De fem Halder

Slotsruinen. Foto: Erik Brandt Dam
Barokhaven ved Hald Hovedgaard med pavilloner fra 1700-tallet er en del af den kulturhistorie, som nu nyformidles. Foto: Erik Brandt Dam Arkitekter
De fem Halder. Foto: Erik Brandt Dam
På slotsruinen skal der bygges en udsigtsplatform i niveau med borgtårnets oprindelige højde. Visualisering: Erik Brandt Dam Arkitekter
En stor ladebygning kommer til at rumme en moderne formidling af områdets historie. Visualisering: Erik Brandt Dam Arkitekter
De fem Halder. Visualisering: Erik Brandt Dam Arkitekter
De fem Halder. Foto: Erik Brandt Dam
De fem Halder. Visualisering: Erik Brandt Dam Arkitekter
De fem Halder. Foto: Erik Brandt Dam

Som et højdepunkt på Hærvejsruten gennem Jylland og som en natur- og kulturhistorisk perle mellem Dollerup Bakker og Viborg ligger området ”De fem Halder” på vestsiden af Hald Sø.

De fem Halder er en ældre betegnelse skabt i folkemunde med henvisning til en nu forældet opfattelse af, at herresædet Hald har haft fem forskellige placeringer gennem dets ca. 800-årige eksistens. Området er et smukt natur- og kulturlandskab, der har Hald Hovedgaard som sit omdrejningspunkt, og det rummer en række synlige og tilgængelige ruiner og spor i landskabet fra 800 års aktiviteter og påvirkninger fra danmarkshistoriske begivenheder.

Hald Hovedgaards park, skov og landskab er gennem de senest år blevet renoveret og gjort mere tilgængeligt. Ændringerne er en del af et omfattende renoveringsprojekt, der skal nyformidle de historiske anlæg ved Hald og sikre besøgende en samlet fortælling af områdets historie. Projektet vil samtidig bidrage til at styrke stedets kulturhistoriske værdi.

Som en del af renoveringen er der fjernet buskads, tilføjet grønne plæner, ligesom lindealléen er blevet stynet, så parken har fået et barokpræg.

Tags

Parker og haver