Legende forebyggelse af fald

Interaktive robotfliser lægger op til leg og konkurrence blandt ældre. Det giver bedre balanceevne, muskelstyrke og mere livskvalitet

I fem kommuner er ældre i fuld gang med at teste interaktive robotfliser. Foto: Agnete Schlichtkrull
Gennem leg glemmer de ældre deres begrænsninger og bevæger sig mere frit. Foto: Agnete Schlichtkrull
De dansk designede fliser er lette både i vægt og at bruge. Foto: Andrea Straccini
Nogle har brug for en hjælpende hånd til træningen, og motiverende medarbejdere spiller en vigtig rolle. Foto: Fox Media
Træning med fliserne har vist sig også at anspore de ældre til andre fysiske aktiviteter som gåture. Foto: Fox Media

Gennemsnitsalderen for brugerne af Dagcenteret Vennerslund i Gentofte Kommune er 84 år. Her er der appetit på tilværelsen, og folk vil gerne holde sig i gang, være aktive og passe på sig selv. Mest af alt gælder det om at undgå faldulykker, og Vennerslunds brugere efterspørger aktiviteter, der kan forbedre balanceevnen og udvikle muskelstyrken.

Lysende fliser

Derfor tog centeret med kyshånd imod et tilbud om at teste et system af interaktive robotfliser med tilhørende spil, som netop træner balance og styrke, fortæller centerleder Irma Kjeldsen.

Spil på en tablet styrer, at fliserne lyser op i forskellige farver, og så skal brugeren følge lyset med fødderne. Foto: Fox Media Spil på en tablet styrer, at fliserne lyser op i forskellige farver, og så skal brugeren følge lyset med fødderne. Foto: Fox Media

Systemet hedder Moto-fliser og er udviklet af DTU Center for Playware ud fra forestillingen om, at en legende tilgang til faldforebyggelse og rehabilitering er særdeles effektiv. Fliserne lyser op i forskellige farver, og meningen er så, at man skal træde på den flise, der lyser. Tolv indkodede spil styret via tablet og app sørger for variation i legen. Man kan indstille hastighed, tid samt deltagerantal, og software gemmer individuelle resultater, så deltagere og personale kan følge resultatfremgangen.

A.P. Møller Fonden har finansieret projektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi, hvor en ny generation af lette fliser i et gennemført dansk design bliver testet i fem kommuner.

Gang i legedynamikken

Lysende robotfliser, der lægger op til leg, lyder såre enkelt, men det har taget 10 år at udvikle systemet, fortæller professor Henrik Hautop Lund fra DTU. Han er primus motor bag robotfliserne og siger om baggrunden for fliselegen:

Et simpelt interface gør det let for medarbejdere at komme i gang med at bruge fliserne. Foto: Agnete Schlichtkrull Et simpelt interface gør det let for medarbejdere at komme i gang med at bruge fliserne. Foto: Agnete Schlichtkrull

"Når folk leger, glemmer de tid og sted og kan ofte gøre mere end normalt. Blandt ældre ser vi, at de kommer ind i en legedynamik, hvor de glemmer deres begrænsninger og deres frygt for at falde. Deres bevægelser bliver mere frie, og de kommer længere ud i yderpositionerne".

De interaktive robotfliser er udviklet med enkelhed i udførelse og benyttelse for øje. "Interfacen er så simpel, at enhver medarbejder er i gang i løbet af et minut. Man tager fliserne op, tænder for dem, tænder for tabletten, og så er der gang i legen", siger professoren.

150 procents forbedring

Projektet Legende faldforebyggelse med velfærdsteknologi baserer sig på et pilotprojekt med en tidligere version af fliserne. I det nuværende projekt har man noteret sig en op til 150 procents forbedring af deltagernes balancetestscore og en markant forøgelse af muskelstyrken, mobiliteten og hurtigheden.

