Den gule bys historie lever

Med omfattende renovering af Dragør Museum kan udstillingen nu revitaliseres

Efter et langvarigt forfald står Dragør Museum funklende nyrenoveret med de karakteristiske gulmalede mure og sorttjæret bindingsværk. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Den historiske by Dragør ligger kun 14 kilometer fra Københavns centrum, men har helt sin egen identitet. De karakteristiske gule huse på en sort sokkel og med rødt tag vidner om en by, der har værnet om sin særlige historie og byggetradition. Som søfartsby har den været beboet af mange skippere, matroser, bådsmænd, lodser og bjærgningsfolk. Kvinder spillede en fremtrædende rolle i byen i de lange perioder, hvor mændene var på havet. De fik hurtigt lov til at drive erhverv som vævere for at kunne forsørge deres familier, hvis deres mænd omkom.

Bygningen, som museet har til huse i, er fra 1753. Foto fra 1937: Dragør Lokalarkiv
Alt er renoveret fra sokkel til den snoede skorsten, der havde set bedre dage. Foto: Leif Hansen Arkitekter
Tagværket har fået nyt undertag og isolering, inden de gamle tagsten er genlagt. Foto: Leif Hansen Arkitekter
Vinduer er nænsomt repareret af lokale håndværkere med kendskab til byens byggeskik. Foto: Leif Hansen Arkitekter
Indeklimaet var før så problematisk, at museumsgenstande måtte evakueres om vinteren. Foto: Museum Amager
Nu står lokalerne klar med bedre lys, sikring og temperatur. Foto: Leif Hansen Arkitekter
På førstesalen giver en udvidelse bedre plads til den kommende udstilling. Foto: Leif Hansen Arkitekter
Museet oser af autenticitet.
Søren Mentz, museumsleder Museum Amager

"Komplet renovering"
Dragør Museum er et lille kulturhistorisk museum, der tidligere har fortalt byens historie primært til byens indbyggere. Det har til huse ved havnen i en af byens ældste bygninger fra 1753 – enkelte dele er dog fra 1600-tallet. Dragør Museumsforening, der tæller omkring 350 medlemmer, støtter museets arbejde.

Der blev kæmpet med at føre en varmeledning ind under soklen på det førhen kolde og fugtige hus. Foto: Leif Hansen Arkitekter Der blev kæmpet med at føre en varmeledning ind under soklen på det førhen kolde og fugtige hus. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Efter et langvarigt forfald står museet nu funklende nyrenoveret med gulmalede mure, sorttjæret bindingsværk og fundament samt nylagt tag, klar til nye fortællinger om den maritime by. "Vi har fået lavet alt. Det er en komplet renovering", siger Søren Mentz, ph.d. i historie og museumsleder for Museum Amager, som Dragør Museum er en del af.

Renoveringen af Dragør Museumsbygning er muliggjort ved en donation fra A.P. Møller Fonden.

Sand under gulvbrædderne
Dragør Museumsbygning er et fredet og stemningsfuldt hus, men, som Søren Mentz påpeger: "Det var også et mørkt, koldt og fugtigt hus med huller i væggene. Da jeg startede for fire år siden, måtte vi evakuere alle genstandene om vinteren".

Husets bærende bindingsværksstolper hviler direkte på såkaldte syldsten eller kampesten, og under gulvbrædderne var der tidligere kun sand. Det er en gammel byggetradition, for når stormflod tvang vand ind i bygningen, ville det efterfølgende sive ned i sandet og ud igen.

Huset hviler på såkaldte syldsten, og under gulvbrædderne var der før renoveringen kun sand - tidligere tiders stormflodssikring. Tegning: Leif Hansen Arkitekter

Mange lokale håndværkere har været involveret i det gennemgribende renoveringsarbejde. Dette var en stor fordel, fordi de har et indgående kendskab til byens huse og byggeskik. Tilmed viste det sig, at flere af håndværkerne havde arkivmateriale liggende fra tidligere renoveringsarbejde på huset foretaget i deres fædres eller bedstefædres tid, fortæller Søren Mentz.

