Løn motiverer udsatte unge

Rigtige job, fuld løn og arbejdsfællesskaber giver succesoplevelser

Dansk Retursystems fabrik i Hedensted er blandt de lokale arbejdspladser, som unge i projektet er blevet en del af (personerne på billedet er ikke deltagere i projektet). Foto: Ty Stange

I Hedensted Kommune tester Ungeenheden i Jobcenter Hedensted en sammenhængende indsats, hvor unge udsatte får fuld løn og et rigtigt job på en arbejdsplads. Her tager de del i et arbejdsfællesskab og får samtidig skræddersyet hjælp til selvhjælp. 30 unge under 30 år er med i det toårige projekt ’LMI – LønMotiverende Indsats’.

Job som motivation
’LMI – LønMotiverende Indsats’ lægger vægt på, at den enkelte får et job, han eller hun faktisk gerne vil have: ingen tilfældig virksomhedspraktik her. Jobbet skal motivere, og den unge skal helst få en god oplevelse med sig. Håbet er, at jobbet vil hjælpe den udsatte videre og ud af det kommunale system. Her har de nemlig alle været længe.

I vinteren 2021 er hold 1 afsluttet, og hold 2 er godt i gang. Bl.a. er syv unge ansat med løntilskud, mens en har afsluttet forløbet og har fået fastansættelse. På hold 3 står ni unge og ni virksomheder klar, når landet åbner op igen efter coronanedlukningerne.

De unge føler, at de indgår på lige fod med andre ansatte. Her en medarbejder hos den deltagende virksomhed TrÆls. Foto: TrÆls De unge føler, at de indgår på lige fod med andre ansatte. Her en medarbejder hos den deltagende virksomhed TrÆls. Foto: TrÆls

Udviklingskonsulent Anne Kristiane Frost fortæller, at mange unge netop er blevet motiveret. ”De føler, at de er en del af virksomheden på lige fod med andre ansatte, at de ikke blot er der som gæst, og at de bidrager til virksomheden. I første omgang er de ofte begejstrede for den første lønseddel”, lyder det. ”Det er afgørende, at de unge pludselig oplever at bidrage, og at deres indsats har en værdi for virksomheden. Nogle unge oplever måske for første gang i deres liv succes – og de får ovenikøbet løn for det”.

Løn som motivation
Til forskel fra mange kommunale standardindsatser skal de unge i projektet ikke først bevise, at de kan møde stabilt. Det får ofte de unge til at give op, nærmest inden de kommer i gang, for gevinsten er for langt væk. Med ’LønMotiverende Indsats’ får de unge fuld løn fra dag et, ansættes i et otte måneder langt forløb og får garanti for et job bagefter – selvsagt hvis alle er tilfredse.

De unge trænes til jobbet ude i virksomhederne, mens arbejdspladserne klædes på til at tage godt imod dem. Her oplæring hos Dansk Retursystem. Foto: Dansk Retursystem De unge trænes til jobbet ude i virksomhederne, mens arbejdspladserne klædes på til at tage godt imod dem. Her oplæring hos Dansk Retursystem. Foto: Dansk Retursystem

De unge bliver ikke bare kastet ud i et job. Samtidig med arbejdet får de helhedsorienteret støtte, og de trænes til jobbet ude i virksomhederne. Heller ikke virksomhederne står alene, men får vejledning og støtte af projektets virksomhedskonsulenter, så de er klædt på til at tage godt imod den udsatte. Bl.a. skal de udpege en coach, der får et todages kursus i, hvordan man bedst oplærer, støtter og integrerer den unge, så hun eller han bliver en loyal og værdsat medarbejder.

Den hurtige gulerod for virksomhederne er, at de får gradueret løntilskud under forløbet, men ofte viser det sig, at det at ansætte en udsat gør en positiv forskel både på den økonomiske og på den sociale bundlinje.

Mål og resultater
Foreløbig har 11 unge fra hold 1 afsluttet deres forløb med gode resultater, bl.a. er fem i ordinære ansættelser, en er i fleksjob, og to er i uddannelse. Projektets mål er, at 80-90 % skal i job eller uddannelse, at 2/3 oplever bedre trivsel, og at 90 % får succesoplevelser i jobbet. Samtidig skal 2/3 af virksomhederne opleve, at de er blevet bedre til at rumme de unge.

Med et fokus på job og uddannelse for udsatte unge har Støttefonden prioriteret projektet under fokusområdet ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’.

De deltagende virksomheder er: J B T Maskinværksted, 4XH ApS, TIKA BASA, BRDR. PLAGBORG A/S, BJ Computers ApS, Tørring Auto A/S, R M SPÅNTAGNING A/S, NILAN A/S, HEVI Sugaring ApS, WHITEBOARD-NORDIC ApS, Uffes Ejendomsservice, Dansk Retursystem A/S, BORCHSMINDE, SuperBrugsen Juelsminde, Games N Gadgets, BYGTJEK A/S, TrÆls, Horsholm A/S, Chrisa bolig ApS.

Redaktionen afsluttet marts 2021

Tags

Socialindsatsen