Restaurering af 4. Maj Kollegiet

4. Maj Kollegiet efter restaurering. Foto: Jens Lindhe
4. Maj Kollegiet efter restaurering. Foto: Jens Lindhe
4. Maj Kollegiet efter restaurering. Foto: Jens Lindhe
4. Maj Kollegiet efter restaurering. Foto: Jens Lindhe
Festsalen på 4. Maj Kollegiet efter restaurering. Foto: Jens Lindhe

4. Maj Kollegiet på Frederiksberg blev opført i 1951 med det formål at tilbyde studiebolig til unge frihedskæmpere og børn og børnebørn af danske frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig. Efter mere end 60 års beboelse, var kollegiet i 2015 både nedslidt og falmet, og med ældre og utidssvarende installationer og tag. Derfor påbegyndte man en gennemgribende restaurering og modernisering med respekt for bygningens historiske og arkitektoniske symbolik fra efterkrigstiden og nutidens standarder for energioptimering. 

Kollegiet blev tegnet af en af funktionalismens store skikkelser i Danmark - arkitekt Hans Hansen. Hansen var blandt andet kendt for sin legende tilgang til farver og arkitektfaget. Denne tilgang kom i høj grad til udtryk i opførelsen af 4. Maj Kollegiet, hvor alle væggene oprindeligt var malet i sprudlende farver og udvalgte arkitektoniske led var tilført en grafisk udsmykning ud over det sædvanlige. På udvalgte steder refererede farvevalget til befrielsen, for eksempel med de allieredes farver rød, blå og hvid. Med hjælp fra Nationalmuseets konservatorer blev de originale farver genskabt under restaureringen.

4. Maj Kollegiet kunne i 2016 åbne dørene med de arkitektoniske og historiske fredningsværdier sikret, renoveret og energioptimeret.

Andre kollegieprojekter
Siden 1966 har A.P. Møller Fonden bevilget støtte til Arvepris Knuds Kollegium (Frederiksberg), Borchs Kollegium (København), Campus Kollegiet (Odense), Børglum Kollegiet (Risskov), Churchill Kollegiet (Cambridge), Collegium Juris (København), Egmont Kollegiet (København), Elers Kollegium (København), Grønlands Ingeniørkollegium (Holsteinsborg/Sisimiut), G.A. Hagemanns Kollegium (København), Håndværkerkollegiet (København), Kaj Munk Kollegiet (Odense), Kollegiet for Hjemløse (Valby), Kunstnerkollegiet (København), Kvinderegensen (København), Lærlingekollegiet (Aalborg), Mærsk-Kollegiet (Fanø), Nordisk Kollegium (København), P. Carl Petersens Kollegium (Bagsværd), Poul Bergsøe Kollegiet (Søllerød), Provst Petersens Kollegium (Tønder, nedlagt), Regensen (København), Studenterkollegiet Jomsborg (København), Studentergården (København), Teknisk Kollegium (Horsens), Ungdomskollegiet (Flensborg), Valkendorfs Kollegium (København), Vartovkollegiet (København), samt 4. Maj Kollegierne på Frederiksberg, i Marstal, Tønder og Aalborg.

Den A.P. Møllerske Støttefond har i perioden 2000-2011 støttet renovering af A.P. Møller Kollegiet, Svendborg og i 2017 Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet (Frederiksberg).

Tags

Byggeri og restaurering