Platform – springbræt til uddannelse og job

Psykisk sårbare unge på vej mod livsmestring, uddannelse og arbejde

En særlig indsats baseret på tillid og støtte døgnet rundt skal bringe psykisk sårbare unge i Frederikshavn tættere på uddannelse og arbejdsmarked. Modelfoto: Colourbox.dk / Jonas Frank

En stor gruppe unge i Frederikshavn Kommune kæmper med psykisk sårbarhed og misbrug. De unges udfordringer gør det svært for dem at finde vej i uddannelsessystemet, og det er bekymrende – både for de unge selv og for samfundet.

De eksisterende tilbud i kommunen kan have svært ved at rumme de komplekse problemer, og mange unge har selv givet op. Derfor er der behov for en særlig indsats baseret på tillidsfyldte relationer og støtte døgnet rundt. 

Samarbejde i et ligeværdigt partnerskab
’Platform – springbræt til uddannelse og job’ er organiseret i et tværgående samarbejde, hvor Frederikshavn Kommune og VUC & HF Nordjylland indgår i et ligeværdigt partnerskab. Partnerskabet har et fælles mål om at yde hjælp til selvhjælp for nogle af de mest udsatte unge i kommunen. 

Målet er, at de psykisk sårbare unge oplever en positiv forandring i deres samlede livssituation og bringes tættere på uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. 

En mentor er altid tilgængelig for den unge og kan give hjælp til selvhjælp. Modelfoto: Colourbox.dk En mentor er altid tilgængelig for den unge og kan give hjælp til selvhjælp. Modelfoto: Colourbox.dk

Opbygge stabilt fundament
Projektet udvikler og afprøver en model, hvor den unge via tillidsbaserede professionelle relationer, en håndholdt indsats og realistiske udviklingsforløb opbygger et stabilt fundament. Dette fundament skal gøre dem i stand at mestre livet bedre og på sigt at kunne leve op til de forventninger og krav, der stilles i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. 

Projektet er inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Livsmestring, uddannelse og arbejde’ og ligger i forlængelse af Støttefondens ønske om at styrke udsatte og sårbare borgere i at finde fodfæste i livet. 

Fonden støtter projektet med 4,6 mio. kr. 

Skræddersyet forløb
Projektet er rettet mod unge under 30 år, som har problemer med misbrug, psykisk sårbarhed, udadreagerende adfærd eller en kombination heraf. De unge har ofte dårlige erfaringer med uddannelsessystemet og har sjældent et netværk, de kan trække på, og som kan give dem støtte og opbakning. De unge har derfor brug for et skræddersyet forløb, der møder dem der, hvor de hver især befinder sig i livet. 

Målet er, at 50-60 unge deltager i projektet i løbet af den treårige projektperiode.

Støtte døgnet rundt
Kernen i projektet er, at der etableres en tillidsbaseret relation til de unge, da dette udgør grundlaget for, at der kan skabes en positiv forandring.

De unge får tilknyttet en mentor, som vil følge dem tæt gennem hele forløbet. Mentoren er tilgængelig for den unge 24-7 og giver de unge hjælp til selvhjælp, blandt andet ved at støtte dem i at udvikle nye mestringsstrategier.

Et udviklingsforløb kan bl.a. omfatte undervisning, praktik og rådgivning. Modelfoto: Colourbox.dk / Jonas Frank Et udviklingsforløb kan bl.a. omfatte undervisning, praktik og rådgivning. Modelfoto: Colourbox.dk / Jonas Frank

På baggrund af en ’screening’ af den unges kompetencer og udviklingsbehov iværksættes et individuelt tilrettelagt udviklingsforløb, alt efter den unges behov og egne ønsker. Udviklingsforløbet kan vare op til 25 timer ugentligt og kan blandt andet omfatte kost- og motionsvejledning, konflikthåndtering, undervisning i matematik, dansk, samfundsfag, engelsk og it, motivationsskabelse, økonomisk rådgivning og virksomhedspraktik. 

Udbytte, muligheder og udvikling
Projektet evalueres af Center for Ungdomsforskning (CeFU) ved Aalborg Universitet. CeFU vil følge projektet med henblik på at dokumentere de unges udbytte, vurdere mulighederne i projektet og komme med anbefalinger til projektets videre udvikling.

Desuden udvikles en businesscase, der baseres på totaløkonomiske beregninger og har øje for værdien af investeringen i tilbuddene til ungegruppen.

Tags

Socialindsatsen