LILLE BÅD MED FIN HISTORIE

Efter 112 år og 18.000 kobbernitter har Fregatten Jylland fået sin dampbarkasse igen

Den 15. maj 2012 blev den nyrestaurerede Dampbarkasse døbt, som traditionen foreskriver: Med en flaske knust champagne mod kølen. Foto: John Jensen
Søsætningen fandt sted på 150-årsdagen for Fregatten Jyllands første togt i 1862. Her ses stævnen af fregatten ved siden af den lille dampbarkasse. Foto: John Jensen
Dampmaskinen i fartøjet har siddet i det engelske kongeskib MHY Victoria & Albert III, inden den blev hentet til Ebeltoft. Foto: John Jensen
Om sommeren sejler Dampbarkassen dagligt på Ebeltoft vig, om vinteren kan besøgende på Fregatten Jylland se den på skibets dæk. Foto: John Jensen
2½ års restaureringsarbejde har blandt andet omfattet en reetablering af selve skroget, der her er ved at blive vendt på værkstedet. Foto: Fregatten Jylland
Intet mindre end 18.000 kobbernitter har skibstømrerne slået i under rekonstruktionen af dampbarkassen. Foto: Fregatten Jylland
Udvendigt har båden blandt andet fået ny køl og stævn under sin 2½ år lange restaurering. Foto: John Jensen

Når man sammenligner med Europas længste træskib, Fregatten Jylland i Ebeltoft, er en længde på 9 meter og en bredde på 2,40 måske ikke meget at prale af. Men den lille dampbarkasse, der nu er blevet totalrestaureret, er langt fra en undseelig størrelse. Tilbage på sin gamle plads på fregattens øverste dæk bidrager den til, at fartøjssortimentet om bord omsider er komplet. Samtidig sluttes ringen i en maritim historie, der strækker sig 140 år tilbage i tiden.

Fregattens hjælpefartøj

Det lille dampdrevne fartøj startede sit liv på Isle of Wight i England, bygget af John Samuel White i 1877. Bestillingen kom fra det danske Marineministerium og lød på i alt fire dampbarkasser. En fartøjstype beregnet til fragt af gods og mandskab, som chefen på Fregatten Jylland, kommandør A.C. Schultz, havde gjort sig erfaringer med, var god at have ved hånden på et togt tilbage i 1868-69. Til kommandørens store ærgrelse rådede fregatten ikke selv over et sådant fartøj, men måtte låne sig frem både i Spanien og Grækenland, når skibet lå for anker, og mandskabet havde ærinder i land.

Denne "Tegning til en dampbarkas" angiver længe, bredde og dybde for fartøjet. Billede: Fregatten Jylland Denne "Tegning til en dampbarkas" angiver længe, bredde og dybde for fartøjet. Billede: Fregatten Jylland

Hans efterfølgende indberetning til Marineministeriet med ret direkte antydninger af det upassende i at stå tilbage for andre flådemagters fartøjsudrustning satte skub i tingene.

Resultatet blev trukket om bord på Fregatten Jylland 9. marts 1877, hvor dampbarkassen herefter gjorde tjeneste som hjælpefartøj, indtil den ved århundredeskiftet udgik af flåden og blev ombygget til brug for Orlogsværftets chef.

Lystbåden "Boblebu"

Her kunne den lille dampbarkasse for så vidt være forsvundet ud af historien helt ubemærket, havde det ikke været for en bådspecialist, hvis research til en bog om de små hjælpefartøjer førte ham til Vejle havn, hvor den lå fortøjet under navnet "Boblebu" - nu transformeret til motordreven lystbåd. De over hundrede år gamle mærker forårsaget af tryk fra bådeklamperne om bord på Fregatten Jylland kunne imidlertid stadig anes i bådens skrogsider.

Fundet var sensationelt al den stund, at båden - også i dag - udgør det eneste tilbageværende eksemplar af Søværnets dampbarkasser fra 1800-tallet. Derfor købte fregatinstitutionen "Boblebu" med ønske om at føre den tilbage til sit oprindelige udseende og gøre den til del af museets øvrige formidling af Fregatten Jyllands historie.

Store dele af inderbeklædningen er udskiftet efter den oprindelige 'diagonalbyg'-metode. Foto: Fregatten Jylland Store dele af inderbeklædningen er udskiftet efter den oprindelige 'diagonalbyg'-metode. Foto: Fregatten Jylland

Total make-over

Som sagt så gjort. Efter 2½ år er båden nu tilbage i sin gamle skikkelse oven på en total make-over, der blandt andet har omfattet reetablering af skroget, ny køl og stævne og udskiftning af store dele af yder- og inderbeklædning efter den oprindelige "diagonalbyg"-metode. Undervejs har skibstømrerne slået intet mindre end 18.000 kobbernitter i, alt imens jagten på den rette dampmaskine til båden førte museets folk til England. Her viste det gamle, engelske kongeskib MHY Victoria og Albert III sig at huse en dampbarkasse med præcis den maskine, man ledte efter. 

Med dampbarkassen er Fregatinstitutionen i Ebeltoft blevet et fartøj rigere. Men den maritime kulturarv er tillige forøget med en fartøjstype, der ellers var gledet ud af træskibsflåden. Fremover kan museets besøgende stifte bekendtskab med båden på Fregattens dæk om vinteren eller om sommeren i vandet med daglige sejladser på Ebeltoft Vig.

Redaktionen afsluttet oktober 2012

Tags

Kulturarv Restaurering Søfart