Øskoleskak

Spillet bygger bro på tværs af land og by og mellem elever uanset alder, køn og kultur

Skak er en god og sjov måde at øge læringen på. Det har elever på de danske øer kunnet opleve siden 2011 gennem Skoleskak på Ø-skoler. Foto: Andreas Ryssov
Skakspillet styrker blandt andet koncentrationsevne, selvstændighed, analytiske færdigheder og tålmodighed. Foto: Andreas Ryssov
Samtidig udgør skakken en aktivitet de steder, hvor det kan være sparsomt med fritidstilbud til børn og unge. Foto: Andreas Ryssov
Dansk Skoleskak tilbyder en særlig efteruddannelse for lærere i de pædagogiske principper bag skoleskak. Foto: Andreas Ryssov
Skoleklasser på øerne består ofte af få elever med stor aldersspredning. Spillet på det ternede bræt giver mulighed for at dele en aktivitet på tværs. Foto: Andreas Ryssov
Nogle skoler holder skoleskakdage eller matematikuger, der inkorporerer skakspillet. Foto: Andreas Ryssov
At deltage i kommunemesterskaber eller DM giver børnene mulighed for at møde andre skoleskakspillere fra hele landet. Foto: Andreas Ryssov
Indtil videre deltager 16 skoler på ti øer i Skoleskak på Øskoler. Målet er 21 skoler på 15 øer i 2014, når projektets tre første år evalueres. Foto: Andreas Ryssov
Det har vist sig, at elever, der deltager i skoleskakordninger, klarer sig bedre i skolen end børn, der ikke deltager i skoleskak. Foto: Andreas Ryssov
Selv om man lærer noget, er skak dog først og fremmest et spil og en konkurrenceleg - det gælder også om at vinde. Foto: Andreas Ryssov

Interessen for skoleskak i Danmark oplever et markant boom. For fire år siden, i 2008, var kun 100 folkeskoler, privat- og lilleskoler tilmeldt Dansk Skoleskak, en landsdækkende frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation. Helt anderledes ser det ud i dag. Alene fra august til og med november 2012 har 77 nye skoler tilmeldt sig skoleskak, og Dansk Skoleskaks generalsekretær, Mads Jacobsen, anslår, at organisationen vil have 350 deltagende skoler ved udgangen af skoleåret 2012/13.

Nogle af de mange medlemsskoler er ø-skoler, for det sidste halvandet år har Dansk Skoleskak arbejdet intenst med projektet Skoleskak på Ø-skoler, målrettet netop øerne. Indtil videre deltager 16 skoler på ti øer såsom Christiansø i øst, Læsø i nord og Ærø i syd. Målet er 21 skoler på 15 øer i 2014, når projektets tre første år evalueres.

At spille skak styrker ikke mindst tålmodigheden: Børnene lærer ikke bare at tænke sig om, de lærer at vente på, at andre skal tænke sig om. Foto: Andreas Ryssov At spille skak styrker ikke mindst tålmodigheden: Børnene lærer ikke bare at tænke sig om, de lærer at vente på, at andre skal tænke sig om. Foto: Andreas Ryssov

Både piger og drenge

Der er ingen dansk forskning, der systematisk har gransket skakspillets indvirkning på læring og koncentration hos børn. Men 50 års dansk praksis i regi af Dansk Skoleskak og en lang række udenlandske undersøgelser blandt andet fra Tyskland, Canada, Skotland og USA viser, at skoleskak har en gavnlig indflydelse på børn og unges indlæringsevner. Skakspillet styrker og opbygger blandt andet koncentrationsevne, selvstændighed, analytiske færdigheder og tålmodighed. "Børnene lærer ikke bare at tænke sig om, de lærer at vente på, at andre skal tænke sig om", som Mads Jacobsen formulerer det. Hos drenge og ikke mindst hos piger er skak med til at stimulere en interesse for matematik. Det viser sig endda, at elever, der deltager i skoleskakordninger, klarer sig bedre i skolen end børn, der ikke deltager i skoleskak.

