Sagnkongerne vækkes 

Vikingernes gigantiske ceremonihal på 600 m2 genskabes i Sagnlandet Lejre, hvor Skjoldungerne ifølge sagnhistorien huserede som Danmarks første kongeslægt


Man siger, at Danmarks dåbsattest findes i Jelling, hvor Harald Blåtand samlede riget og kristnede danerne. Men skal man tro middelalderens skriftlige kilder fra såvel Norden som Tyskland og England, er det til gengæld i Gl. Lejre 45 km vest for København, at landets fødselsattest skal lokaliseres. Det er her, rødderne til den første danske kongeslægt ifølge sagnhistorien stikker dybere end noget andet sted i Danmark.

Sagnland landskab440Midt i det smukt kuperede landskab havde de såkaldte Skjoldunger deres kongsgård, fortælles det. Skjoldungerne nedstammede fra kong Skjold, og ifølge Saxo Grammaticus talte de konger som Rolf Krake, Frode Fredegod og Harald Hildetand, og selvom deres eksistens sandsynligvis forbliver historisk udokumenteret, har arkæologiske fund på stedet underbygget tesen om, at Gl. Lejre var en betydningsfuld lokalitet - måske ligefrem et magtcentrum - i jernalderens og vikingetidens Danmark (år 500-1000 e.Kr.).

Lejrekompleksets residensbebyggelse

Tolkningen finder især styrke i udgravningerne af et stort bopladskompleks. Her har Roskilde Museum siden begyndelsen af 1980'erne afdækket spor af flere monumentale haller opført i træ på et bakket markareal. Den største af disse blev fundet i 2009 og er ca. 600 m2 stor og bygget omkring 800 e.Kr.

Sagnland hal på bakke 440Størrelsen, placeringen højt i terrænet og fundet af flere andre bygninger tæt ved giver arkæologerne god grund til at vurdere, at hallen har været brugt til ceremonielle formål, og at stedet har fungeret som residensbebyggelse for en stormand eller en konge igennem mere end 500 år. I dag er fundstedet markeret i marken og fredet.

Øst for residensbebyggelsen, på den anden side af Lejre ådal, ligger resterne af én af landets største skibssætninger side om side med Grydehøj, én af de mange, mange gravhøje, som stikker op i landskabet omkring Gl. Lejre. Hele Lejrekomplekset, som det kaldes, strækker sig inden for gåafstand på begge sider af åløbet, så vikingerne - dengang de huserede på egnen - fra den store hal kunne skæve over vandet til deres forfædre, som hvilede på gravpladsen på den anden side.

Sagnkongernes Verden

Det imponerende vikingeunivers bliver nu genskabt i Sagnlandet Lejre - Historisk, Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter få kilometer fra fortidsmindernes oprindelige placering. I løbet af de næste fire år opføres tre af de mest centrale monumenter: Hallen, Højen og Huset. Det sker gennem projektet "Sagnkongernes Verden", som A.P. Møller Fonden har støttet med 65 mio. kr., og som sigter på at give Sagnlandets gæster en sansemættet totaloplevelse af vikingernes førkristne livsform, tankeverden og naturforståelse i selv samme landskab, som dannede ramme om deres hverdag for 1.500 år siden.

Sagnland fibel 440Sagnlandets direktør Lars Holten ved udmærket, at det ikke kan endeligt dokumenteres, at landets første kongeslægt havde sæde i det bakkede landskab omkring Gl. Lejre.

Men den fantastiske historie om Skjoldungernes liv og magt genfortælles i flere forskellige skriftlige værker langt op i middelalderen, og det handler om at turde fortolke, pointerer ham: "Naturligvis aldrig at gå imod kilderne, men at turde fylde hullerne ud med levende fortælling". 

Bliv klog på historien og dig selv

Med Sagnkongernes Verden er det derfor ikke alene Lars Holtens ambition at kaste lys over en særlig periode i Danmarkshistorien, som den udspillede sig i Gl. Lejre, men i lige så høj grad at formidle sagnhistorie og vække dens persongalleri til live gennem opførelsen af de tre vikingemonumenter. Endnu en ambition med projektet, som ligger direktøren på sinde, er at få de besøgende til at reflektere over nutidens livsformer i mødet med fortidens. "For dét at blive klogere på historien er også at blive klogere på sig selv og sin samtid".

Sagnland børn grutter melHermed gør Sagnlandet Lejre dét, institutionen er kendt for at være bedst til, nemlig at gøre fortiden forståelig gennem det håndgribelige. Siden grundlæggelsen i 1964 har Sagnlandet bedrevet indlevelsespædagogik og tilbudt praksisorienteret værkstedsundervisning til sine besøgende, herunder en stor del af landets skolebørn. I dag hører institutionen til i gruppen af videnspædagogiske aktivitetscentre (VPAC) og er anerkendt for sine eksperimentalarkæologiske forsøg og metoder, der har ført til ny viden blandt andet om fortidens redskaber og teknologier.

Hallen - et byggeeksperiment

Første etape af projektet omfatter opførelsen af den gigantiske hal udformet i massivt, dansk egetømmer. Med et samlet areal på 600 m2 og en højde til loftet på 10 meter bliver hallen det største, rekonstruerede byggeri fra oldtiden i Danmark. I tråd med Sagnlandets idégrundlag opføres dele af bygningen som et eksperiment, hvor man efterprøver vikingernes byggemetoder, håndværk og konstruktionslogik. Det sker på baggrund af en computergenereret 3D-model baseret på de arkæologiske spor efter støttestolperne, stolperne i væglinjen samt de tagbærende stolper fundet i Lejrehallens grundplan. Sporene peger på en bygning, hvor både tagryg og vægge krummer udad: En bygningstype, der ifølge Lars Holten kulminerede i vikingetiden - ikke mindst i Gl. Lejres monumentale hal. Ved hjælp af de arkæologiske spor går Sagnlandet således fra stolpehul til huskonstruktion; en proces, der vil tilføje ny viden om de byggerier, som datidens dygtige bygmestre skabte.

Unik arena for Skjoldungernes liv

Når hallen står færdig på en bakkekam ikke langt fra Sagnlandets rekonstruktion af jernalderlandsbyen Lethra og de førkristnes hellige Offermose, vil den knejse som en synlig og respektindgydende gigant, præcis som forlægget i Gl. Lejre må have været det tilbage i vikingetiden.

Sagnland hal 440I sin færdige form kan hallen rumme op til 300 siddende gæster. Og det er målet at udnytte den enorme plads til et bredt udbud af kulturelle arrangementer og events. Hallen konstrueres, så den forener fortidens byggeteknik med nutidens teknologi og komfort. Det gør bygningen anvendelig hele året og åbner muligheder for, at skuespillere, storytellere, håndværkere, musikere, rollespillere og gastronomer kan fylde den unikke arena med aktivitet og gøre vikingernes hverdag og Skjoldungernes sagnhistorie levende for Sagnlandets besøgende.

Redaktionen afsluttet oktober 2015

  • A.P. Møller og Hustru Chastine MC-kinney Møllers Fond til almene Formaal  //
  • Esplanaden 50  //
  • 1098 København K  //
  • +45 33 63 34 02

NB!

APMOLLERFONDE.DK BRUGER COOKIES FOR AT UDARBEJDE STATISTIK OVER ANVENDELSE AF SITET.

DU KAN ALTID SLETTE COOKIES FRA APMOLLERFONDE.DK IGEN.