BEDSTE TUR MED GLAD TUR

Applikationen Glad Tur vurderer tilgængeligheden for folk med særlige behov på caféer, restauranter og kulturinstitutioner over hele landet

Med Glad Tur-app'en kan brugere med særlige behov vurdere tilgængeligheden på bl.a. spisesteder og museer. Foto: Glad Fonden Med Glad Tur-app'en kan brugere med særlige behov vurdere tilgængeligheden på bl.a. spisesteder og museer. Foto: Glad Fonden

Omkring 840.000 mennesker eller cirka 15 procent af den danske befolkning har særlige behov for tilgængelighed, når de bevæger sig i samfunds- og kulturlivet. Det kan eksempelvis dreje sig om gangbesværede, høre- og synshæmmede eller kørestolsbrugere. Glad Fonden har siden 1999 arbejdet på at give handicappede mulighed for at bidrage til og deltage i samfundslivet på lige fod med andre borgere. Organisationen har lokalafdelinger i København, Ringsted, Esbjerg og Aabenraa. Den arbejder inden for produktion af mad, medier, design og teater og tilbyder folk med nedsat funktionsevne ungdomsuddannelser og afklaringsforløb i forhold til virksomheder.

Den A.P. Møllerske Støttefond har støttet Glad Fondens udvikling af en applikation til smartphones. Applikationen gør det muligt for brugerne selv at vurdere spisesteder, parker, hoteller og museer med henblik på forskellige former for tilgængelighed til glæde for andre brugere med særlige behov.

Københavner Rasmus Nielsen, der er i gang med en ungdomsuddannelse, bruger Glad Tur, inden han skal i byen. Han er afhængig af kørestol eller gangstativ for at komme rundt og har derfor særlige behov for tilgængelighed:

Hvorfor bruger du Glad Tur?
"Jeg bruger app'en til at fortjekke, hvor der er tilgængeligt, når jeg skal ud til sociale arrangementer. Det er rart hjemmefra at kunne vurdere, hvor man kan komme hen i byen. Og ikke mindst hvor man kan komme hen med sine venner og bekendte, som måske ikke har et handicap eller har et andet handicap end en selv".

Hvordan virker app'en?
"Glad Tur-app'en har forskellige profiler, så hvis man er blind eller hørehæmmet, er der nogle faste forhold, man kan gå ind og vurdere på. Hvis man har et fysisk handicap, er der nogle andre forhold. Man opretter en brugerprofil svarende til de behov, man har. Herefter anmelder man steder ved at give dem karakter. For mit vedkommende drejer det sig om krav til niveaufrit indre, elevator, handicaptoilet og handicap-p-plads".

Hvad betyder app'en for dig, når du skal i byen?
"Det betyder mere frihed og mere lyst til at komme ud og blande mig i samfundet rent socialt. Jeg har en hjerneskade, som resulterer i spastisk lammelse, og det kan være meget uoverskueligt at tænke: Hvad hvis der er en stor kantsten, eller hvad hvis der ikke er noget handicaptoilet? Hvad hvis nu gangene er for smalle, eller jeg ikke kan sidde ved bordene? Det giver ro i sindet at vide, hvor der er rart og nemt at være.

København er en meget velbevaret by, når det kommer til gamle bygninger, men der er ikke tilgængeligt så mange steder. Der er dog kommet rigtig mange tiltag i de år, jeg har levet. Jeg er 23, og bare fra starten af 90'erne, hvor jeg var barn, til nu er der sket meget".

Hvordan kunne man gøre Glad Tur bedre?
"Jeg kunne godt tænke mig, at den bliver lidt mere brugervenlig. Jeg kender en, der sidder i kørestol, som bruger app'en en hel del, men han er god til teknik og software. Til slut vil jeg gerne sige, at som handicappet eller socialt udsat har man brug for nogle hjælpemidler og hjælperessourcer for at kunne komme ind på et spor, hvor man bidrager til samfundet. Det bidrager Glad Tur-app'en til".

Dorte Justesen, Udviklingschef i Glad Fonden, fortæller, at Glad Tur-applikationen adskiller sig fra andre websites og apps med fokus på tilgængelighed ved at basere sig på brugergenererede data og have mulighed for at lægge billeder ud. Glad Tur-applikationen anser nemlig de handicappede for at være eksperterne, hvad angår vurdering af tilgængelighed. Foruden handicappede er Glad Tur også relevant for borgere, der af andre grunde har behov for øget tilgængelighed, eksempelvis ældre, gigtpatienter eller folk med midlertidig funktionsnedsættelse på grund af operationer.

Siden lanceringen i august 2014 er Glad Tur-applikationen blevet downloadet 1.673 gange med 1.185 oprettede brugere og 2.322 anmeldte steder. Det står ikke helt mål med forventningen, og det har været en udfordring at få applikationen udbredt med anmeldelse af steder over hele landet, fremhæver Dorte Justesen. Derfor er Glad Fonden i gang med at afsøge mulige partnerskaber for at øge mængden af både brugere og anmeldelser.

Redaktionen afsluttet juni 2016 

Tags

Formidling Handicap Tilgængelighed