og deres børns fremtid. Grundpillerne i projektet er opsøgende gadeplansarbejde, tillidsfulde relationer, et helhedsorienteret familiefokus, samtænkning af social- og beskæftigelsesindsatsen, mulighed for langvarig hjælp, borgerinddragelse og partnerskaber med frivillige organisationer. Projektet matcher Støttefondens fokusområde ’Udsatte familiers bæredygtighed’.

Dør til dør
Projektet retter sig mod udsatte børnefamilier i Gellerupparken, hvor en eller begge forældre har stået uden for arbejdsmarkedet i en årrække.

Kommunens medarbejdere går fra dør til dør og tilbyder støtte til familier. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix Kommunens medarbejdere går fra dør til dør og tilbyder støtte til familier. Foto: Mikkel Berg Pedersen / Ritzau Scanpix

Familierne rekrutteres ved, at kommunens medarbejdere går fra dør til dør i udvalgte opgange og tilbyder intensiv, håndholdt støtte til de familier, der vil kunne få gavn af det. I løbet af den fireårige projektperiode skal 60 familier med 300 børn og voksne tilbydes en indsats. Målet er, at mindst 75 % af forældrene opnår en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derudover skal 50 % af børnene have mindre fravær i skolen, og 80 % af familierne skal opleve bedre trivsel.

Social- og beskæftigelsesindsats i ét
En grundlæggende hypotese bag projektet er, at beskæftigelse er et afgørende middel til at komme ud af den negative sociale spiral, få en struktureret hverdag og øge trivslen for hele familien. Dette tankesæt stammer fra metoden ’place then train’, hvor fokus er på hurtigt at få etableret et arbejdsliv for herigennem at få skabt en ’normalitetstilstand’ i familierne. Sideløbende arbejdes der med at håndtere de sociale problemer, familierne har. Denne samtænkning af beskæftigelsesindsatsen og den sociale indsats indebærer en kommunal kulturændring, der kræver, at medarbejderne anlægger et helhedsorienteret blik på de udsatte familier og arbejder på tværs af forvaltninger på en ny måde.

Relationel tilgang
Et af de centrale elementer i projektet er desuden den relationelle tilgang, der bliver anlagt i arbejdet med familierne.

Et af projektets mål er, at 50 % af børnene skal have mindre fravær i skolen. Foto: Nanna Kreutzmann / Ritzau Scanpix Et af projektets mål er, at 50 % af børnene skal have mindre fravær i skolen. Foto: Nanna Kreutzmann / Ritzau Scanpix

Tilgangen er inspireret af tilgangen ’relationel velfærd’, som har ført til gode resultater i bl.a. Wigan i England. Den indebærer, at de kommunale medarbejdere bruger tid og ressourcer på at opbygge en tillidsfuld relation til de udsatte familier, så de selv overtager styringen og beder om den støtte, de selv finder nødvendig. Forløbene kan vare op til to år.

Indsats på tværs
Projektet er forankret i Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning og bliver gennemført i samarbejde med den boligsociale indsats i Gellerup (Brabrand Boligforening), Socialt Udviklingscenter SUS, Center for Innovation i Aarhus, forskere fra Aarhus Universitet og ngo’er, herunder Røde Kors.

Evaluering og businesscase
Projektet evalueres løbende for hermed at gøre det muligt at lave justeringer undervejs, hvis det er nødvendigt. Hvis projektet viser sig at have de ønskede effekter, vil Aarhus Kommune implementere metoden i hele kommunen. Der udformes desuden en business case på baggrund af projektet, som skal sandsynliggøre de økonomiske omkostninger og gevinster ved at bruge metoden. Det forventes, at de merudgifter, der er forbundet med projektet, er tjent hjem inden for fem år, idet projektet forudsiges at medføre færre udgifter til offentlig forsørgelse, sociale foranstaltninger og behandlinger i sundhedsvæsenet.

Tags

Socialindsatsen