De fem Halder

Hald Slot Tårnet. Foto: Jens Lindhe
Haldladen. Foto: Jens Lindhe
Hald Hovedgård Barokhave. Foto: Jens Lindhe
Gammel Hald. Foto: Jens Lindhe
Den historiske legeplads. Foto: Jens Lindhe

De fem Halder byder på nogle af Danmarks mest spændende voldsteder med borge, ruiner, belejringsanlæg og herregårde, der tilsammen fortæller om 800 års danmarkshistorie. Alt dette midt i et stykke af Danmarks smukkeste natur.

Området er blevet istandsat for at gøre historien mere tydelig. Landskabet er blevet bearbejdet, og en ny udstilling formidler historien om magtkampe, stridigheder og belejringer, men også om dagliglivet mellem konger, adelsmænd og kirkens folk fra middelalderen og frem.

Gennem bearbejdning af landskabet er voldsteder og voldgrave blevet sat i stand, så omridset af borge og belejringsanlæg nu træder frem. Herregårdens barokhave er blevet sat i stand, og omrids af tidligere borge og bygninger er genskabt. Hele området er nu tilgængeligt – stier er blevet sat i stand og nye forbindelser skabt.

Tags

Parker og haver