Man har målt op til 150 procents forbedring af deltagernes balancetestscore i projektet. Foto: Forebyggelse & Sundhedsfremme, Gentofte Kommune Man har målt op til 150 procents forbedring af deltagernes balancetestscore i projektet. Foto: Forebyggelse & Sundhedsfremme, Gentofte Kommune

"Nogle rapporterede om, at folk ligefrem blev højere, fordi de rettede sig op gennem legen", fortæller Torben H.D. Petersen, forebyggelseschef i Gentofte Kommune og leder af projektet. Foreløbige resultater peger også på, at kognitionen og hukommelsen bliver styrket gennem træning med Moto-fliserne.

Fem kommuner deltager i det nye projekt. Tre fokuserer på rehabilitering, og to fokuserer på forebyggelse. "Fliserne kan noget, som anden genoptræning ikke kan, for det er sjovt. Man bliver hurtigere på benene og kan tage fra, hvis man begynder at snuble. Folk bliver mere modige og slipper rollator og stok". Mange oplever en markant forbedring efter kun ni træningssessioner.

Ældre får et værdigere liv

Birthe Mønster, der ugentligt kommer på Vennerslund, kan konstatere, at fliserne har hjulpet mange med at opnå bedre balance. Hun har selv trænet på fliserne og demonstrerer, hvordan man i særlige lege skal skræve diagonalt over en række fliser for at ramme den, der lyser. "Det er nok også det, der er godt for muskler og balance", siger hun. Hver gang, hun træder på en flise, lyder en særlig designet lyd, der "får mig til at være mere opmærksom".

Alene i Gentofte Kommune koster faldulykker årligt 10 millioner kroner. "Det er milliardbeløb, hvis man tænker på hele samfundet", fremhæver Torben H. D. Petersen. Fliselegen kan altså bidrage til at spare mange penge.

Birthe Mønster mener ikke, at besparelserne er noget, de ældre legebørn tænker på. "Det er ikke derfor, vi gør det. Det er det sociale, konkurrencen, og at man bliver mere tryg i sit eget hjem". Det værdige liv for ældre er nemlig ikke så overraskende det selvstændige liv.

Nødvendige ildsjæle

Irma Kjeldsen pointerer, at det er nødvendigt med ildsjæle for få gang i Moto-fliserne. Folk skal motiveres til legen, og nogle har også brug for en hjælpende hånd. Efter kort tid får de en konkret oplevelse af øget balance, styrke og ikke mindst et godt socialt samvær.

Træningen giver også et godt socialt samvær. Lise Olsen og Bente Løvhøj træner begge på Vennerslund dagcenter i Gentofte. Foto: Fox Media Træningen giver også et godt socialt samvær. Lise Olsen og Bente Løvhøj træner begge på Vennerslund dagcenter i Gentofte. Foto: Fox Media

"Vi ser folk give highfive. De hepper på hinanden, og barnet kommer op i dem", siger hun. For tiden gælder det især om at motivere Vennerslunds mandlige brugere til at prøve fliserne. Her er konkurrenceelementet en stærk motiverende faktor, fortæller aktivitetsmedarbejder og ildsjæl, Lisbeth Dittman. De interaktive robotfliser ansporer i øvrigt også til andre fysiske aktiviteter såsom gå- og cykelture samt kondicykling.

Kun fantasien sætter grænser

Som med det bedste legetøj er det kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan det kan bruges. Birthe Mønster ser en mulighed for at få flere fliser og bruge dem til dans. En anden idé er at bruge fliserne til hukommelsestræning ved at indkode strofer af sangtekster, som man skal sætte i rækkefølge ved at træde på de rigtige fliser.

De gode resultater med en legende tilgang til træning er for nylig blevet fremlagt i en ph.d.-afhandling fra Center for Playware. Afhandlingen baserer sig på kliniske effektstudier af Moto-fliserne. "Nu gælder det så om at få idéen udbredt", siger en tilfreds professor Henrik Hautop Lund.

Redaktionen afsluttet november 2016

Tags

Sundhed Videnskab