Skive-Viborg HF og VUC

Skive-Viborg HF & VUC giver kursister målrettet støtte til at gennemføre almen voksenuddannelse og fortsætte i erhvervsuddannelse

To uddannelsessamaritter og en brobygger skal hjælpe frafaldstruede kursister med at færdiggøre deres AVU-uddannelse. Foto: Skive-Viborg HF & VUC

Den almene voksenuddannelse er præget af et stort frafald, og mange af kursisterne kommer aldrig videre i uddannelsessystemet. Det vil Skive-Viborg HF & VUC gøre noget ved med den målrettede indsats ’Skybrud’. To nye ’uddannelsessamaritter’ og en ’brobygger’ skal sikre, at en større andel af kursisterne gennemfører den almene voksenuddannelse og fortsætter på en erhvervsuddannelse. 

Almen Voksenuddannelse
Almen Voksenuddannelse (AVU) tilbyder enkeltfagsundervisning i en række almene fag, svarende til folkeskolens 9. og 10. klasse. Uddannelsen er rettet mod voksne og skal bl.a. styrke kursisternes forudsætninger for og motivation til videre uddannelse. 

Mindre frafald og flere i erhvervsuddannelser
Skive-Viborg HF & VUC vil med indsatsen ’Skybrud’ styrke AUV-kursisternes motivation og evne til at fastholde kursen i uddannelsesforløbet. Målet er at mindske frafaldet og få flere til efterfølgende at vælge en erhvervsuddannelse.

Projektet skal bygge bro til erhvervsuddannelserne i området med bl.a. besøg og korte praktikforløb. Foto: Skive-Viborg HF & VUC Projektet skal bygge bro til erhvervsuddannelserne i området med bl.a. besøg og korte praktikforløb. Foto: Skive-Viborg HF & VUC

Projektet ligger i forlængelse af Den A.P. Møllerske Støttefonds ønske om at hjælpe flere udsatte unge med at blive klar til at påbegynde og gennemføre en erhvervsuddannelse. Støttefonden har derfor doneret 732.000 kr. til projektet, som hører under fokusområdet ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse’

Donationen skal bruges til at ansætte to uddannelsessamaritter og en brobygger, der gennem en forsøgsperiode på et år skal hjælpe frafaldstruede kursister med at færdiggøre deres AVU-uddannelse og blive klar til at tage en erhvervsuddannelse.

På en sjov måde gør Skive-Viborg HF & VUC deres kursister opmærksomme på, at de nye uddannelsessamaritter står klar til at hjælpe - f.eks. med ”morgenvækning”, da det kan være en stor udfordring for nogle  at komme op om morgenen. Foto:  Skive-Viborg HF & VUC  På en sjov måde gør Skive-Viborg HF & VUC deres kursister opmærksomme på, at de nye uddannelsessamaritter står klar til at hjælpe - f.eks. med ”morgenvækning”, da det kan være en stor udfordring for nogle at komme op om morgenen. Foto: Skive-Viborg HF & VUC

Uddannelsessamaritter
Uddannelsessamaritterne følger kursisterne tæt, støtter dem i hverdagen og hjælper dem med at overkomme de udfordringer, der står i vejen for, at de kan gennemføre deres uddannelse. Det kan indebære alt fra at henvise dem til relevante ressourcepersoner til at hjælpe dem med at møde op til undervisningstimerne.

Uddannelsessamaritterne arbejder tæt sammen med VUC’s studievejledere og lærere, og sammen sætter de tidligt ind, når de første frafaldstegn kommer til syne.

Uddannelsessamaritterne skal nå at arbejde med 40 kursister i løbet af den etårige projektperiode.

Brobygger
Brobyggeren skal motivere kursisterne til at fortsætte i videre uddannelse og fungerer som bindeled til erhvervsuddannelserne. Brobyggeren arrangerer blandt andet besøg og korte praktikforløb på forskellige erhvervsuddannelser i området, så kursisterne kan få et indblik i de muligheder, der ligger i at tage en erhvervsfaglig uddannelse.

Brobyggeren skal arbejde med 40 kursister i løbet af perioden, hvoraf nogle kan være overlappende med dem, som uddannelsessamaritterne har kontakt med. 

Fremtidsperspektiver
Efter projektperioden forventes udgifter til henholdsvis uddannelsessamaritterne og brobyggeren at kunne blive finansieret af det øgede taxametertilskud, som VUC modtager, når flere kursister gennemfører AVU-uddannelsen. Projektet forventes på den måde at blive økonomisk bæredygtigt og en fast del af Skive-Viborg HF & VUC’s praksis. 

Projektet evalueres af VIA University College

Redaktionen afsluttet juli 2017

Tags

Socialindsatsen