Dragør Museum er blevet renoveret med de karakteristiske gulmalede mure og sorttjæret bindingsværk. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Vinduer er nænsomt repareret af lokale håndværkere med kendskab til byens byggeskik. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Alt er renoveret fra sokkel til den snoede skorsten, der havde set bedre dage. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Tagværket har fået nyt undertag og isolering, inden de gamle tagsten er genlagt. Foto: Leif Hansen Arkitekter

På førstesalen giver en udvidelse bedre plads til den kommende udstilling. Foto: Leif Hansen Arkitekter

Den historiske by Dragør ligger kun 14 kilometer fra Københavns centrum, men har helt sin egen identitet. De karakteristiske gule huse på en sort sokkel og med rødt tag vidner om en by, der har værnet om sin særlige historie og byggetradition. Som søfartsby har den været beboet af mange skippere, matroser, bådsmænd, lodser og bjærgningsfolk. Kvinder spillede en fremtrædende rolle i byen i de lange perioder, hvor mændene var på havet. De fik hurtigt lov til at drive erhverv som vævere for at kunne forsørge deres familier, hvis deres mænd omkom.

Dragør Museum er et lille kulturhistorisk museum, der tidligere har fortalt byens historie primært til byens indbyggere. Museet har til huse ved havnen i en af byens ældste bygninger fra 1753 – enkelte dele er dog fra 1600-tallet. En gennemgribende renovering af den fredet bygning betyder, at det nu er muligt at revitalisere museets udstilling om lokalhistorien, så den kan formidles til byens nye beboere og mange besøgende.

FAKTA

PROJEKT: Renovering af bygningen, Dragør Museum
STED: Dragør
PERIODE: 2019
ARKITEKT: Leif Hansen Arkitekter
BYGHERRE: Dragør Kommune
AREAL: 300 m2
STØTTE: 2,5 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden
ANDEN STØTTE: Dragør Kommune, Arven efter Leise Blaes Schmidt, Slots- og Kulturstyrelsen.