Søges: andre som mig

Nyetablerede fællesskaber i provinsen støtter unge homoseksuelle, biseksuelle og transpersoner

Tryghed og hygge er vigtige ingredienser i AURA, hvor der f.eks. kan være brætspil på programmet. Foto: LGBT Danmark

Aldrig før har danskerne været så åbne i synet på seksuelle minoriteter som i dag. Personer af samme køn kan gifte sig og adoptere børn. Virksomheder deltager i de årlige Gay Pride-parader for at støtte inklusion på arbejdspladserne, mens kendte danskere er åbne om deres seksuelle orientering. Alligevel er alt langt fra perfekt. Især helt unge bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner føler sig usikre, fordi de har oplevet at blive mobbet i skolen eller hører om homofobi og hadforbrydelser mod LGBT-personer. Derfor kan det stadig være svært for mange unge at stå åbent frem.

AURA for unge
På den baggrund startede LGBT Danmark, Landsforeningen for Bøsser, Lesbiske, Biseksuelle og Transpersoner, for tre år siden projektet AURA for unge under 25 år. Projektet tilbyder de unge et fællesskab, hvor de hver 14. dag kan møde ligesindede i trygge og alkoholfri rammer. De op til 30 unge, der sædvanligvis møder frem, kan også få rådgivning eller en snak med en af projektets mange frivillige.

Efter tre år i København drager projektet AURA nu ud til unge i 10 provinsbyer. Foto: LGBT Danmark Efter tre år i København drager projektet AURA nu ud til unge i 10 provinsbyer. Foto: LGBT Danmark

LGBT-identitet er imidlertid ikke kun et storbyfænomen, påpeger projektleder Andreas Beck Kronborg fra LGBT Danmark. Behovet for trygge rammer er måske endnu vigtigere, når man bor i mindre samfund, hvor man ikke så let som i storbyen kan smutte under radaren. Med en økonomisk støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond på 1 mio. kr. er landsforeningen derfor i gang med at etablere AURA-fællesskaber i 10 centerbyer rundt om i landet.

Afdeling i Svendborg åbnet
Det er gået stærkt med at rekruttere frivillige til AURA i Svendborg. De første ni er parate, og der melder sig stadig nye. Som det er tilfældet i København, kommer de frivillige fra meget forskellige fag, men flertallet arbejder med interpersonelle relationer i deres studier eller i deres job, forklarer Andreas. ”Det er en fordel, hvis den frivillige selv har en LGBT-identitet. Det er ikke noget, vi spørger om. Men vi ønsker os, at vedkommende fungerer som rollemodel, så de unge kan se, at et godt liv som LGBT-person er muligt”.

Det første AURA-fællesskab uden for København er godt i gang i Svendborg, hvor det er gået stærkt med at rekruttere frivillige.  Foto: LGBT Danmark Det første AURA-fællesskab uden for København er godt i gang i Svendborg, hvor det er gået stærkt med at rekruttere frivillige. Foto: LGBT Danmark

Erfaringer fra København viser, at AURA-afdelingerne har en langsom opstart. For det første skal de unge i målgruppen opdage muligheden. For det andet skal mange bruge en periode til at tage mod til sig. De har måske tidligere haft negative oplevelser med at fortælle andre om det, eller det er første gang, de står frem. Projektet bruger først og fremmest de sociale medier, de unges foretrukne platform, men medieomtaler, PR og opsøgende virksomhed skaber også opmærksomhed om de nye tilbud. Det andet ben i AURAs informationstrategi er målrettet skoler og institutioner i kommunen, så lærere og pædagoger bliver opmærksomme på muligheden for at henvise til den lokale afdeling.

