Talents of Tomorrow

Fritidsjob – en vej til uddannelse og job i voksenlivet

136 unge får de kommende tre år plads i projektet Talents of Tomorrow, hvor de lærer at løse opgaver og samtidig bliver del af et fællesskab på Randers Stadion. Foto: Colourbox.dk

Der er solid dokumentation for, at fritidsjobs styrker unges arbejdsidentitet, arbejdsmarkedskompetencer og mestringsevner. For udsatte unge kan det være vejen til at bryde den negative sociale arv, men de har ofte brug for hjælp til at få foden indenfor på arbejdsmarkedet og forstå spillereglerne. 

Projekt Talents of Tomorrow skal gøre de unge klar til fritidsjob – og bygger på tanken om dannelsen af det hele menneske, ligesom fodboldklubben Randers FC gør det i sin talentudvikling. De unge skal løse regulære arbejdsopgaver på Randers Stadion, men også udvikle sociale og personlige kompetencer, som er afgørende for en god fremtid. 

Arbejdsidentitet og samfundsbidrag
Talents of Tomorrow er rettet mod unge mellem 13 og 17 år, der i slutningen af folkeskolen er blevet vurderet ikke-uddannelsesparate. Det er både drenge og piger, som har brug for at indgå i et konstruktivt fællesskab, hvor de kan se, at de har værdi og betyder noget for andre. 

Projektet ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds sociale initiativ og hører under fokusområdet ’Udsatte unges fritidsjob og iværksætteri’. Støttefonden har doneret 5.758.000 kr. til projektet.   

Et tværgående partnerskab
Talents of Tomorrow forankres hos Randers FC Jobakademi, der er et datterselskab til den professionelle fodboldklub Randers FC.

Projektet udføres desuden i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning og Bysekretariatet, som står for den boligsociale indsats i Randers Kommune. Det tværgående partnerskab mellem de tre aktører gør det muligt at lave en helhedsorienteret indsats i øjenhøjde med de unge. 

Dialog, anerkendelse og konstruktive fællesskaber
Projektet tager udgangspunkt i en dialogbaseret og anerkendende tilgang til de unge, deres ønsker og fremtidsdrømme.

Talents of Tomorrow sigter mod at skabe fællesskaber og netværk for de unge, hvor det at løse opgaver og få løn for det er en nøglekomponent. Samtidig har projektet fokus på at opkvalificere de unges personlige og sociale kompetencer. 

Det store stadion, hvor projektets unge får arbejdsopgaver, har plads til 9000 publikummer. Foto: Randers FC Det store stadion, hvor projektets unge får arbejdsopgaver, har plads til 9000 publikummer. Foto: Randers FC

Gennem et forløb på 26 uger deltager de unge blandt andet i workshops, undervisning, vejledning og sociale arrangementer – ved siden af arbejdsopgaver på Randers Stadion. Herigennem får de unge opbygget en arbejdsidentitet, så de bliver i stand til at varetage et fritidsjob. 

I løbet af den treårige projektperiode afholdes otte forløb med i alt 136 unge. Målsætningen er, at 90 % af de 136 unge skal starte i et fritidsjob, og at 90 % af denne gruppe fastholdes i fritidsjobbet i minimum fem måneder.

Dokumentation og formidling
Randers FC Jobakademi vil som en del af projektet opstarte og facilitere et netværk med centrale aktører inden for fritidsjobområdet. Formålet er at lave erfaringsudveksling på tværs samt at udbrede projektets resultater. Desuden afholdes en afsluttende konference for beslutningstagere og øvrige interessenter, ligesom resultater løbende vil blive formidlet gennem forskellige medier. 

LG Insight står for løbende at dokumentere projektets resultater og for at udarbejde en samlet evaluering af projektets effekter hos målgruppen.

Statusnotat for projektet, februar 2021

Tags

Socialindsatsen