Godt for unge ø-hjerner

Skoleskak på Ø-skoler er inspireret af lignende projekter i USA, Tyrkiet og særligt på Færøerne, hvor skoleskak har vist sig at være en god måde at øge læringen uden store omkostninger - også i de mindre øsamfund. Samtidig er det en aktivitet de steder, hvor det kan være sparsomt med fritidstilbud til børn og unge. Skoleklasser på øerne består ofte af relativt få elever med en stor aldersspredning, og spillet på det ternede bræt giver mulighed for at dele en aktivitet på tværs af alder, køn og etnicitet. "Vi er interesseret i at gøre en særlig indsats for unge ude på øerne, så de også kan få glæde af de mange fordele ved skoleskak", siger Mads Jacobsen. Børnene deltager i kommunemesterskaber og har endog været af sted til DM i skoleskak. "Skoleskak på øerne bygger bro, når børnene mødes med andre skoleskakspillere fra hele landet, bl.a. til arrangementer som DM i skoleskak", siger generalsekretæren.

Faktisk får næsten alle unge bosat på danske øer en ungdomsuddannelse, for på øerne er der tradition for, at unge skal til fastlandet for at læse videre. Men ligesom på andre skoler i landet er der alligevel en gruppe drenge, der har vanskeligt ved at koncentrere sig og ofte er forstyrrende i undervisningen. De er udfordret af skolesystemet, men skolesystemet er bestemt også udfordret af dem, som Mads Jacobsen siger. Men med skoleskak kan også denne gruppe koncentrere sig og følge med i undervisningen.

Hvorfor ikke udnytte overfartstiden? Eleverne fra Orø Skole gjorde et usædvanligt rekordforsøg, da de spillede skak på Orøfærgen. Foto: Orø Skole og Børnehus Hvorfor ikke udnytte overfartstiden? Eleverne fra Orø Skole gjorde et usædvanligt rekordforsøg, da de spillede skak på Orøfærgen. Foto: Orø Skole og Børnehus

"Efter en matematikuge på Orø rapporterede skolen, at nogle drenge var i stand til at sidde ned i en time uden at forstyrre. Før blev de trætte og ukoncentrerede efter 20 minutter", fortæller projektkoordinator Tine Kamper Holbøll.

"Skak er et tænkespil, og man er nødt til at koncentrere sig", siger Kalle i 2. klasse på Orø Skole. "Men det er også sjovt at spille Kondiskak og "Peters (H)jul", hvor man skal bevæge sig, mens man spiller skak og spiller sammen på et hold".

Karen fra 1. klasse synes også om skoleskak. "Det var rigtig sjovt, da vi lavede et rekordforsøg i bondeskak og spillede skak på Orøfærgen". I øvrigt vandt en pige fra 3. klasse rekordforsøget. Det tog kun 17 sekunder, hvilket var bemærkelsesværdigt, fordi hun få dage forinden intet kendte til skak.

Lærerne lærer også

En del af Skoleskak på Ø-skoler går ud på at opkvalificere lærere med skoleskaklærer-uddannelsen, som er en todages efteruddannelse, som Dansk Skoleskak tilbyder. På efteruddannelsen bliver lærerne præsenteret for de pædagogiske principper bag skoleskak. Før i tiden lærte mange børn skak ved den såkaldte "bedstefarmetode", hvor man stiller alle brikkerne på brættet og spiller, indtil man forstår skakspillet. I dag er skakspillet brudt ned i nogle elementer og minigames, der kræver omkring to til fem minutters instruktion, hvorefter de unge kan begynde at spille. Man starter med det, der hedder "bondeskak", hvor man kun spiller med bønder, og vinderen er den, der først får en bonde ned på modstanderens baglinje. Det betyder, at dygtigere elever kan få flere brikker i begynderspillet, når de spiller med mere udfordrede elever, og alligevel får alle noget ud af at spille sammen. Fra bondeskak bygger man langsomt kendskabet til spillet op, så børn og unge til sidst spiller med alle brikker.

Skakken breder sig

Ø-skoleskak er ikke begrænset til den halvanden times undervisning, nogle skoler har i løbet af ugen i skoletiden. Man kan lave skoleskakdage eller matematikuger, der inkorporerer skakspillet. "Materialerne bliver ikke pakket væk efter de formelle timer", siger Tine Kamper Holbøll. "Børnene sætter sig typisk i frikvartererne eller efter skole og spiller".

Mads Jacobsen pointerer, at skoleskakken ikke kun er til glæde for børnene. Også voksne øboere og hele øsamfundet har gavn af aktiviteterne, for ofte begynder de også at spille skak med de opvakte unge. Dertil opøver børn og unge færdigheder som respekt og tålmodighed. For børn og unge er skoleskak dog først og fremmest et udfordrende spil og en konkurrenceleg. Også på øerne.

Redaktionen afsluttet december 2012

Tags

Sport Sundhed