Glad Fonden

Kompetencegivende uddannelse skal hjælpe unge med kognitive handicap i job

Uddannelsen for unge med kognitive handicap opbygges i tæt samarbejde med brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft. Foto: Glad Fonden

Mange unge med kognitive handicap har et ønske om at indgå på arbejdsmarkedet på lige fod med andre, men mangler de erhvervsfaglige kompetencer og praktiske færdigheder. Glad Fonden vil derfor udvikle en ny, kompetencegivende uddannelse, som tager højde for de unges særlige behov. Sammen med Aarhus, Esbjerg og Københavns Kommune vil Glad Fonden afprøve, om uddannelsen styrker deres vej til job – og om investeringen dermed også samfundsøkonomisk er gavnlig.

Erhvervsfaglig uddannelse for unge med kognitive handicap
Uddannelsen skal gøre de unge i stand til at varetage et erhvervsfagligt job svarende til assistentniveau og opbygges i tæt samarbejde med virksomheder i brancher, hvor der er efterspørgsel på arbejdskraft.

 Gennem uddannelsen bliver de unge i stand til at varetage et erhvervsfagligt job svarende til assistentniveau. Foto: Glad Fonden Gennem uddannelsen bliver de unge i stand til at varetage et erhvervsfagligt job svarende til assistentniveau. Foto: Glad Fonden

Målet er, at 100 unge skal gennemføre uddannelsen i løbet af den femårige projektperiode, og at 3.000 i 2025 skal være kommet i arbejde gennem uddannelsen. 

Projektet ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse’ og understøtter et ønske om at styrke udsatte unges vej til uddannelse og job. Den A.P. Møllerske Støttefond har derfor valgt at donere 25,3 mio. kr., så projektet kan gennemføres og effekten dokumenteres. 

Praksislæring og personlig støtte
Uddannelsen er i høj grad baseret på praksislæring, og en stor del af undervisningen foregår derfor ude i lokale virksomheder. Eleverne undervises på små hold med seks-syv elever og har alle tilknyttet en fast erhvervsuddannet faglærer samt en vejleder, som støtter dem gennem deres uddannelsesforløb.

Til projektet udvikles tre-fire uddannelsesspor, som retter sig mod jobs inden for brancher såsom køkken og service, naturpleje og vedligeholdelse af byområder, lager og pakning, omsorg, detailhandel og byggeri. 

En kernegruppe af partnervirksomheder varetager praksislæring, og 60-70 lokale praktikvirksomheder tilknyttes hen ad vejen. Foto: Glad Fonden En kernegruppe af partnervirksomheder varetager praksislæring, og 60-70 lokale praktikvirksomheder tilknyttes hen ad vejen. Foto: Glad Fonden

Tværsektorielt fundament
Projektet udføres i tæt samarbejde med forskellige aktører fra både den offentlige og private sektor. Glad Fonden har foruden de tre kommuner tilsagn om samarbejde fra Rema 1000, Flying Tiger, Hotel Scandic, O.K. Fonden, APM Terminals, Eimskip, Code of Care, Rybners Tekniske Skole, Erhvervsskolen Nordsjælland, Jordbrugets Uddannelsescenter samt Regionalt Arbejdsmarkedsråd Østjylland. En kernegruppe af partnervirksomheder skal varetage praksislæringen i uddannelsen, mens yderligere 60-70 lokale praktikvirksomheder tilknyttes hen ad vejen. 

Uddannelsesløft i stor skala                     
Hvis uddannelsen som forventet viser sig effektiv, er det ambitionen, at den skal formaliseres som del af det gængse uddannelsessystem med standardiserede kompetencemål. Det vil give mulighed for et systematisk uddannelsesløft af unge med udviklingshæmning, ligesom en formalisering kan skabe større anerkendelse af deres ressourcer og værdi på arbejdsmarkedet. 

Økonomiske perspektiver og personlig værdi
Projektet har fokus på at dokumentere det økonomiske potentiale i at investere i uddannelse til unge med kognitive handicap. Evalueringen vil derfor blandt andet undersøge, om uddannelsen fører til beskæftigelse, og hvilke samfundsmæssige besparelser en øget beskæftigelse vil skabe. Derudover vil evalueringen belyse, hvilken personlig værdi uddannelsen har for de unge og herunder dens indflydelse på de unges trivsel og handlekraft.

Tags

Socialindsatsen