Vigtigt med voksenstøtte
I forhold til tidligere er mange i dag væsentligt yngre, når de giver sig i kast med at afsøge deres LGBT-identitet. Det viser erfaringerne fra København. Det hænger i høj grad sammen med samfundets mere liberale holdninger til det: ”Til gengæld er det vigtigt, at vi er parate til at gribe de unge”, påpeger Andreas Beck Kronborg:

Projektet er synligt på de sociale medier, hvor de unge bl.a. kan se en tegneserie om det første besøg i Café AURA. Billede: Tony Isaksen Projektet er synligt på de sociale medier, hvor de unge bl.a. kan se en tegneserie om det første besøg i Café AURA. Billede: Tony Isaksen

Mange undertrykker stadig den side af sig selv i teenageårene, fordi de er bange for omgivelsernes reaktion. Det betyder, at den unge kommer til at savne en vigtig del af ungdomslivet. Nemlig det, der handler om have en kæreste og gøre sig de første seksuelle erfaringer præcis som andre unge. Projektlederen nævner som eksempel en fyr, der fortalte, at hans ungdomsliv først rigtigt startede, da han som 19-årig blev en del af fællesskabet i AURA.

Nogle fortæller ikke deres forældre, at de kommer i AURA København. Andre bliver kørt til møder af forældrene, beretter Andreas Beck Kronborg. ”Vi inviterer også forældre, værger og voksne venner til arrangementer med de unge. Det efterspørger mange forældre, der gerne vil vide mere om, hvordan vi støtter. Og de fortæller, at de har fået nogle andre og gladere børn, efter at de er begyndt at komme hos os”.

Nogle unge er meget udsatte
Det er især svært at stå frem med sin LGBT-identitet i folkeskolen. Hvis man skal komme mistrivsel til livs, er det nødvendigt at forebygge allerede der, understreger Andreas Beck Kronborg. ”De unge kommer til at føle sig ensomme, og mange føler sorg, fordi samfundsnormen spejler det heteroseksuelle liv, der også fremstilles som ’det gode liv’. Og det giver ofte de unge LGBT-personer følelsen af ikke at passe ind”.

En rapport fra 2009 fra Center for Alternativ Samfundsanalyse viste således, at unge homoseksuelle oplever mere angst og uro end heteroseksuelle, mens en undersøgelse fra 2015 fra Statens Institut for Folkesundhed slog fast, at der er tre gange så mange selvmordsforsøg blandt homo- og biseksuelle som i resten af befolkningen. Det kan også påvirke den unges uddannelse og arbejdsliv negativt. En UNESCO-rapport fra 2016 viser, at især transpersoner dropper ud af uddannelsessystemet.

”Derfor skal vi gribe dem, når de føler sig anderledes. Lærere og pædagoger gør i dag et kæmpe arbejde, men deres uddannelser giver dem ikke den viden, der skal til, for at de kan håndtere de tanker, som eleven tumler med. Og hidtil har de manglet et sted at henvise eleven til”.

Et hold af de frivillige bag Café AURA, der også kan fungere som rollemodeller for andre unge. Foto: LGBT Danmark Et hold af de frivillige bag Café AURA, der også kan fungere som rollemodeller for andre unge. Foto: LGBT Danmark

Succeskriterier
Et centralt succeskriterium for AURA-fællesskaberne er, at de unge får etableret et netværk, som kan give dem styrke i hverdagen, opsummerer Andreas: ”Vi håber samtidig, at vi kan give dem nogle værktøjer, så de kan håndtere de udfordringer, de udsættes for”.

Målet er ligeledes, at flere unge kan blive på deres hjemegn. ”Tidligere har mange følt sig tvunget til storbyen. Men LGBT-unge har ligesom andre unge brug for at opleve følelsen af at høre til, uanset hvor de bor. Det er en mærkesag for os at hjælpe dem med det”.

De næste provinsbyer er på trapperne
Udover Svendborg er der i løbet af 2018 etableret afdelinger i Aabenraa, Esbjerg, Viborg og Aalborg, mens man helt aktuelt er i gang med at hverve frivillige i Vejle og Aarhus. Næste bølge bliver Bornholm, Odense, Frederikshavn og en by Vestsjælland. I alt kommer der AURA-fællesskaber i 10 byer.

Redaktionen afsluttet marts 2018
Artiklen opdateret august 2018

Tags

Formidling Social