Marjatta

Mennesker med og uden handicap mødes på et ligeværdigt grundlag i det spritnye Orangeri på skolehjemmet Marjatta

Skolehjemmet Marjattas nye bygning er ramme om et levende, åbent miljø med bl.a. gårdbutik og café. Foto: Lizette Kabré
Der er omkring 200 børn, unge og voksne på institutionen, som ligger ud til Præstø Fjord. Foto: Lizette Kabré
Den nye bygning rummer undervisningslokaler til en særlig ungdomsuddannelse for unge med indlæringsvanskeligheder. Foto: Lizette Kabré
Uddannelsen forbereder de unge på voksenlivet, bl.a. med undervisning i IT-færdigheder. Foto: Lizette Kabré
Der er brugt kvalitetsmaterialer til gulve og vægge, som sikrer en blød akustik og rolig grundstemning med mulighed for fordybelse. Foto: Lizette Kabré
Nærvær er kodeordet, og pædagogikken på Marjatta fokuserer på at skabe rytme og ro i hverdagen. Foto: Lizette Kabré
Kreativ udfoldelse er en hjørnesten i arbejdet. Foto: Lizette Kabré
Fra undervisningslokalet på første sal er der inspirerende udsigt til Præstø Fjord gennem et stort gavlvindue. Foto: Lizette Kabré

Unge Silas sidder i skolehjemmet Marjattas nye Orangeri og tegner et palmetræ, en af mange grønne planter omkring ham. Solen strømmer ind ad de mange glasfacader. Silas er elev på en treårig STU eller særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 18 og 21 år med indlæringsvanskeligheder.

Uddannelsen foregår i lokaler rundt om Orangeriet, og her er tegning, tekstil- og farvelære, maling på glas, musik- og IT-kundskab blandt meget andet på tapetet. Stemningen i Orangeriet er rolig og imødekommende. Det afspejler sig i den unge tegners koncentrerede ansigtsudtryk.

Væksthuset i Marjattas nye Orangeri er fyldt med grønne planter, og solen strømmer ind ad de mange glasfacader. Foto: Lizette Kabré Væksthuset i Marjattas nye Orangeri er fyldt med grønne planter, og solen strømmer ind ad de mange glasfacader. Foto: Lizette Kabré

En sund, indre kerne

Marjatta er en selvejende institution for mennesker med udviklingsforstyrrelser, og der er p.t. omkring 200 børn, unge og voksne på institutionen. Den ligger ud til Præstø Fjord og består af bofællesskaber, produktionsværksteder, skole- og ungdomsuddannelse og et udviklingscenter med specialpædagogisk uddannelse, forskning og rådgivning.

Den grundlæggende idé bag Marjattas særlige pædagogiske tilgang er, at ethvert menneske har en sund, indre kerne uanset handicap eller sygdom. Nærvær er kodeordet, og pædagogikken fokuserer på at skabe rytme og ro i hverdagen ved hjælp af gode vaner, sund kost og motion. Kreativ udfoldelse er en hjørnesten i arbejdet, ligesom fremme af social tilpasning også er en del af den pædagogiske indsats.

Netop denne nærværspædagogik ser man udtrykt i Marjattas spritnye bygning, som man under ét har døbt Orangeriet. Foruden selve væksthuset finder man undervisningslokaler til den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse og en butik, der fungerer som beskyttet arbejdsplads. Elever, ansatte, gæster med flere kan møde hinanden i Orangeriet, som er det centrale rum. Bygningen er virkeliggjort ved en donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond.

Ideel integration

Institutionen med sine mange facetter inden for det specialpædagogiske område har netop fejret 60-års jubilæum, og der er stadig god brug for den i dagens Danmark, hvor mere end 20.000 børn og unge behøver særlig støtte til at udvikle sig. Det drejer sig blandt andet om børn og unge med Downs Syndrom, børn med autisme, ADHD, tvangstanker eller børn med genetiske forstyrrelser såsom Sotos Syndrom eller  Prader-Willi Syndrom.

Gårdbutikken i Orangeriet er en populær arbejdsplads for de unge, der her får mulighed for at møde folk fra det omkringliggende samfund. Foto: Lizette Kabré Gårdbutikken i Orangeriet er en populær arbejdsplads for de unge, der her får mulighed for at møde folk fra det omkringliggende samfund. Foto: Lizette Kabré

Marjattas særlige ungdomsuddannelse giver de unge færdigheder samtidig med, at de bliver forberedt på at tage springet ind i voksenlivet. Her er mødet med det omkringliggende samfund vigtigt, og i denne forbindelse spiller Orangeriet en afgørende rolle.

"Elever kan mødes i den rolige stemning, medarbejderne kan komme her, og gæster kan nyde en kop kaffe. Studerende ved Marjattas pædagoguddannelse kan også lægge vejen forbi Orangeriet, og det muliggør alt sammen en ideel form for integration", siger Lisbet Kolmos, leder af Marjattas Udviklingscenter og tidligere mangeårig forstander for stedet.

Det ligger nemlig institutionen på sinde, at Orangeriet med de grønne planter, det blidt boblende vand fra det kinesiske kar og de douce, rødlige vægge kan skabe rammen om et menneskeligt møde. For det er et sted med hjerterum, hvor man ikke sætter hinanden i bås, hvad enten man er normaltfungerende eller udviklingshæmmet, forklarer Lisbet Kolmos.

Væksthus for alle

I samme plan som Orangeriet er et lokale til undervisning i IT-færdigheder. Her er en gruppe unge mennesker i gang med at udforske forskellige indlæringsprogrammer på stødsikre iPads. På første sal under de skrå vægge maler en gruppe dybt koncentrerede unge forskellige slags regnbuer som et led i den farvelære, de senere skal bruge til at dekorere glas.

I samme plan som Orangeriet undervises der i IT-færdigheder bl.a. med stødsikre iPads. Foto: Lizette Kabré I samme plan som Orangeriet undervises der i IT-færdigheder bl.a. med stødsikre iPads. Foto: Lizette Kabré

De kvalitetsmaterialer, som vægge og gulve er fremstillet af, giver en blød akustik, der understøtter den rolige grundstemning i lokalet. "Det er lige den stemning, der er brug for, for at fordybe sig og være kreativ", fremhæver Susan, leder af ungdomsuddannelsen. Fra et stort gavlvindue er der i tilgift en pragtudsigt til Præstø Fjord, som kan tjene til inspiration.

Tekstilværkstedet er præget af samme koncentrerede atmosfære. Her arbejder unge med forskellige processer i tilknytning til at lave puder og kjoler.

Populær arbejdsplads

I den tilknyttede butik kan man blandt andet købe økologiske og biodynamiske madvarer produceret på institutionens gård og kunsthåndværk fremstillet af Marjattas beboere. Blandt kunderne er lokalbefolkningen fra Præstø og omegn, elever og deres familie og ansatte og studerende på den socialpædagogiske uddannelse. "Mange beboere elsker kundekontakten, og butikken er en meget populær arbejdsplads her på Marjatta. Vi har faktisk fået flere ansøgere, end der kan være købmænd i butikken", siger forstander Bernhard Schmitz.

Butikken inddrager Orangeriet til servering af kaffe og kage for gæster, som der allerede er mange af kun to måneder efter, at butikken og Orangeriet blev indviet. "Orangeriet er allerede en del af helheden her på Marjatta", siger Lisbet Kolmos. Den nye bygning bidrager ganske enkelt til at skabe et levende, åbent miljø omkring institutionens mange aktiviteter.

Redaktionen afsluttet april 2014

Tags

Byggeri og restaurering Sociale indsatser Sundhed