Oser af autenticitet
Gulvene er nu isolerede med gulvvarme, og overalt er der nye, stormflodssikrede elinstallationer. Vinduer og døre er istandsat og sikrede, og sammen med et alarmsystem vil museets genstande være i trygge rammer. Der er en behagelig temperatur i alle lokaler, hvor man tidligere skuttede sig selv om sommeren.

De smukt marmorerede dørkarme er bevaret i restaureringen. Foto: Leif Hansen Arkitekter De smukt marmorerede dørkarme er bevaret i restaureringen. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Førstesalen er blevet udvidet med en halv meter i begge ender, hvilket giver bedre plads til den kommende udstilling. Alle tagsten har været fjernet, taget har fået nyt undertag og er isoleret, og man har genbrugt de gamle tagsten. Bygningens karakteristiske, snoede skorsten har også opnået fordums pragt.

Med det forbedrede indeklima og bedre lysforhold er det nu muligt at nyde museets interiør: "Museet oser af autenticitet", som museumsdirektøren siger. Man har med renoveringen bevaret den oprindelige rumfordeling samt de smukt marmorerede dørkarme. Mindestuerne høstet fra byens gamle skipperboliger er blevet reetablerede, og de øvrige lokaler venter nu på realiseringen af museets nye udstilling.

Lokalhistorie for alle
Historisk set er Dragør Museum et museum skabt af lokale for lokale, og indtil for få år siden var der ikke et eneste skilt, der oplyste om byens historie: "For den kendte man jo. Museet var et sted, hvor dragørborgerne genfandt deres egen fortid, og man var i grunden ikke interesseret i gæster udefra", siger Søren Mentz.

Drengen, der står med hunden i Julius Exners maleri "Episode fra et gilde på Amager", er Jacob Jan. Foto: Museum Amager Drengen, der står med hunden i Julius Exners maleri "Episode fra et gilde på Amager", er Jacob Jan. Foto: Museum Amager

Men borgersammensætningen i byen har ændret sig, og med renoveringen danner museet nu rammen om en lokalhistorie, der kan formidles til byens nye beboere og mange besøgende. Dragør har et omfattende og mangfoldigt lokalhistorisk arkiv, hvilket betyder, at man kan komme meget tæt på det enkelte, levede liv: "Det kan være historien om skibsdrengen Jacob Jan Petersen fra huset i Lodsstræde 4. Han druknede i 1864, da skibet han sejlede med forliste ud for Hull i England. Han blev kun 16 år gammel. Inden han forlod Dragør, blev han portrætteret, og maleriet findes på Lokalarkivet sammen med forskellige arkivalier fra familien i Lodsstræde. Alt det kan vi nu vise frem og fortælle om, fordi vi har faciliteterne til det".

Byens hus
Museumshuset har haft mange funktioner i løbet af sin levetid. Det har været et forsamlingshus for byens skippere. På første sal kunne man opbevare sin mast om vinteren. Huset hed også "Byens Hus" i folkemunde, for her mødtes borgerne, når fælles projekter skulle udføres. En kort periode var det byens første rådhus, og i 1930 flyttede museet ind.

Dragørs gamle by og havn er optaget på en tentativliste med henblik på senere status som UNESCO-verdensarv. Foto: Leif Hansen Arkitekter Dragørs gamle by og havn er optaget på en tentativliste med henblik på senere status som UNESCO-verdensarv. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Det ligger i Dragørs pittoreske havn tæt på en række historiske bygninger såsom pakhuset, der fungerer som museets foredragssal, den gamle lodsbygning, et kogehus, der senere blev karantænehus, samt det lille beghus lige ved siden af museet.

Hele Dragørs gamle by og havn er nu optaget på Slots- og Kulturstyrelsens såkaldte tentativliste med henblik på senere udpegelse som UNESCO-verdensarv.

Redaktionen afsluttet januar 2020

Tags

Kulturarv Museum Restaurering Søfart Udstilling