Talentspejderne

Frivillig mentorordning hjælper unge med at få øjnene op for deres talenter

De unge deltagere mødes ugentligt med en mentor fra det lokale erhvervsliv. Foto: Pernille Bering De unge deltagere mødes ugentligt med en mentor fra det lokale erhvervsliv. Foto: Pernille Bering

Mange unge går ud af folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, og en stor del af dem træder ind i voksenlivet uden at have gennemført en ungdomsuddannelse.

Talentspejderne vil iværksætte et mentorprogram, der gør udsatte unge bevidste om deres styrker og hjælper dem med at finde den rette uddannelse eller det rigtige job. 

De frivillige mentorers arbejde med de unge medfinansieres af deres arbejdsplads. Foto fra Talentspejdernes brochure til virksomheder De frivillige mentorers arbejde med de unge medfinansieres af deres arbejdsplads. Foto fra Talentspejdernes brochure til virksomheder

Indsatsen er baseret på ’corporate volunteering’-modellen. Det betyder, at de frivillige mentorers arbejde med de unge medfinansieres af deres arbejdsplads, der blandt andet stiller lokaler og arbejdstid til rådighed for projektet. Samtidig forpligter medarbejderne sig til at bruge en tilsvarende del af deres fritid på projektet. 

Mentorforløb med uddannelses- og erhvervsfokus
Landsforeningen Talentspejderne vil udvikle et målrettet mentorforløb, der kan hjælpe unge med at få øjnene op for deres talenter, tage et realistisk uddannelses- eller jobvalg og holde fast i deres mål. Programmet vil over den treårige projektperiode blive afprøvet i fire forskellige kommuner rundt i Danmark.

Projektet ligger inden for Den A.P. Møllerske Støttefonds fokusområde ’Erhvervsuddannelse eller job til udsatte unge med praktisk begavelse’ og understøtter Fondens mål om at hjælpe udfordrede unge med at finde fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Landsforeningen Talentspejderne har derfor modtaget 1,7 mio. kr. til projektet. 

Frivillige mentorer fra lokale virksomheder
Gennem 10-12 måneder mødes de unge ugentligt med en mentor fra det lokale erhvervsliv. I alt deltager 150 unge i alderen 27-29 år i mentorprogrammet.

Mentorerne uddannes bl.a. til at opbygge en tillidsfuld relation til de unge. Foto: Pernille Bering Mentorerne uddannes bl.a. til at opbygge en tillidsfuld relation til de unge. Foto: Pernille Bering

Målet for mentorforløbene er, at de unge bliver bevidste om deres styrker, får opbygget deres selvtillid og bliver klar til at gennemføre en uddannelse eller varetage et job.

Mentorerne gennemgår et certificeret mentorkursus, som udvikles af en række forskere og eksperter inden for pædagogik, mentorskab, læreprocesser, læringsstile, kost og ernæring mv. Dette vil blandt andet give mentorerne værktøjer til at opbygge en tillidsfuld relation til de unge, hjælpe dem med at finde frem til deres talenter og vejlede dem til at tage et realistisk uddannelsesvalg. 

Gode hverdagsrutiner
En stor del af de unge i målgruppen har foruden faglig og personlig vejledning også brug for støtte til at få struktur på deres hverdag og mestre basale dagligdagsfærdigheder, såsom madlavning, indkøb og økonomistyring.

Som en del af støtten får de unge også mulighed for at lære om sund kost. Foto fra Talentspejdernes food camp: Pernille Bering Som en del af støtten får de unge også mulighed for at lære om sund kost. Foto fra Talentspejdernes food camp: Pernille Bering

Desuden hænger mange af de unge fast i en usund livsstil og dårlige hverdagsrutiner. De unge vil derfor også blive tilbudt at deltage i et kursus, hvor de vil lære om sund kost, søvn og motion. 

Solidt vidensfundament
Landsforeningen Talentspejderne har stor erfaring med at gennemføre mentorprogrammer for unge i alderen 12-16 år og vil trække på denne erfaring i forbindelse med at udvikle programmet for den nye, ældre målgruppe.

Til at udvikle mentorprogrammet og følge projektet nedsættes desuden et advisory board bestående af en række eksperter på området. Advisory board’et skal sikre, at mentorprogrammet får et højt fagligt niveau og er baseret på den nyeste viden inden for feltet. 

Tværgående samarbejde og forankringspotentiale
Projektet udarbejdes i samarbejde med fire kommuner, som hver udpeger en koordinator, der kan arbejde på tværs af forvaltningerne. Koordinatorerne har ansvaret for at visitere de unge til projektet. 

Efter den treårige projektperiode skal indsatsen drives af lokale netværk af frivillige mentorer i samarbejde med Landsforeningen Talentspejdernes sekretariat. Kommunerne betaler et mindre beløb pr. mentorforløb til at finansiere driften i foreningens sekretariat.

Målet er at udvikle en model, der nemt vil kunne skaleres op og potentielt blive implementeret i samtlige kommuner.

Rambøll Management Consulting følger og understøtter evalueringen af projektet.

Tags

Socialindsatsen